Styret uttaler seg: Bygging av ny Fjordkraft-tribune!

Tirsdag 5. desember skal et ekstraordinært årsmøte i Sportsklubben Brann avgjøre om det skal bygges ny Fjordkraft-tribune. Først og fremst er Bataljonen meget fornøyd med at klubben lar det være opp til medlemmene å foreta denne viktige beslutningen. Dette gjør at avgjørelsen er solid forankret i grasroten av klubben.

Representanter for styret i Bataljonen har vært svært godt informert gjennom hele prosessen rundt ny Fjordkraft-tribune, og har vært involvert i diskusjonene underveis. Vi mener derfor vi har et meget godt grunnlag for å gi et råd til medlemmene våre og til alle som er glad Brann.

Som en totalvurdering av situasjonen anbefaler vi på bakgrunn av dette å stemme ja til utbyggingen.


Realisme

Bildet er faktisk ikke rosenrødt. De færreste av oss, inkludert styre og stell i Brann, ønsker nok primært ikke å ha leiligheter på Stadion. Vi ønsker å ha fotball på Stadion!

Så er det dette med realisme da.

La oss samles om én ting som de fleste uansett er enige i: Det er absolutt behov for å fornye og aller helst bytte ut den gamle Fjordkraft-tribunen. Forfallet er stort, og vedlikeholdskostnadene er høye.

Prisen for å pusse opp denne tribunen til dagens standard er såpass høy at det skal mye til for at det svarer seg, og det er neppe realistisk å få bygget en ny tribune uten den type finansiering som er foreslått nå, eller betydelig ekstern finansiering – altså rike onkler. Det bør altså ikke herske noen tvil om at Fjordkraft-tribunen er klar for utskiftning, og at klubben i dag vil bruke uhensiktsmessig mye penger på enten å oppgradere eller bygge ny, ren fotballtribune.

Bataljonen kan ikke se at dette vil svare seg, om det overhodet hadde vært mulig. Brann har allerede gjeld til langt over pipen, med betydelige kostnader knyttet til seg. Mest sannsynlig er det umulig å finne en finansinstitusjon som er villig til å gi Brann mer lån, om vi mot formodning hadde vært villig til å ta opp mer lån slik situasjonen er i dag.

Vi har stor respekt for de som er skeptisk til utbyggingsprosjektet, og som frykter at kostnaden for Brann kan bli betydelig høyere enn stipulert. Samtidig skal vi være klar over at i Styret i Brann sitter det svært sterk kompetanse nettopp på eiendomsutvikling og bygging av større prosjekter. Vi har tillit til at disse har kunnskap til å velge de beste løsningene for Brann.

Vi er også klar over at utvidelsen av bygget masse og salg av boligdelen i den nye tribunen innebærer å gi fra oss deler av tomten Brann eier. Dette er pr. i dag regulert som område som Brann i liten grad kan utnytte på annen måte likevel, og totalt i forhold til eiermassen Brann eier rundt stadion en relativt liten andel. Vi har vært bekymret for at man selger ‘arvegodset’, men kommet frem til at gevinsten er såpass stor i forhold til hva vi mister.

I de innledende diskusjonene av prosjektet var det stort fokus på å tjene penger til Brann, og at vi kunne håpe på et stort overskudd som ville bidra til å senke den høye gjelden til klubben. Når vi nå ser planene er det håp om – i den store sammenheng – ganske små 10 millioner i overskudd. Og la oss være ærlig, sannsynligvis forsvinner nok mesteparten av disse også inn i prosjektet på den ene eller annen måte, slik at vi ikke sitter igjen med noe overskudd.

Igjen blir den altavgjørende konklusjonen at vi får såpass mye – en helt ny tribune – som vi realistisk sett ikke hadde hatt mulighet til uten hyblene, og som gjør at vi faller ned på at dette kan vi leve med.

Innsyn

Videre har det vært en bekymring fra Bataljonen om det skal være innsyn fra hyblene til kamp. For de som kjenner norske fotballarenaer har vi hatt et særlig ønske om å unngå forhold som for eksempel på Lillestrøm/Åråsen, hvor leilighetene faktisk har altan ut mot banen. Dette har blitt tatt hensyn til med banneret som kan dekke til hyblene når det er nødvendig. Det er selvsagt også behørig tatt opp at et eventuelt banner som skal hindre innsyn ikke blir et glorete reklamebanner, men at det blir stilfullt og passer inn i omgivelsene. Dette opplever vi at også Brannledelsen er opptatt av.

Bataljonen har sågar foreslått boligregler i hyblene som skal hindre at andre enn Brannfarger og logoer blir fremtredende fra hyblene og begrensninger med tanke på lyd og musikk fra hyblene i forbindelse med kamp, noe vi også opplever å ha fått god respons på.

Akustikk

I utformingen av den nye tribunen er det tatt hensyn til akustikk, og vi får endelig bygget sammen alle tribunene også gjennom svingene. Den nye Fjordkrafttribunen blir dessuten vesentlig tettere på selve fotballbanen, hvilket igjen vil føre til en bedre opplevelse for de på tribunen og en mye mer intim Brann Stadion.

Byggestart

Dersom byggeplanene går igjennom på ekstraordinært årsmøte og deretter på raskeste måte blir godkjent hos kommunen, vil byggestart være allerede på nyåret. Dette medfører at 2018-sesongen går med redusert publikumskapasitet. Det må vi tåle!

Bataljonen vil heller snu dette til noe positivt. Om vi ser historisk på det, er det dessverre ikke så veldig mange kamper i året vi har sett betydelig flere enn 12000 tilskuere på Stadion. Håpet er derfor at det skal bli et trykk på billetter igjen. At folk skal forstå at dersom de skal få anledning til å kjøpe billletter til kampene må de være tidlig ute og kjøpe billetter, eller aller helst se fordelen med å sikre seg plass til alle kampene gjennom partoutkort selv om man ikke nødvendigvis får med seg absolutt alle kampene.

Ideelt sett skulle vi alle altså svært gjerne sett en ny tribune bygget utelukkende for fotball. Imidlertid føler vi at våre innsigelser ikke bare har blitt tatt hensyn til men også deles av Brann, og at man på best mulig måte utfra forutsetningene viderefører Brann Stadion som en fotballarena.

Summa summarum vil vi altså anbefale våre medlemmer og de som er glade i Brann å stemme for planene for den nye Fjordkrafttribunen. Planene er ikke nødvendigvis perfekte, men de er definitivt de aller beste vi har for hånden og sannsynligvis de eneste reele om vi skal kunne regne med å fornye denne delen av Stadion innenfor overskuelig fremtid slik at vi har en fullt ut moderne Brann Stadion.

 

Mvh
Styret i Brann Bataljonen Bergen