Vilkår og betingelser

Vilkår
Våre vilkår for handel på nett.

*Varene sendes fra vårt lager., og normalt vil en forsendelse ta 2 – 5 dager når varene er på lager.
*Vi tar forbehold om at våre leverandører kan være utsolgt på produkter, og det vil da ta lengre tid å få tak i produktene. vi vil da gi kunden beskjed om dette.
*Kunder som har bestillt slikt produkt, vil da få beskjed om dette. Alle våre produkter har garanti i henhold til norsk kjøpslov.

RETUR:
Hvis du av en eller annen grunn ønsker å returnere varen kan dette gjøres innen 14 dager etter at varen er mottatt.
I henhold til Angrefristloven (dette kan lastes ned fra våre sider) må varen tilbakeleveres i vesentlig samme stand og mengde som da de ble mottatt.

PRISENE:
Våre priser finnes i webshoppen og er inkl. mva. Det tas forbehold om skrivefeil og eventuelt feil priset vare.

PERSONOPPLYSNINGER:
Vi registrerer kun ditt navn, adresse, telefonnummer og mailadresse og garanterer at dine personlige data ikke vil bli oppgitt til andre. Det følger ingen forpliktelser Ved at du registrerer deg i vår database. Mobilnummer er foretrukket, da vil du også motta sporing som SMS. Har du ikke mobil, MÅ rett e-post adresse oppgis. Vår løsning sender IKKE ut varslelapp i Posten. Du vil KUN få elektronisk melding om at varen er klar for henting.

SKADER UNDER TRANSPORT:
Ta kontakt med transportør (Posten)
Alle pakker som sendes fra oss er forsikret mot skade som påføres i transporten. Du MÅ da fylle ut skademelding på postkontoret, – med en gang pakken er mottatt – for at skadegarantien skal gjelde. Sjekk derfor om pakken er skadet FØR du forlater postkontoret.

GARANTI
For de fleste av våre produkter gjelder ett års garanti mot produksjonsfeil. Noen varer har en garanti-tid på 2-5 år. Du må vise fram kvittering ved henvendelse angående feil ved varen. Garantien omfatter selvsagt ikke normal slitasje, ytre skader eller feilaktig bruk. Sender du varene til oss, – må dette avtales med kundeservice før du sender. Varene sendes som vanlig pakke, – postoppkrav vil under ingen omstendighet blir løst ut. Se forøvrig kjøpsloven for ytteligere informasjon

 
 

Angrefristskjema
Under følger en kopi av det skjema som skal følge forsendelsen. Om det mot formodning ikke er med, ta et utskrift av dette, og legg det ved returen. Dette skjemaet er obligatorisk i følge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne- og familiedepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) § 10. Skal brukes ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted av varer. DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 av dette skjemaet). Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke dette skjemaet som skal være utfylt av selgeren som spesifisert nedenfor. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres. Skal være utfylt av selgeren: Selgerens navn : Brann Bataljonen Bergen Selgerens adresse: Postboks 3759 5845 Bergen Telefonnummer: 959 19 789 E-postadresse: nettbutikk@bataljonen.no Kontrakt/ordre/bestilling nr.: om vare(r) Ordrebekreftelse er vedlagt dette skjemaet. Avtalen ble inngått (dato) : Skjemaet er levert/sendt (dato) : Fylles ut av forbrukeren: Skjemaet er mottatt ________ (dato). Jeg benytter meg av angreretten.

Navn ___________________________________________________ Adresse_________________________________________________ Telefonnr. _______________________________________________ E-post adresse ___________________________________________ Dato ____________________ Underskrift __________________ Kontonummer _______________________________

ANGREFRISTENS UTGANGSPUNKT:
Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.

I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbrukeren råder over:

a) opplysningene som nevnt i § 7 første ledd bokstav a-f
b) vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten
c) opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår
d) vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet
e) bekreftelse av bestillingen.

Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen enn kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere.

§ 7. Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen

Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:

a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper
b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen
c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke
d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser
e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse
f)  tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i

OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN:
Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder  porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selgeren skal ha tilbake varen.

Eventuelle kostnader ved retur av varer skal bæres av selgeren dersom avtalen er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted (f.eks. dørsalg, gatesalg, messesalg og «homeparties»). Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må du bære tur-returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

ANDRE OPPLYSNINGER:
Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Dersom du beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning  eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen. Har du spørsmål om angrerettloven, kjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet i ditt hjemfylke.