• Welcome to Brann Bataljonen Bergen. Please login or sign up.
 

Alle bør gå, men til enhver pris?

Started by Torvanger, April 13, 2015, 10:50:14 AM

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

Torvanger

150,- for å stå foran gamle er 50,- for mye, det samme er 200,- på Bataljon stå, fra 250,- og opp på resten av tribunene er intet annet enn en regulær fleip, det kan ikke være noe annet, hvis ikke snakker vi om en massiv kollektiv hjerneblødning i Idrettsveien. 150-200 på langssidene, BT og øvre Hansa, gjerne noe dyrere på SPV og vips får man publikum på kampene.

MortenM

Kva er forventningane dine til a) billettprisar og b) sportslege prestasjonar? Eg har ikkje rekna på forslaget ditt, men det må vere betydelege summar her, som neppe vert henta inn av at det kjem litt fleire på kamp.

Ved å kutte billettprisane kraftig vil ein i lang tid framover underminere billettinntektene, men òg gi klar beskjed til partoutkortinnehavarane at det finst billegare måtar å sjå kamp på enn å forplikte seg for eit heilt år. Det blir feil. I tillegg vil eit ytterlegare priskutt no, samtidig som færre går på Stadion, føre til endå dårlegare inntekter. Viss Brann skal gjere sportsleg suksess utan å måtte selge dei beste når det passar minst, samtidig som ein skal bli mindre avhengig av investorar, så må nokon finne gull i Christieparken for å få reknestyrket opp.

Om ein ikkje då sikrer seg gode billettinntekter over tid.

Brann har utgifter på nivå med gode tippeligaklubbar. Viss Brann kuttar mykje meir enn det klubben allerede har gjort, kan klubben stå dårlegare stilt ved eit opprykk til Tippeligaen. Inntektene må då samsvare med det. Eg trur ikkje at det er justeringar i pris som kjem til å få publikum til å strømme på. Eg har meir tru på Alle må gå-kampanjen. Det er mulig med kompisbillett til 99 kroner, det er mulig å stå på T-feltet for 150 kr for vaksne og 50 kr for born. Det er ikkje dyrt for det ein Brannkamp skal vere.

Utfordringa vår må vere å få folk til å gå på Stadion, ikkje underminere framtidige inntekter og sette årets budsjett i spel for å kanskje lokke nokon fleire til Idrettsveien på ein av dei mange vekedagane det vert arrangert kamp der.

Giles

Quote from: Torvanger on April 13, 2015, 10:50:14 AM
150,- for å stå foran gamle er 50,- for mye, det samme er 200,- på Bataljon stå, fra 250,- og opp på resten av tribunene er intet annet enn en regulær fleip, det kan ikke være noe annet, hvis ikke snakker vi om en massiv kollektiv hjerneblødning i Idrettsveien. 150-200 på langssidene, BT og øvre Hansa, gjerne noe dyrere på SPV og vips får man publikum på kampene.

Du har helt rett. Prissettingen er helt uten sammenheng med produktet og de er uanstendig høye.
Kutt utgifter, det er fortsatt mye å hente der. Bare sunt for klubben å forstå hva de lever av og for.

steinbygger

April 14, 2015, 16:40:32 PM #3 Last Edit: April 14, 2015, 16:43:31 PM by steinbygger
Med 20 mill i utgifter på stadion (renter, avdrag og vedlikehold) så er det begrenset hvor mye man kan kutte. Skal det kuttes så det hjelper må hele lønnspolitikken endres. Brann har ett kjempeproblem med at de binder opp så mye kapital på ett anlegg. Disse kostnadene er der uavhengig av hvilke divisjon de spiller i og hvor mange tilskuere som kommer.

krøvel vellevold

Quote from: MortenM on April 14, 2015, 15:05:31 PM
Brann har utgifter på nivå med gode tippeligaklubbar.


Men vi har gjerne både flere tilskuere og høyere snittpris pr tilskuer. Med andre ord; billettinntekter i en annen verden enn disse.
Legg ned hele klubben!

