Innkalling til årsmøte i Bataljonen 5.mars 2024

Styret i Bataljonen kaller inn til årsmøte tirsdag 5.mars 2024 kl 1830 på Brann Stadion. Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til å delta og drøfte den videre utviklingen av supporterkulturen rundt Sportsklubben Brann. Årsmøtet finner sted i møterommet Kremmerhuset. Bruk inngang 9 for å komme inn.

OBS! På grunn av problemer med betalingsløsningen i medlemssystemet vårt, kan vi ikke kreve at alle har betalt kontingent for 2024 for å ha stemmerett på årsmøtet. Det er med andre ord tilstrekkelig at du har vært aktivt medlem i 2023 for å kunne delta med stemmerett. Vi jobber for øvrig parallelt med å bytte medlemssystem.

Sakspapirer:

Heia Brann!
Styret i Bataljonen


Saksliste årsmøte

Sakslisten til årsmøtet er beskrevet i vedtektene.

1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.
2. Godkjenne innkalling
3. Godkjenne saksliste
4. Velge møteleder og sekretær for møtet
5. Behandle styrets beretning for perioden 1/1-31/12
6. Behandle regnskap
7. Behandle budsjett
8. Fastsette kontingenten for neste kalenderår
9. Behandle innkomne forslag
10. Behandle forslag til stipendutdeling.
11. Vedtektsendringer
12. Velge følgende tillitsmenn: Leder, nestleder, 5 styremedlemmer, 2 vararepresentanter, èn valgkomité bestående av to medlemmer og to revisorer