Oppsummering fra tribunemøte 2.mai 2022

Det var godt oppmøte på tribunemøte 2.mai med 41 deltakere og mange gode diskusjoner om hva som skal til for å utvikle tribunelivet videre. Her er en oppsummering av hovedpunktene fra møtet.

Tribunemanifest

Det er utarbeidet et utkast til tribunemanifest som skal gi retning for hvilken kultur vi vil ha på supportertribunen. Målet er å bli nummer én på tribunen i Norge. Utkastet ble presentert og det det kom innspill til utforming og innhold:

 • Det bør komme tydeligere frem at på Store Stå opplever vi ikke stemningen, her skaper vi stemningen
 • Manifestet bør enda tydeligere gi en støtte til forsangerne og de som organiserer tribunelivet
 • Det bør presiseres at mobilbruk og masing under kamp ikke er ønsket på supportertribunen

 

Forsangerrollen

Det har blitt flere som i år har steppet opp og tatt ansvar som forsangere. Vi har blant annet hatt flere sideforsangere på tribunen som har bidratt til å heve stemningen også i ytterkantene av tribunen, dette har fungert veldig bra. Det er planlagt nye opphøyinger på sidene av feltet som forsangerne kan stå på. Til 16.mai har forsangergruppen ønske om å også ha forsangere på nedre del for å få større deler av tribunen med.

Det ble også informert om Bataljonens sanggruppe, som består av både personer som er flinke til å dikte og forsangere. Sanggruppen har blant annet skapt Heggebø-sangen og “Vi rykker opp” de siste månedene. Alle kan komme med sine sangforslag ved å ta kontakt med lars@bataljonen.no 

Innspill:

 • Det er veldig bra om det også kan være forsangere på nedre del. 16.mai har alltid vært en utfordring stemningsmessig, men i år skal vi greie det
 • Megafonen kan brukes mer aktivt av hovedforsanger, slik at sangene starter med en gang i stedet for å bygge seg gradvis opp
 • Det har blitt mye lettere å se forsangerne når capotårnet har blitt forhøyet

 

Ungdom på tribunen

Det er veldig god tilstrømming av nye ungdommer på Store Stå. Det ble orientert om SKB Youth, som er en plattform (ikke egen gruppe) for å rekruttere ungdommer inn i den aktive supporterkulturen. SKB Youth vil få egne gensere.

Innspill:

 • Det har vært veldig bra for rekrutteringen med sosiale samlinger i forkant av kampene, slik som før de to første. Vi bør utnytte våren til flere utendørs samlinger
 • Bataljonen bør vurdere egne ungdomspriser på borteturer for å få flere med

 

PA-anlegg

Forsangergruppen har diskutert om vi skal investere i PA-anlegg (høytaler og mikrofon) for å få større trykk i sangene, og ønsket en diskusjon om dette på tribunemøtet før prosessen eventuelt går videre.

Spørsmålet skapte en veldig god og nyansert diskusjon med ulike syn. Hovedtrekkene var at tribunelivet nå utvikler seg på en veldig god måte som det er, og at det kanskje er mest fornuftig å vurdere PA-anlegg når vi vet mer om hvordan utviklingen har gått videre. På den måten kan vi eventuelt etablere et anlegg som er tilpasset situasjonen slik den er om ett-to år.

 

Tifo

Vi har hatt en veldig god utvikling på tifoarbeidet og mange gode show det siste året. Det er kommet nye folk til i tifogruppen og det har vært godt oppmøte på de siste tifodugnadene. Vi trenger likevel flere til å være med og organisere og flere ideer.

Innspill:

 • Tifodugnader burde vært annonsert ut i bedre tid slik at det er mulig å planlegge når en må sette av tid
 • Tifoarbeidet er en veldig god arena for å rekruttere unge inn i den aktive supporterkulturen, her kan alle bidra

 

Borteturer

Det blir stormobilisering borte mot Kongsvinger 26.mai. Det er ventet at det kommer en plan for organiserte turer i sommer og høst utover i mai når oppsettet blir klart.

 

Pyro

Det ble kort orientert om status for pyroreglement. På nasjonalt nivå er det fremdeles ikke lov med pyro, men det jobbes mot politikerne for å få endret på forskriftene slik at det blir lovlig igjen. Parallelt jobber klubb og supporterkoordinator opp mot lokalt brannvesen for å finne lokale løsninger og det er sendt inn søknad til brannvesenet.

 

Brann Kvinner

5.juni spiller Brann kvinner mot VIF. Her må alle mobilisere stort for å fylle tribunene. Spill inn videoer med oppfordring til å stille på kamp og send til Bataljonen på Facebook, så kan vi dele i sosiale medier for å skape mest mulig kok

 

Andre innspill og spørsmål

 • Det er viktig å få dokumentert tribunekulturen på bilder og video og å få ut filmer av tribuneliv. Bataljonen har egen mediegruppe som har ansvar for å samle bilder og videoer, men alle oppfordres til å sende inn videoer slik at vi kan få satt sammen kule videoer (ta kontakt med Bataljonen på Facebook eller e-post)
 • Det bør bli tydeligere på billettene på Store Stå og Frydenbø at dette er en supportertribune og at du forvente flagging, tifo og at folk kan be deg om å være med og synge. Andre klubber i utlandet har egen avkryssingsboks hvor du bekrefter at dette er forstått når du kjøper billett
 • Hvordan skal vi håndtere gratisbilletter på vår tribune? Det bør signaliseres inn til klubben at det ikke bør være for mange gratispassasjerer på supportertribunen, her forventes det at du bidrar
 • Det er et klart mål å utvide ståfeltet på sikt, men det er viktig å ta det gradvis slik at det hele tiden er et press på å få plass på ståfeltet
 • Hvordan er samarbeidet med BBØ og supportergruppene på østlandet? Det er et stadig bedre samarbeid med både BBØ og Diaspora Bergensis og det er nylig etablert konkret samarbeid om tifo og bortekamporganisering, i tillegg til jevnlig dialog mellom lederne i supporterklubbene
 • Bataljonen trenger frivillige til å delta i tifoorganisering, videoproduksjon og flere andre oppgaver. Ta kontakt dersom du ønsker å bidra med noe!