Herman1

April 14, 2015, 22:35:31 PM #5 Last Edit: April 15, 2015, 00:05:56 AM by Herman1
Det jeg ikke helt forstår, er hvorfor ikke Brann legger ut løsbilletter til "Pølse-VIP"-tribunen.
Så lenge det åpenbart er mange tomme seter på denne tribunen, burde man i det minste vurdert en slik løsning.

For dem som ønsker å betale litt ekstra for mye bedre fasciliteter, salgsboder m.v.

Pr. i dag er dette kun mulig i forbindelse med cup-kamper o.l. Ad hoc, med andre ord...

Edit: Sendte nettopp en mail til Algerøy med spørsmål omkring dette...

Wingfoot

Tenker du på hele SpV-tribunen, eller kun øverste del?

Kjøpte 2 billetter på felt C (for bekjente), til Strømmen-kampen.
Men det er riktig at de ikke ligger ute for salg på nettsiden.
Står på Frydenbø og synger av full hals!

Herman1

April 16, 2015, 03:04:41 AM #7 Last Edit: April 16, 2015, 03:08:07 AM by Herman1
Quote from: Wingfoot on April 15, 2015, 12:53:05 PM
Tenker du på hele SpV-tribunen, eller kun øverste del?

Kjøpte 2 billetter på felt C (for bekjente), til Strømmen-kampen.
Men det er riktig at de ikke ligger ute for salg på nettsiden.


Hei. Legger ut min henvendelse til Algerøy og hans imponerende kjappe respons (antar at han ikke har noe imot det...):

MIN MAIL:

Sendt: 15. april 2015 00:58
Til: Dag Frode Algerøy
Emne: Brann-allmenningen, partoukort og billetter for løssalg

April 15, 2015 1:06:52 AM


Herman1

Quote from: Wingfoot on April 15, 2015, 12:53:05 PM
Tenker du på hele SpV-tribunen, eller kun øverste del?

Kjøpte 2 billetter på felt C (for bekjente), til Strømmen-kampen.
Men det er riktig at de ikke ligger ute for salg på nettsiden.


Dagens regler for å kjøpe billetter til Brann-allmenningen fordrer innehav av partout-kort:

http://www.brann.no/ticket-information/article/pm2nb0kxof581sdwm29d05ttn/title/brannallmenningen

Gulløl

En kunne kjøpe billetter på Brann-allmellingen i fjor over nett.
Livet blir ca. en milliard ganger morsommere når man heier på Brann

Herman1


Gulløl

Quote from: Herman1 on April 16, 2015, 12:31:02 PM


Ja det var sesongen før fjorårets. Fjoråret var den første sesongen med løssalg på nett til enkeltkamper på Brannallmenningen. Tror ikke de hadde det helt i starten av sesongen men til 16 mai kampen var det ihvertfall i gang.
Tror grunnen til at det ikke er i salg fra første kamp er at Brann trenger litt tid til "å rydde og sortere" og gjøre klart til løssalg på denne tribunen, siden det er en del partoutkort-pakker til bedrifter der og at tribunen ikke i utgangspunktet er tilrettelagt for løssalg over nett.
Livet blir ca. en milliard ganger morsommere når man heier på Brann

Corran

Kan jo også ha med at det er en del seter der som folk har kjøpt for 12-15 år og da er det gjerne litt logistikk med å få bekreftet hvem som helt sikkert ikke kommer til å kjøpe paroutkort til sine plasser og administrering vedrørende salg av disse plassene
Mener også å huske om at om noen hadde plasser og partoutkort så kunne brann være behjelpelig med å selge disse
Men alt dette var den gang en trodde at Brann (og TL) treet skulle bare fortsette å vokse inn i himmelen
In the beginning the universe was created. This made a lot of people angry and has widely been considered as a bad move.

