TIFO

I Norge dukket de første tifoshowene opp på midten av 90-tallet, da med inspirasjon fra Sverige. I Brann miljøet ble Tifo-gruppen startet før 99-sesongen, men bruken av pyroteknikk (bluss/røykbomber) har vært brukt siden tidlig på 90-tallet, men da ikke organisert slik det er i dag.

Tifo gruppen har tradisjonelt sett bestått av en liten kjerne som har stått for organiseringen, mens en større gruppe har deltatt på dugnadene. Her deltar alt fra fem – seks personer til opp mot hundre. På dugnadene er det ingen aldersgrense og alle som vil kan delta. Det er bare ved blussing at det er 18-års aldersgrense. Vi er svært avhengig av at folk er med å hjelpe til for å kunne gjennomføre arrangementene våre. Informasjon om slike dugnader vil vi spre i sosiale medier og via jungeltelegrafen.

Tifo-gruppen er stadig på let etter steder hvor man kan lage større bannere osv, og er takknemlig for alle tips som kommer inn om slike steder. For å kunne lage de beste showene i Norge er vi avhengig av både plass og folk som ønsker å bidra.

Tifo er også til tider en kostbar affære og det er Bataljonen som i dag subsidierer penger til utstyr, maling, plast, stoff og pyro. Øsnker du å bidra økonomisk til tifoarbeid så setter vi selvfølgelig
stor pris på dette. Alle donasjoner mottas med stor takk. Dette kan gjøres via Vipps #774510 eller ved å overføre til kontonummer 3628 52 72607 . Husk å merke innbetaling med «Tifogruppen»

Ta gjerne en titt på tifo-galleriet vårt for å se hva Tifo-gruppen holder på med og ta kontakt dersom du ønsker å bidra!