Handlingsplan

Våren 2021 utarbeidet styret i Bataljonen en ny handlingsplan. Handlingsplanen er blant annet basert på innspill fra medlemmer på medlemsmøte i april 2021. Handlingsplanen sier noe om om hva Bataljonen skal være, hva vi prioriterer og hvilke konkrete tiltak vi ser for oss å gjennomføre. Et viktig veivalg har blant annet å definere Bataljonen som en pådriver for å utvikle tribunekulturen i Bergen.

Hva skal Bataljonen være?
Brann Bataljonen Bergen er den offisielle supporterklubben for Sportsklubben Brann. Bataljonen skal være en åpen og inkluderende forening for alle med hjerte i Brann og en aktiv pådriver for å utvikle tribunekulturen i Bergen.

Bataljonen skal også være en uavhengig og engasjert representant for supporternes interesser både internt i fotballorganisasjonen og utad i offentligheten

Hva er Bataljonens prioriterte utviklingsområder?
• Bli en mer synlig og tydelig organisasjon
• Samle troppene og utvikle fellesskapet blant Brann-supportere
• Utvikle tribunelivet og -kulturen

Les hele handlingsplanen for Bataljonen 2021