Herman1

Quote from: Corran on April 16, 2015, 20:30:58 PM
Kan jo også ha med at det er en del seter der som folk har kjøpt for 12-15 år og da er det gjerne litt logistikk med å få bekreftet hvem som helt sikkert ikke kommer til å kjøpe paroutkort til sine plasser og administrering vedrørende salg av disse plassene
Mener også å huske om at om noen hadde plasser og partoutkort så kunne brann være behjelpelig med å selge disse
Men alt dette var den gang en trodde at Brann (og TL) treet skulle bare fortsette å vokse inn i himmelen

Herman1

Quote from: Gulløl on April 16, 2015, 19:50:42 PM
Quote from: Herman1 on April 16, 2015, 12:31:02 PM


Ja det var sesongen før fjorårets. Fjoråret var den første sesongen med løssalg på nett til enkeltkamper på Brannallmenningen. Tror ikke de hadde det helt i starten av sesongen men til 16 mai kampen var det ihvertfall i gang.
Tror grunnen til at det ikke er i salg fra første kamp er at Brann trenger litt tid til "å rydde og sortere" og gjøre klart til løssalg på denne tribunen, siden det er en del partoutkort-pakker til bedrifter der og at tribunen ikke i utgangspunktet er tilrettelagt for løssalg over nett.


Oki, takk for opplysningen.

Mon tro hvor prisnivået på denne seksjonen av tribunen vil ligge.
Regner med en prisreduksjon uansett grunnet årets OBOS-tilværelse.

Bare så jeg ikke misforstår:

*Brann-allmenningen er samme del av søndre tribune som kalles "Pølse-VIP" i media/dagligtale?

*Brann-allmenningen er det eneste VIP-feltet på samme tribune som ikke er knyttet opp til losjer og sponsorer?

Dere får ha meg unnskyldt om dette oppfattes som "dumme" spørsmål som jeg kunne ha "googlet" meg til selv, men jeg tar heller snarveien og spør mine oppegående supporter-venner her inne i stedet. :)

krøvel vellevold

Quote from: Herman1 on April 17, 2015, 14:12:42 PM
Quote from: Gulløl on April 16, 2015, 19:50:42 PM
Quote from: Herman1 on April 16, 2015, 12:31:02 PM


Ja det var sesongen før fjorårets. Fjoråret var den første sesongen med løssalg på nett til enkeltkamper på Brannallmenningen. Tror ikke de hadde det helt i starten av sesongen men til 16 mai kampen var det ihvertfall i gang.
Tror grunnen til at det ikke er i salg fra første kamp er at Brann trenger litt tid til "å rydde og sortere" og gjøre klart til løssalg på denne tribunen, siden det er en del partoutkort-pakker til bedrifter der og at tribunen ikke i utgangspunktet er tilrettelagt for løssalg over nett.


Oki, takk for opplysningen.

Mon tro hvor prisnivået på denne seksjonen av tribunen vil ligge.
Regner med en prisreduksjon uansett grunnet årets OBOS-tilværelse.

Bare så jeg ikke misforstår:

*Brann-allmenningen er samme del av søndre tribune som kalles "Pølse-VIP" i media/dagligtale?

*Brann-allmenningen er det eneste VIP-feltet på samme tribune som ikke er knyttet opp til losjer og sponsorer?

Dere får ha meg unnskyldt om dette oppfattes som "dumme" spørsmål som jeg kunne ha "googlet" meg til selv, men jeg tar heller snarveien og spør mine oppegående supporter-venner her inne i stedet. :)Brann-allmenningen er vel de 12-13 nederste radene på SpV og har vel bare tilgang til lokalitetene under tribunen. Radene over er vel knyttet til restauranter. Og så har man de som er oppunder taket som vel er tilknyttet losjer. Siden ordet "vel" går igjen her, så er jeg altså ikke helt sikker.

Men er ikke dette allmenningen-konseptet egentlig et ran? I tillegg til p-kort betaler man altså 1200-2000 pr år for seteleie. Dette visstnok for et konsept som hos oss er et slags vip-konsept, men som ikke er uvanlig å ha på vanlige tribuner til vanlig pris ellers i verden? For hva har allmenningen-folket egentlig tilgang til av fasiliteter, som ikke resten av Stadion har?
Legg ned hele klubben!

krøvel vellevold

Fra brann.no: "Den som har partoukort på Brannallmenningen sitter fra rad 1 til 13. Radene bak er tilknyttet restaurantplasser for bedrifter i Brannbørsen og Brannstuen."

