Siste nytt fra styret i Bataljonen – Juni

Det er tre måneder siden Bataljonens årsmøte, og styret har blant annet satt som mål å dele løypemeldinger minst en gang i måneden i tiden fremover. Her kommer første statusoppdatering til våre medlemmer med informasjon om de viktigste sakene styret har jobbet med.

Qatar-saken

Bataljonen har tatt en tydelig rolle i arbeidet med å jobbe for en norsk boikott av Qatar-VM 2022. Styret etablerte i mars en arbeidsgruppe som har jobbet iherdig med å ta kontakt med breddeklubber for å oppfordre til å ta stilling i saken og møte opp på fotballtinget 20.juni. Arbeidsgruppen vår har snakket med nesten alle klubbene i fem fotballkretser og mange klubber i tre andre. Styret er veldig imponert over innsatsen som er lagt ned.

Bataljonen har også tatt initiativ til å opprette en nasjonal arbeidsgruppe og gjennom denne etablere flere lokale arbeidsgrupper i hele landet. Dette har resultert i at det har blitt opprettet åtte arbeidsgrupper fra ulike kanter av Norge som har jobbet direkte mot breddeklubber i sine kretser. Bataljonen har i tillegg gått i bresjen for å lage en felles innstilling fra Supporter-Norge i saken, noe 28 norske supporterklubber har stilt seg bak.

Selv om fotballtinget skulle stemme nei til boikott av mesterskapet, er det liten tvil om at saken har skapt en helt ny oppmerksomhet om nødvendige endringer av fotballen og om supporternes mulighet til å skape slike endringer. Norsk fotball vil aldri bli den samme som før, heldigvis!

 

Den 12. Mann går over fra papir til nett og podkast

Den 12.Mann

Styret har jobbet med å vurdere hva vi skal gjøre med Bataljonens medlemsblad videre. Den 12.Mann har ikke blitt gitt ut på lenge, og etter en del vurderinger har styret besluttet å gjøre Den 12.Mann om til blogg og podkast. Papirutgaven blir dermed lagt ned. Vi er i gang med å etablere en ny redaksjon som kan jobbe med produksjon av nytt og spennende innhold.

 

Sanggruppe

Styret har opprettet en ny sanggruppe som har ansvar for å produsere nye sanger og å innføre disse på tribunene. Gruppen er sammensatt av kreative sjeler fra ulike deler av tribunemiljøet, og vi har stor tro på at gruppen skal bidra til en nødvendig fornying av repertoaret og supporterkulturen.

 

Nye grafiske profiler

Styret har ønsket å få laget nye logoer og grafiske profiler som kan brukes til tifo og supportereffekter. Bataljonens offisielle logo blir beholdt, men vi har behov for andre logoer i tillegg som er lettere å bruke på flagg og klær. Vi har fått inn noen veldig spennende forslag som antakelig vil bli mulig å se for alle våre medlemmer innen kort tid.

 

Handlingsplan

Styret gjennomførte et digitalt medlemsmøte i april og fikk der veldig mange gode og nyttige tilbakemeldinger fra medlemmene våre. Disse innspillene har blitt brukt til å lage en handlingsplan for Bataljonen, slik at styret vet hva vi skal jobbe etter. Handlingsplanen – som også inkluderer en organisasjonsplan – vil snart bli publisert på nett. Planen har tre hovedsatsingsområder:

  • Bli en mer synlig og tydelig organisasjon
  • Samle troppene og utvikle fellesskapet blant Brann-supportere
  • Utvikle tribunelivet- og kulturen

Handlingsplanen innebærer blant annet at Bataljonen ønsker å ta en sterkere rolle i arbeidet med å utvikle supporterkulturen og stemningen på stadion. Vi gleder oss veldig til å komme skikkelig i gang!

NB! Styret har for øvrig fulgt opp ett konkret innspill som kom på medlemsmøtet i april, nemlig å bygge tribunevegg på siden av Frydenbø-tribunen for å bedre akustikken. Etter å ha hentet inn nærmere informasjon, har styret likevel besluttet å legge det tiltaket på is. Grunnen til det er at det koster mye og antakelig vil bli en midlertidig løsning i noen få år. Vi har heller ikke prøvd ut den nye ståtribunen og akustikken der på skikkelig måte. Styret mener derfor dette tiltaket koster mer enn det smaker.