Kaller inn til årsmøte og tribunemøte 23.mars

Styret i Bataljonen kaller inn til årsmøte 23.mars 2023 kl 1830 på Brann Stadion. Etter årsmøtet blir det arrangert tribunemøte for å drøfte utviklingen på tribunen i 2023-sesongen. Målet er å fullføre årsmøtet effektivt, slik at vi kan komme i gang med tribunemøtet.

Under finner du saksliste og sakspapirer til årsmøtet.

Sakspapirer

Saksliste årsmøte

Sakslisten til årsmøtet er beskrevet i vedtektene.

1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.
2. Godkjenne innkalling
3. Godkjenne saksliste
4. Velge møteleder og sekretær for møtet
5. Behandle styrets beretning for perioden 1/1-31/12
6. Behandle regnskap
7. Behandle budsjett
8. Fastsette kontingenten for neste kalenderår
9. Behandle innkomne forslag
10. Behandle forslag til stipendutdeling.
11. Vedtektsendringer
12. Velge følgende tillitsmenn: Leder, nestleder, 5 styremedlemmer, 2 vararepresentanter, èn valgkomité bestående av to medlemmer og to revisorer
Saksliste tribunemøte
  • Samarbeid med alle grupper på tribunen
  • Forsangerrollen
  • Vil vi ha Tromme på tribunen i framtiden? Fordeler/ulemper
  • Tifo
  • Hvordan kan vi engasjere hele Frydenbø/resten av stadion?
  • Sanggruppen – hvem er de og hva gjør de?
  • Hvordan få Tribunemanifestet til å fungere pg bygge en felles kultur på supportertribunen?
  • Eventuelt
Heia Brann!
Styret i Bataljonen