Styremøte i Bataljonen tirsdag 30. mars

Bataljonen hadde styremøte i kveld.  Vi ønsker Erlend Vågane (ny leder), Cecilie Opdal Hanseth og  Lars Håkon Øen velkommen som nye styremedlemmer i Bataljonen.

 

På møtet ble styret blant annet enige om

  • Vi gjennomfører digitalt medlemsmøte i april for å få innspill til hva Bataljonen bør være
  • Vi etablerer arbeidsgruppe for å jobbe for boikott av Qatar-VM
  • Innspill til saker i Medlemsutvalget i Brann og hvordan klubb og utvalg kan engasjere medlemmene i større grad

 

Vi har også kartlagt flere saker som vi kommer til å jobbe videre med utover i april måned. Vi gleder oss alle sammen til å ta fatt på viktige og spennende oppgaver.