Men kan noen svare på hvilke fasiliteter denne Brannallmenningen har, som gjør at man må betale en seteleie på 1200-2000 kr pr år i tillegg til p-kortet?
Legg ned hele klubben!

krøvel vellevold

Legg ned hele klubben!

Bærtur

April 17, 2015, 15:12:49 PM #18 Last Edit: April 17, 2015, 15:18:23 PM by Bærtur
Quote from: krøvel vellevold on April 17, 2015, 14:59:53 PM


Kan de som har partoutkort på Brann-almenningen gå opp på stadion og kreve at Brann betaler billetten for sju tippeligakamper siden det står i vilkårene? F.eks RBK - Vålerengen eller Molde - LSK, alt etter preferanser?

Redigert: Forsåvidt også viktig å påpeke at du bare er garantert fast plass i Tippeligaen, men i OBOS-ligaen er du ikke garantert fast plass...

Oooog redigert igjen: En reell fordel ville vel vært å slippe de der jævla nyhetsbrevene... Kanskje det er det som skal til for å lokke folk på stadion. Du slipper nyhetsbrev!
Diskuterer hovedsaklig Emil Hansson, homohets og Israel & Palestinakonflikten

kabelmann

Quote from: krøvel vellevold on April 17, 2015, 14:59:53 PM
Er det noe mer de har glemt å nevne? Er det renere toaletter der? Er det bedre utvalg i kioskene?


Oh yes, mister! Du får navnet ditt på setetryggen!
Spør ikke hva Brann kan gjøre for deg. Spør hva du kan gjøre for Brann.
- John F. Kennedy, 20. januar 1961

Corran

April 17, 2015, 22:43:06 PM #20 Last Edit: April 17, 2015, 22:47:26 PM by Corran
Quote from: krøvel vellevold on April 17, 2015, 14:59:53 PM


Viktig å huske at dette konseptet kom da det var rift om billetter på stadion og (som nevnt lengre oppe) Brann og alle andre i NFF systemet trodde at treet skulle vokse inn i himmelen
Det var i tidene hvor Puddefjord (var det ikke ham?) mente at alt under 30-40000 i kapasitet ved utbygging var en skandale
Tror de eneste edruelige var en del supportere som forventet at det kom en blåmandag når hypen la seg  

PS Det var 2500 plasser og du fikk reservert sete for 15 år til den nette sum av 18000 kroner Eller som de reklamerte for, bare 70 kroner ekstra pr kamp
In the beginning the universe was created. This made a lot of people angry and has widely been considered as a bad move.

Petter Puddefjord

Petter Puddefjord mener fremdeles at Brann Stadion bør bygges ut til en kapasitet på 25-28000 for fremtiden. 30-40000?
Rosenborgs Lerkendal tar ca. 22500. Norges nest største by har et potensial flere tusen over dette. Nå er ikke tidspunktet idéelt for denne diskusjonen, men byen vokser og ingenting skulle tilsi at fotballinteressen avtar med årene. Det er ikke uvanlig med noen dårlige perioder. Den kommer nok til å ta slutt, vi vil nok se Brann Stadion fylt til randen også i fremtiden. Behovet for en skikkelig kapasitet for fremtiden vil nok presse seg frem, men p.t. er det ikke økonomi eller interesse nok til å gjøre et skikkelig løft for klubben og byen, dessverre.

Giles

Ingenting er tristere enn en halvfull stadion. Det får heller være gråtende familiefedre og svartebørs vært tusenår. Som det ser ut nå er 18 000 mer enn nok. Ingen grunn til å gjøre noe med kapasiteten før utsolgt stadion er regelen mer enn unntaket.

Herman1

Quote from: kabelmann on April 17, 2015, 17:12:33 PM
Quote from: krøvel vellevold on April 17, 2015, 14:59:53 PM
Er det noe mer de har glemt å nevne? Er det renere toaletter der? Er det bedre utvalg i kioskene?


