Innkalling til årsmøte 2022

Bataljonen kaller alle medlemmer inn til årsmøte 16.mars kl 1830 på Brann Stadion. Les årsmøtepapirene her.

Vi kaller herved inn til årsmøte i Bataljonen. Alle medlemmer kan stille og bli med på viktige diskusjoner om veien videre for supporterklubben. Møtet finner sted i pressekonferanserommet på Brann Stadion (bruk inngang 9x).

 

Etter vedtektene skal disse sakene behandles på årsmøtet:

1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.
2. Godkjenne innkalling
3. Godkjenne saksliste
4. Velge møteleder og sekretær for møtet
5. Behandle styrets beretning for perioden 1/1-31/12
6. Behandle regnskap
7. Behandle budsjett
8. Fastsette kontingenten for neste kalenderår
9. Behandle innkomne forslag
10. Behandle forslag til stipendutdeling.
11. Vedtektsendringer
12. Velge følgende tillitsmenn: Leder, nestleder, 5 styremedlemmer, 2 vararepresentanter, èn valgkomité bestående av to medlemmer og to revisorer.
Heia Brann!