• Welcome to Brann Bataljonen Bergen. Please login or sign up.
 

Biljardkulen

Started by abe78, February 14, 2008, 10:57:34 AM

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

Innlandsmax

Quote from: "Mico"
Quote from: "Innlandsmax"


Skjønner du virkelig ikke at dette er en sak mellom uefa og Brann?
Ja, det er urettferdig hvordan bøteleggingen til uefa og nff av og til fungerer, men det betyr jo ikke at uefa har rett til å bøtelegge tilskuere.
Og skjønner ikke du at dette (forseelse 2) aldri hadde blitt en sak mellom Brann og UEFA hvis ikke Biljardmannen hadde gjort det han gjorde? Altså er ikke Biljardkulemannen helt ute av bildet her, eller?

Og ja, jeg skjønner at dette på det organisatoriske, arrangementsmessige nivået og på det formelle, offisielle nivået er en sak mellom Brann og UEFA. Videre skjønner jeg at at når Brann og UEFA har gjort opp seg i mellom, dvs. at Brann har godtatt og betalt boten, så er tiden kommet for at Brann kan ordne opp i egne rekker/på egen arena. Da kan Brann sette seg ned og evaluere situasjonen: Hvem var det som brakte oss dit at vi måtte betale UEFA denne boten. Tjaaaaaa..... kaaaaaaaanskje Biljardkulemannen.....

Skjønner du resonnementet "Nå har jo vi gjort opp med UEFA, da er det på tide at Biljardkulemannen gjør opp med oss." Innrømmer at det er en uhyyyyyyyre komplisert tankerekke, men prøv.

Innlandsmax

Quote from: "Shine"
Quote from: "dudo"Takk til max for å kjempe "min" sak i mitt fravær. Skikk og bruk og folkevett og sånn.

For ordens skyld mener jeg selvsagt ikke at Brann skal kunne skrive ut bøter i hytt og pine, de må ta det til rettsalen som alle andre.
Først kommer lovens intensjon, deretter kommer lovens tekst, paragrafene. Lovens intensjon er nettopp en slags sum av samfunnets syn på "skikk og bruk og folkevett og sånn". At lovtekst er snirklete, og at juridisk kompetanse av og til kan se ut som det samme som "evnen til å vri seg unna selv det mest soleklare ansvar" forhindrer ikke det faktum at norsk rett prøver å følge lovens intensjon og å harmonere med folks rettsbevissthet/rettsoppfattelse. Dette for at ikke domstolene og jussen rent generelt skal komme i miskreditt blant folk, slik at folk på sikt hever seg over loven, og vi får et lovløst samfunn.

Biljardkulemannen har påført Brann en utgift Brann ikke villa ha fått uten hans "hjelp". Det er rimelig og i tråd med normal rettsoppfattelse at Brann kan forlange pengene tilbake fra han.

PS: Og kom ikke trekkende med ordkløveri av typen "Bøter er ikke utgifter". Hallo - hva er det da? Inntekter?

Shine

Quote from: "Innlandsmax"
Quote from: "Shine"
Quote from: "dudo"Takk til max for å kjempe "min" sak i mitt fravær. Skikk og bruk og folkevett og sånn.

For ordens skyld mener jeg selvsagt ikke at Brann skal kunne skrive ut bøter i hytt og pine, de må ta det til rettsalen som alle andre.
Først kommer lovens intensjon, deretter kommer lovens tekst, paragrafene. Lovens intensjon er nettopp en slags sum av samfunnets syn på "skikk og bruk og folkevett og sånn". At lovtekst er snirklete, og at juridisk kompetanse av og til kan se ut som det samme som "evnen til å vri seg unna selv det mest soleklare ansvar" forhindrer ikke det faktum at norsk rett prøver å følge lovens intensjon og å harmonere med folks rettsbevissthet/rettsoppfattelse. Dette for at ikke domstolene og jussen rent generelt skal komme i miskreditt blant folk, slik at folk på sikt hever seg over loven, og vi får et lovløst samfunn.

Biljardkulemannen har påført Brann en utgift Brann ikke villa ha fått uten hans "hjelp". Det er rimelig og i tråd med normal rettsoppfattelse at Brann kan forlange pengene tilbake fra han.