Oh yes, mister! Du får navnet ditt på setetryggen!


Nå har jeg bare sittet der èn eneste gang; under Mjøndalen-kampen.
Det jeg merket meg var lite kø i kioskene, bedre utvalg i kioskene, mer "eksklusive" omgivelser o.l.
Ikke noe jeg ville bundet meg i mange år for, men når man kan kjøpe enkeltbilletter i løssalg, blir det mye mer int.
Avhengig av prisen, selvfølgelig.

Brann-allmenningen nederst på siden:

http://www.brann.no/vip

"Bakrommet pub" er jo også lokalisert i nærheten, ser jeg.
Er det noen av der som har vært innom og gjort dere noen erfaringer der?

http://www.brann.no/latest-news/article/p7dpcraseuj61ncpxw6vdnsa4/title/bakrommet-pub-ned-i-brannallmenningen

Herman1

Quote from: Corran on April 17, 2015, 22:43:06 PM
Quote from: krøvel vellevold on April 17, 2015, 14:59:53 PM


Viktig å huske at dette konseptet kom da det var rift om billetter på stadion og (som nevnt lengre oppe) Brann og alle andre i NFF systemet trodde at treet skulle vokse inn i himmelen
Det var i tidene hvor Puddefjord (var det ikke ham?) mente at alt under 30-40000 i kapasitet ved utbygging var en skandale
Tror de eneste edruelige var en del supportere som forventet at det kom en blåmandag når hypen la seg  

PS Det var 2500 plasser og du fikk reservert sete for 15 år til den nette sum av 18000 kroner Eller som de reklamerte for, bare 70 kroner ekstra pr kamp


+ prisen for partoutkort for disse 15 årene, ja.

Herman1

April 18, 2015, 20:20:00 PM #25 Last Edit: April 18, 2015, 20:25:37 PM by Herman1
Quote from: kabelmann on April 17, 2015, 17:12:33 PM
Quote from: krøvel vellevold on April 17, 2015, 14:59:53 PM
Er det noe mer de har glemt å nevne? Er det renere toaletter der? Er det bedre utvalg i kioskene?


Oh yes, mister! Du får navnet ditt på setetryggen!


Og så har de toalettbetjenter som kommer og tørker deg når du roper "ferdig!".

*"Pølse-VIP"- får hjelp av av en mann på 50 +.
*Losje-innehaverne en kvinne på 20 +.

Man får det man betaler for, det er jo rettferdig, eller?

;P

https://www.youtube.com/watch?v=2pbDerxwglo

Herman1


Apropos: Er det noen som vet hvordan salget/utleie av losjer til bedriftsmarkedet går for tiden?
Sitter klubben med mange tomme losjer, eller er prisen dumpet?

Rart å tenke på hvordan det har gått etter at klubben/Bjørn Dahl uttalte at disse ville sikre klubbens økonomi i overskuelig tid:

http://www.ba.no/sport/fotball/brann/article2714368.ece

http://www.bt.no/100Sport/fotball/eliteserien/-65309_1.snd

Corran

Quote from: Herman1 on April 18, 2015, 20:14:16 PM
Quote from: Corran on April 17, 2015, 22:43:06 PM
Quote from: krøvel vellevold on April 17, 2015, 14:59:53 PM


Viktig å huske at dette konseptet kom da det var rift om billetter på stadion og (som nevnt lengre oppe) Brann og alle andre i NFF systemet trodde at treet skulle vokse inn i himmelen
Det var i tidene hvor Puddefjord (var det ikke ham?) mente at alt under 30-40000 i kapasitet ved utbygging var en skandale
Tror de eneste edruelige var en del supportere som forventet at det kom en blåmandag når hypen la seg 

PS Det var 2500 plasser og du fikk reservert sete for 15 år til den nette sum av 18000 kroner Eller som de reklamerte for, bare 70 kroner ekstra pr kamp


+ prisen for partoutkort for disse 15 årene, ja.


