Personvern

Personvernerklæring

Brann Bataljonen Bergen

Sist oppdatert: 27.08.2018

 

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Brann Bataljonen Bergen samler inn og behandler personopplysninger. Brann Bataljonen Bergen behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss.

Brann Bataljonen Bergen behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov og forskriftsregulering, og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlig myndighet. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester, samtykker du til at Brann Bataljonen Bergen behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og til de til enhver tid gjeldende rammer lovgivningen stiller. Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på styret@bataljonen.no, eller sende brev til Brann Bataljonen Bergen, Postboks 55, 5821 Bergen, Norge.

 

 1. Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og telefonnummer etc.

 

 1. Formålet med lagring av personopplysninger

Brann Bataljonen Bergen er en organisasjon som jobber for å samle supportere organisasjonsmessig, og å jobbe for å gi medlemmene de muligheter det mulig å oppnå i forhold til saker som for eksempel forhold på Brann Stadion og på bortebane. Ved bortekamper arrangerer Brann Bataljonen Bergen trygg og rimelig transport for våre medlemmer. Vi gir i tillegg ut et magasin til våre medlemmer. For å muliggjøre disse tjenestene for våre medlemmer er vi nødt til å hente inn noen personopplysninger ved registrering. Ved bruk av kontaktskjema må det også hentes inn grunnleggende informasjon.

 

 1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Brann Bataljonen Bergen (Postboks 55, 5821 Bergen), ved daglig leder er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte. Opplysninger som samles inn i forbindelse med kontakt med medlemmer og drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av Lerøen Datapartner AS. Det er kun Brann Bataljonen Bergen og Lerøen Datapartner som har tilgang til opplysningene som samles inn. Det er en egen databehandleravtale for vårt samarbeid med Lerøen Datapartner AS.

 

 1. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)). Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med medlemstjenester, bruke kontaktskjema osv. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

 

 1. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Nettstatistikk

Brann Bataljonen Bergen samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.bataljonen.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare og skjermoppløsning.

Medlemsregistrering

Brann Bataljonen Bergen samler inn og behandler følgende data om våre brukere ved medlemsregistrering på bataljonen.no:

 1. A) Navn: For å lage en korrekt brukerprofil trenger vi å hente inn for- og etternavn på medlemmer.
 2. B) E-postadresse: For å muliggjøre elektronisk kommunikasjon med bruker.
 3. C) Telefonnummer: For kontakt med kunde rundt medlemsforhold og turer.
 4. D) Adresse: For å sende medlemsblad til riktig adresse trenger vi en leveringsadresse.
 5. E) Fødselsdato: Vi har et eget medlemskap for yngre tilhengere. Derfor er det nødvendig å hente inn informasjon om alder. Dette gir oss også statistikk over målgrupper.
 6. F) Kjønn: For statistikk over våre medlemmer henter vi inn informasjon om kjønn.
 7. G) Kredittkortnummer: For å muliggjøre betaling av medlemsavgift og fornyelser, lagrer vi kredittkortnummer.

Kontaktskjema

 1. A) Navn: Dette samles inn av praktiske grunner for å vite hvem vi kommuniserer med.
 2. B) E-postadresse: For å muliggjøre elektronisk kommunikasjon med bruker.
 1. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Brann Bataljonen Bergen har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

 

 1. Sletting av personopplysninger

Brann Bataljonen Bergen har rutiner for sletting av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Opplysninger slettes senest ett år etter at bruker ikke lenger ansees som en aktiv bruker av vårt nettsted og våre tjenester. Personopplysninger relatert til fakturering lagres isolert og skal sikres i 10 år i tråd med regnskapsloven.

 

 1. Hvem deler vi opplysninger med?

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi deler også personopplysninger med våre underleverandører, eventuelt også med offentlige myndigheter dersom det foreligger en lovfestet utleveringsplikt. Med mindre du blir informert om noe annet, lagres de personopplysninger som Brann Bataljonen Bergen behandler på servere som befinner seg i Norge og/eller innen EU/EØS-området.

 

 1. Dine rettigheter

Hvis Brann Bataljonen Bergen behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Brann Bataljonen Bergen rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen. Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.

 

 1. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Brann Bataljonen Bergen kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det, og som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklige grunner.

 

 1. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av vår nettside www.bataljonen.no Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere som beskrevet i erklæringen. Brann Bataljonen Bergen er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

 

 1. Endringer i erklæringen

Brann Bataljonen Bergen forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Brann Bataljonen Bergen.

 

Sist oppdatert: 27.08.2018