Bataljonen oppretter ny sanggruppe

Styret i Bataljonen har opprettet en egen sanggruppe, som har ansvar for å utvikle og innføre nye tribunesanger. Sanggruppen er bredt sammensatt av kreative sjeler fra ulike deler av tribunemiljøet. Hensikten er å bidra til nyskaping i den bergenske supporterkulturen og at alle deler av tribunen kan samles bak nye sanger og synge med. Gruppen består av seks personer og blir ledet av Lars Håkon Øen fra styret. Har du gode ideer til melodier eller tekster som du mener burde finne veien til Store Stå? Send en melding til lars@bataljonen.no

Styret jobber for tiden med å lage en handlingsplan basert på innspill fra medlemsmøte 20.april, og to av de prioriterte utviklingsområdene heter «Samle troppene» og «Utvikle tribunelivet». Å etablere sanggruppe er et tiltak som skal bidra på begge disse områdene. Vi ser frem til å stemme i nye sanger – i tillegg til de gamle – når vi igjen samles på Store Stå!