PS: Og kom ikke trekkende med ordkløveri av typen "Bøter er ikke utgifter". Hallo - hva er det da? Inntekter?


Ok, isåfall, hvilken paragraf mener du denne mannen kan bli dømt etter?
I tilegg, hvordan mener du den nye rettslige avgransningen skal bli, om han isåfall blir dømt? Det vil jo snu norsk erstatnignsrett på hodet.
Lovens intensjon kommer nok ikke alltid først, sedvane vil jeg tro, om jeg husker dette rett ( jeg er ikke jurist, men har da hatt faget litt ).
Isåfall, hvilken sak mener du dette faller opp imot?

Såkalt videreførst-Culpa-ansvar ( kanskje jeg har coinet et nytt utrykk her?!) ved private bøter, hadde blitt helt texas.

Alle melder seg inn i en eller annen idiotisk privat organisasjon  og begynner å hive søksmål etterhverandre.

edit;

sakser litt fra WIKI ( altså ikke sikker kilde):

Det skilles mellom erstatning i kontraktsforhold og erstatning utenfor kontraktsforhold.
"
For at den påståtte skadevolderen skal ilegges erstatning, fordres det at det at det foreligger en erstatningsrettslig relevant skade, et ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng mellom skaden og ansvarsgrunnlaget.
"
/qoute end
Her i Brann har vi det veldig kjekt, og det må han forholde seg til.

dudo

Quote from: "Shine"Hverken lover eller rettsaler skal styres av folkevett og "skikk og bruk".


Nei, men det er da vitterlig dét lovverket baserer seg på (i prinsippet, om ikke annet).
And it's a moral to this story! Or at least it was supposed to be a moral, but since I'm dyslectic it is in fact - a marble!

Innlandsmax


Shine

Quote from: "Innlandsmax"
Her i Brann har vi det veldig kjekt, og det må han forholde seg til.

Nixon

Quote from: "Shine"Hovedprinsippet i loven er at man skal betale for skaden man gjorde, den dikteres ikke av UEFA eller torsker på fjellet, men av faktiske kostnader for skaden.


Det er da vanlig å måtte betale erstatning utover kostnadene og sågar om den skadelidende ikke har hatt reelle kostnader.
Rød makt på Hansa

Shine

Quote from: "Nixon"
Quote from: "Shine"Hovedprinsippet i loven er at man skal betale for skaden man gjorde, den dikteres ikke av UEFA eller torsker på fjellet, men av faktiske kostnader for skaden.


Det er da vanlig å måtte betale erstatning utover kostnadene og sågar om den skadelidende ikke har hatt reelle kostnader.


Gi meg noen eksempler? siden dette er vanlig?
Her i Brann har vi det veldig kjekt, og det må han forholde seg til.

Nixon

Quote from: "Shine"
Quote from: "Nixon"
Quote from: "Shine"Hovedprinsippet i loven er at man skal betale for skaden man gjorde, den dikteres ikke av UEFA eller torsker på fjellet, men av faktiske kostnader for skaden.


Det er da vanlig å måtte betale erstatning utover kostnadene og sågar om den skadelidende ikke har hatt reelle kostnader.


Gi meg noen eksempler? siden dette er vanlig?


Det er f.eks. helt normalt i overgrepssaker.
Rød makt på Hansa

Shine

Quote from: "Nixon"
Quote from: "Shine"
Quote from: "Nixon"
Quote from: "Shine"Hovedprinsippet i loven er at man skal betale for skaden man gjorde, den dikteres ikke av UEFA eller torsker på fjellet, men av faktiske kostnader for skaden.


Det er da vanlig å måtte betale erstatning utover kostnadene og sågar om den skadelidende ikke har hatt reelle kostnader.


Gi meg noen eksempler? siden dette er vanlig?


Det er f.eks. helt normalt i overgrepssaker.


Da er du kommet over i  såkalt oppreisningserstatning, som kan sies å være noe som Brann ikke kan påberope seg.


Kan lese mer om det her;
http://www.lovdata.no/all/hl-19690613-026.html#map003

edit;

Kan legge inn eksempel.

Her er en dom fra høyesterett, etter en gruppevoldtekt.

Dom i Høyesterett:
Oppreisningserstatning for gruppevoldtekt.