Ja derfor det sto "bare 70 kroner EKSTRA pr kamp"
In the beginning the universe was created. This made a lot of people angry and has widely been considered as a bad move.

kabelmann

Quote from: Herman1 on April 18, 2015, 20:12:48 PM
Quote from: kabelmann on April 17, 2015, 17:12:33 PM
Quote from: krøvel vellevold on April 17, 2015, 14:59:53 PM
Er det noe mer de har glemt å nevne? Er det renere toaletter der? Er det bedre utvalg i kioskene?


Oh yes, mister! Du får navnet ditt på setetryggen!


Nå har jeg bare sittet der èn eneste gang; under Mjøndalen-kampen.
Det jeg merket meg var lite kø i kioskene, bedre utvalg i kioskene, mer "eksklusive" omgivelser o.l.
Ikke noe jeg ville bundet meg i mange år for, men når man kan kjøpe enkeltbilletter i løssalg, blir det mye mer int.
Avhengig av prisen, selvfølgelig.

Brann-allmenningen nederst på siden:

http://www.brann.no/vip

"Bakrommet pub" er jo også lokalisert i nærheten, ser jeg.
Er det noen av der som har vært innom og gjort dere noen erfaringer der?

http://www.brann.no/latest-news/article/p7dpcraseuj61ncpxw6vdnsa4/title/bakrommet-pub-ned-i-brannallmenningenJeg vet ikke hva slags køer du er vant til, men jeg synes køene på SPV kan være bedritent lange til tider. Men det kommer an på kampen, eller sesongen egentlig, hvor mange kasser de åpner. Nytt av året er at vi har tilgang på to puber. Den nede med alle kioskene pluss Bakrommet lenger oppe.
Spør ikke hva Brann kan gjøre for deg. Spør hva du kan gjøre for Brann.
- John F. Kennedy, 20. januar 1961

Herman1

Quote from: kabelmann on April 18, 2015, 22:49:22 PM
Quote from: Herman1 on April 18, 2015, 20:12:48 PM
Quote from: kabelmann on April 17, 2015, 17:12:33 PM
Quote from: krøvel vellevold on April 17, 2015, 14:59:53 PM
Er det noe mer de har glemt å nevne? Er det renere toaletter der? Er det bedre utvalg i kioskene?


Oh yes, mister! Du får navnet ditt på setetryggen!


Nå har jeg bare sittet der èn eneste gang; under Mjøndalen-kampen.
Det jeg merket meg var lite kø i kioskene, bedre utvalg i kioskene, mer "eksklusive" omgivelser o.l.
Ikke noe jeg ville bundet meg i mange år for, men når man kan kjøpe enkeltbilletter i løssalg, blir det mye mer int.
Avhengig av prisen, selvfølgelig.

Brann-allmenningen nederst på siden:

http://www.brann.no/vip

"Bakrommet pub" er jo også lokalisert i nærheten, ser jeg.
Er det noen av der som har vært innom og gjort dere noen erfaringer der?

http://www.brann.no/latest-news/article/p7dpcraseuj61ncpxw6vdnsa4/title/bakrommet-pub-ned-i-brannallmenningenJeg vet ikke hva slags køer du er vant til, men jeg synes køene på SPV kan være bedritent lange til tider. Men det kommer an på kampen, eller sesongen egentlig, hvor mange kasser de åpner. Nytt av året er at vi har tilgang på to puber. Den nede med alle kioskene pluss Bakrommet lenger oppe.


Ja, ok.

Jeg har som nevnt over bare sittet der ên gang, så jeg har kanskje ikke det beste sammenligningsgrunnlaget...

Edit: Er det ikke denne tribunen/feltet Xminator sitter på?
Kanskje han har noen tanker om emnet hvis det stemmer.

krøvel vellevold

Min konklusjon er at det man betaler ekstra for på denne pølse-vip'en, må være omtrent det som man får som ordinær sesongkortinnehaver mange andre steder: tilgang til kiosk under tak og cupfinalebilletter.
Legg ned hele klubben!

