Uttale om årsmøtesaker

Onsdag 6.mars er det årsmøte i Sportsklubben Brann. Styret i Bataljonen  oppfordrer alle medlemmer til å stille på årsmøtet og delta i medlemsdemokratiet. Styret har også vurdert de innkommende forslagene og presenterer her sin holdning til de ulike forslagene fra medlemmer. Alle forslagene er viktige for oss som supportere, og vi mener derfor det er naturlig at vi mener noe om dem. Fullstendig oversikt over alle innkommende årsmøteforslag finner du her

 

Forslag 1: 

Et sterkere medlemsutvalg

Forslagsstiller: Anders Kjellevold

Forslag: 

Det utarbeides forslag til endringer i medlemsutvalgets mandat slik at 1) utvalget får en tydeligere rolle overfor styret, og 2) medlemmene får innflytelse på utvalgets sammensetning.

Bataljonen-styrets holdning: Vi støtter forslaget

 

Forslag 2: 

Forslagsstillere: Anders Kjellevold, Eilif Hartwig

Forslag:

  1. Det skal utarbeides en plan for å øke medlemstallet i Sportsklubben Brann.
  2. Det innføres insentiver for nye og eksisterende partoutkortinnehavere å melde seg inn i klubben. Mulige insentiver er redusert kontingent ved kjøpt partoutkort eller redusert pris på partoutkort ved mange års medlemskap i klubben.
  3. Det gjøres så enkelt som mulig å melde seg inn i klubben. Mulige tiltak er en kortere vei til innmeldingsside fra brann.no og ny leverandør for medlemsregister med enklere innmeldingsløsning.

Bataljonen-styrets holdning: Vi støtter forslaget, men mener også styrets alternative formulering er grei

 

Forslag 3: 

Forslagsstiller: Sean Røskeland. 

Forslag: På Branns hjemmekamper skal billettene til bortelagets supportere ikke være prissatt høyere enn medianprisen i divisjonen klubben til enhver tid spiller i. Prisen skal heller ikke overstige prisen for en enkeltbillett på Store Stå. 

Bataljonen-styrets holdning: Vi støtter prinsippet i forslaget. En levende bortesupporterkultur er svært viktig, og alle klubber har et ansvar for å legge best mulig til rette for det – også Brann. Reint praktisk vil det likevel være mer fornuftig å ha en regulert pris som er noe mer fleksibel enn det forslaget legger opp til. Brann har per i dag kanskje den beste bortetribunen i landet, og det virker derfor litt urimelig at prisen skal settes med utgangspunkt i hva blant annet KFUM og Haugesund tar for sine billetter. 

Vi er uenig med administrasjonen og styrets vurdering i saken. Som bortesupporter sammenligner man prisene på bortefeltet med hva man betaler andre steder og hvor mye man betaler sammenlignet med hjemmelagets organiserte supportere. Prisene på feltene som tilfeldigvis er rundt bortefeltet, er mindre relevant når man kommer som gjest. 

Bataljonen fremmer derfor en alternativ formulering: På Branns hjemmekamper skal ikke billettprisene til bortelagets supportere være mer enn 15% høyere enn på ståfeltet til hjemmelagets supportere.

 

Forslag 4: 

Forslagsstiller: Sean Røskeland. 

Forslag: Sportsklubben Brann skal jobbe for at det settes en makspris for hve enkeltbilletter kan koste på alle bortefelt i Eliteserien og Toppserien.

Bataljonen-styrets holdning: Vi støtter forslaget, og støtter også styrets alternative formulering dersom den også inkluderer bortebilletter i Toppserien.

 

Forslag 5: 

Forslagsstiller: Sean Røskeland. 

Forslag: Sportsklubben Brann skal tilby billetter til redusert pris på bortefeltet for gruppene barn, student og honnør.

Bataljonen-styrets holdning: Vi støtter at det skal tilbys redusert pris for barn, og dette er noe vi ønsker selv når vi er på bortekamp. Redusert pris til studenter og honnør i tillegg vil imidlertid bli unødvendig komplisert og skape utfordringer for en effektiv inngangskontroll og logistikk, noe som også er viktig som tilreisende supporter.

 

Bataljonen fremmer derfor en alternativ formulering: Sportsklubben Brann skal tilby billetter til redusert pris på bortefeltet for barn/ungdom under 18 år.

 

Forslag 6: 

Forslagsstiller: Knut Heikki Odland Torgersen.

Forslag: Sportsklubben Brann skal i alle sammenhenger, formelle som uformelle, ha et klart og tydelig standpunkt mot bruk av VAR i norsk fotball.

Bataljonen-styrets holdning: Vi støtter forslaget