Høyesterett avsa 17. januar 2008 dom i sak som gjaldt utmåling av oppreisningserstatning for gruppevoldtekt, jf. skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b jf. § 3-3. Saken reiste særlig spørsmål om ansvar skulle ilegges solidarisk eller for hver enkelt, jf. § 5-3 nr. 1.

Bakgrunnen for saken var seks menn som i løpet av en natt gjentatte ganger voldtok en ung, beruset kvinne. De ble alle funnet skyldige og fem av mennene ble dømt solidarisk til å betale kr. 200.000 i oppreisning til fornærmede. Fire av de domfelte og fornærmede anket til Høyesterett, som fire mot en forkastet anken. Flertallet kom til at skadeserstatningslovens hovedløsning var solidaransvar når flere hefter for samme skade. Mindretallet mente at de krenkelser fornærmede hadde vært utsatt for gav opphav til flere oppreisningskrav, og at det derfor skulle fastsettes et særskilt oppreisningsansvar for hver av de domfelte.


##############################################
/quote end

De ble altså idømt 33.330 kr hver for å voldta en jente gjentatte ganger over en hel natt.
Her i Brann har vi det veldig kjekt, og det må han forholde seg til.

Nixon

Quote from: "Shine"Da er du kommet over i  såkalt oppreisningserstatning, som kan sies å være noe som Brann ikke kan påberope seg.


Hvorfor kan ikke Brann det? Brann kan hevde at de kan få tap i framtidig erverv hvis slik adferd får utvikle seg. I land som har kultur for f.eks. mye blussing og kasting av gjenstander er ikke tilskuertallene mye å skryte av fordi det skremmer vekk vanlige tilskuere.

Man kan jo selvsagt si at det er en kreativ tolkning. Men verden er ikke full av advokater for ingenting!;)
Rød makt på Hansa

Shine

Quote from: "Nixon"
Quote from: "Shine"Da er du kommet over i  såkalt oppreisningserstatning, som kan sies å være noe som Brann ikke kan påberope seg.


Hvorfor kan ikke Brann det? Brann kan hevde at de kan få tap i framtidig erverv hvis slik adferd får utvikle seg. I land som har kultur for f.eks. mye blussing og kasting av gjenstander er ikke tilskuertallene mye å skryte av fordi det skremmer vekk vanlige tilskuere.

Man kan jo selvsagt si at det er en kreativ tolkning. Men verden er ikke full av advokater for ingenting!;)


Hahah, litt VEL kreativ kanskje
Quote

Kapittel 3. Erstatning for skade på person, for andre personlige krenkinger m.m. og for tap av forsørger.

Tilføyd som nytt kap. 3 ved lov 25 mai 1973 nr. 26.

§ 3-1. (erstatning for skade på person.)

      Erstatning for skade på person skal dekke lidt skade, tap i framtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i framtiden.
Her i Brann har vi det veldig kjekt, og det må han forholde seg til.

Xminator

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=512849

En tilskuers oppførsel var nok til poengtap og en kamp uten tilskuere. Vi er ikke der helt enda i Norge, men ett par serierunde med VG-fokus på raserelaterte tilrop og NFF vil blir tvunget til sterkere tiltak like sikkert som at VG kan velte statsråder i regjering.

Innlandsmax

Quote from: Xminator on March 28, 2008, 08:17:37 AM
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=512849

En tilskuers oppførsel var nok til poengtap og en kamp uten tilskuere. Vi er ikke der helt enda i Norge, men ett par serierunde med VG-fokus på raserelaterte tilrop og NFF vil blir tvunget til sterkere tiltak like sikkert som at VG kan velte statsråder i regjering.
Og i parentes bemerket: Klubben har sagt at den vil saksøke tilskueren som utførte handlingen...

Klaus_Brann

Det har gått i arv i fra far og til sønn, har du først falt i gryten, så er det ingen bønn!

BBB-Tony

Ikke akkurat overraksende at saken blir henlagt! Her er det bare å anke med en gang! At politiet kan tro at han kontrollert hev kulen hvor det ikke var spillere er helt utrolig! Han hev kulen i sinne og frustrasjon! Det er lett å være etterpåklok og pynte på sannheten til politiet..
Mvh Tony Nordtveit

Bli med i Bataljonen Ung - Et organisert supportertilbud for deg under 16 år.

Go Up