Klaus_Brann

Quote from: kabelmann on April 18, 2015, 22:49:22 PM
Quote from: Herman1 on April 18, 2015, 20:12:48 PM
Quote from: kabelmann on April 17, 2015, 17:12:33 PM
Quote from: krøvel vellevold on April 17, 2015, 14:59:53 PM
Er det noe mer de har glemt å nevne? Er det renere toaletter der? Er det bedre utvalg i kioskene?


Oh yes, mister! Du får navnet ditt på setetryggen!


Nå har jeg bare sittet der èn eneste gang; under Mjøndalen-kampen.
Det jeg merket meg var lite kø i kioskene, bedre utvalg i kioskene, mer "eksklusive" omgivelser o.l.
Ikke noe jeg ville bundet meg i mange år for, men når man kan kjøpe enkeltbilletter i løssalg, blir det mye mer int.
Avhengig av prisen, selvfølgelig.

Brann-allmenningen nederst på siden:

http://www.brann.no/vip

"Bakrommet pub" er jo også lokalisert i nærheten, ser jeg.
Er det noen av der som har vært innom og gjort dere noen erfaringer der?

http://www.brann.no/latest-news/article/p7dpcraseuj61ncpxw6vdnsa4/title/bakrommet-pub-ned-i-brannallmenningenJeg vet ikke hva slags køer du er vant til, men jeg synes køene på SPV kan være bedritent lange til tider. Men det kommer an på kampen, eller sesongen egentlig, hvor mange kasser de åpner. Nytt av året er at vi har tilgang på to puber. Den nede med alle kioskene pluss Bakrommet lenger oppe.


Nytt av året er vel at nettopp Bakrommet blir flyttet ned til den nede, var det ikke sånn?
Det har gått i arv i fra far og til sønn, har du først falt i gryten, så er det ingen bønn!

kabelmann

Quote from: Klaus_Brann on April 19, 2015, 01:00:35 AM
Quote from: kabelmann on April 18, 2015, 22:49:22 PM
Quote from: Herman1 on April 18, 2015, 20:12:48 PM
Quote from: kabelmann on April 17, 2015, 17:12:33 PM
Quote from: krøvel vellevold on April 17, 2015, 14:59:53 PM
Er det noe mer de har glemt å nevne? Er det renere toaletter der? Er det bedre utvalg i kioskene?


Oh yes, mister! Du får navnet ditt på setetryggen!


Nå har jeg bare sittet der èn eneste gang; under Mjøndalen-kampen.
Det jeg merket meg var lite kø i kioskene, bedre utvalg i kioskene, mer "eksklusive" omgivelser o.l.
Ikke noe jeg ville bundet meg i mange år for, men når man kan kjøpe enkeltbilletter i løssalg, blir det mye mer int.
Avhengig av prisen, selvfølgelig.

Brann-allmenningen nederst på siden:

http://www.brann.no/vip

"Bakrommet pub" er jo også lokalisert i nærheten, ser jeg.
Er det noen av der som har vært innom og gjort dere noen erfaringer der?

http://www.brann.no/latest-news/article/p7dpcraseuj61ncpxw6vdnsa4/title/bakrommet-pub-ned-i-brannallmenningenJeg vet ikke hva slags køer du er vant til, men jeg synes køene på SPV kan være bedritent lange til tider. Men det kommer an på kampen, eller sesongen egentlig, hvor mange kasser de åpner. Nytt av året er at vi har tilgang på to puber. Den nede med alle kioskene pluss Bakrommet lenger oppe.


Nytt av året er vel at nettopp Bakrommet blir flyttet ned til den nede, var det ikke sånn?


Pub nede har det alltid vært, men nå kan alle fra rad 13 og nedover også gå inn oppe i puben som er der.
Spør ikke hva Brann kan gjøre for deg. Spør hva du kan gjøre for Brann.
- John F. Kennedy, 20. januar 1961

Corran

Det triste med pølse vipen er at mange betalte 18000 (ekstra) for reservert plass hvor regnet kommer inn
In the beginning the universe was created. This made a lot of people angry and has widely been considered as a bad move.

Go Up