Vi tar kampen mot sluttspill i norsk fotball!

Bataljonen er sterkt imot ideen om å innføre sluttspill i norsk fotball, som denne uken har blitt lansert på nytt bare få år etter den ble forkastet. Årsmøteforslag om å ta et prinsipielt valg mot sluttspill i serien er nå sendt inn til SK Brann.

Årsmøteforslaget er sendt inn fra leder som medlem i klubben, men det er et forslag hele styret i Bataljonen stiller seg bak. Forslaget finner du i sin helhet her:

 

Årsmøteforslag om sluttspill i norsk seriefotball

Forslag: Sportsklubben Brann er prinsipielt mot sluttspill i norsk seriefotball

Begrunnelse: Norsk Toppfotball har offentlig uttrykt at de vurderer å jobbe for å innføre sluttspillorganisering i Eliteserien. Vi ber om at årsmøtet uttrykker en prinsipiell motstand mot en slik endring. De viktigste grunnene for det er listet opp under.

Sluttspill bryter med seriespillets idé og prinsipper for Fair Play
Sluttspillorganisering bryter til dels med det ordinære prinsippet om at hver kamp og hvert poeng i seriespillet teller like mye. Nederland vraket for en del år siden sin sluttspillordning på grunn av stor misnøye fra publikum. En av grunnene til misnøyen var at Ajax – som var suveren i seriespillet – ble slått ut av et sjetteplassert lag og dermed mistet tittelen.

Sluttspill kan også gi insentiver som bryter med prinsipper om likeverdig konkurranse. I 2018 ble SønderjyskE i Danmark beskyldt for å tape en avsluttende kamp i grunnspillet med vilje for å havne i en enklere nedrykkspulje. “Det er et drittsystem”, sa Hobro-trener Thomas Thomasberg om sluttspillordningen den gang. Episoder hvor Fair Play-prinsippene blir så klart brutt bidrar til å tappe tilliten til fotballen som idrett.

Sluttspill gir mindre forutsigbarhet for klubber og publikum
Ifølge tidligere gjennomførte publikumsundersøkelser fra Sponsor Insight, er forutsigbarhet om kampdag og -tidspunkt en svært viktig faktor i valget om å gå på kamp eller ikke. Sluttspillorganisering vil føre til mindre forutsigbarhet i norsk fotball og gjøre planlegging vanskeligere for både publikum og klubber som skal stå for arrangementene. Erfaringer fra land som Danmark og Belgia er at sluttspill gjør fotballen mindre oversiktlig og forståelig for publikum. For å ta Danmark som eksempel, har Superligaen gjort endringer i sluttspillreglene hver av de siste fire sesongene!

For bortesupportere blir det spesielt vanskelig å planlegge lange reiser for å følge laget sitt, når man ikke vet hvilke motstandere laget skal møte i god tid. Flere kamper hver sesong vil også gjøre det vanskelig å gjennomføre serien innenfor rammene som publikum ønsker (kamper i helgene og ikke altfor lang sesong). I stedet for å utvikle norsk fotball etter publikums ønsker om forutsigbarhet, er innføring av sluttspill et steg i motsatt retning.

Sluttspill er en løsning uten et problem
Det er svært vanskelig å forstå hvilket problem et sluttspill skal løse. Forslaget fra Norsk Toppfotball virker mest av alt å være drevet av en tanke om at “vi må gjøre noe”. Det er ikke basert på forståelige fakta om hvilke konkrete utfordringer fotballen står overfor og hvilke tiltak som faktisk fungerer for å løse disse utfordringene. Å innføre sluttspill i fotballen er en stor omveltning med store negative konsekvenser. Dette kan ikke gjennomføres basert på synsing og overdreven handlingsiver.

Norsk fotball står ikke overfor noen stor publikumsutfordring. Eliteserien står svært sterkt og er blant verdens mest populære fotballigaer sammenlignet med folketall. Fotballen som publikumsidrett kan selvsagt forbedres gjennom blant annet å legge til rette for mer stemning sammen med supporterne. Sluttspill er definitivt ingen løsning for å øke publikumstilstrømmingen.

Norsk fotball har helt klart forbedringspotensiale innen sportslig utvikling. Men hvilke faktiske problemer vi har er omstridt og uklart. Det er i alle tilfeller mye mer sannsynlig at tiltak som for eksempel forbedring av akademiklassifiseringen eller å skape større insentiver for bruk av unge spillere vil være mer effektive enn å gjøre så drastiske endringer som å innføre sluttspill.

Samlet sett har sluttspillorganisering svært mange negative konsekvenser og i beste fall uklare positive effekter. Som klubb bør vi derfor innta et prinsipielt standpunkt som kan frontes i alle diskusjoner om sluttspillordninger i norsk fotball.

 

Erlend Ytre-Arne Vågane
Medlem i Sportsklubben Brann

 

Foto: Stian Dalland