Støtter innstilling og forslag til årsmøtet i Brann

Vi støtter valgkomiteens innstilling og forslagene til årsmøtet i SK Brann, som finner sted torsdag 3.mars. Vi oppfordrer så mange klubbmedlemmer som mulig til å delta på Brann-årsmøtet og bidra til ro og samling i klubben.

Les alt om forslag og agenda for årsmøtet her.

Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen har etter vårt syn lagt frem et godt og balansert forslag til nytt styre i klubben. Vi håper og tror at dette styret – med Aslak Sverdrup i spissen – kan jobbe godt sammen og bidra til samling i bunn. Nettopp dette blir den viktigste utfordringen for det nye styret: Samle klubben og få flest mulig til å jobbe for det felles beste. Vi er fra vår side mer enn klar til innsats for å løfte oss opp igjen i Eliteserien!

Det er ingen hemmelighet at vi også er svært glad for at Per Arne Flatberg er innstilt på nytt som styremedlem. Per Arne er en viktig person for klubben som legger ned utrolig mange dugnadstimer. I tillegg til å være et sterkt organisasjonsmenneske med veldig tydelige verdier, er han inne i en rekke prosjekter som det er viktig å få videreført med full tyngde. Spesielt viktig er gruppen som jobber med utvikling av trenings- og kampbanene. Dette er blant klubbens største problemer akkurat nå – dette arbeidet må derfor fortsette også lenge etter årets årsmøte.

Vår oppfordring er altså å støtte valgkomiteens innstilling på årsmøtet 3.mars.

Salg av stadion (Forslag 2)
Brann-styret anbefaler årsmøtet å akseptere et salg av næringsdelene på Brann stadion. Saken har blitt godt belyst gjennom saksgrunnlaget som er utarbeidet og medlemsmøte om saken 17.februar. Vi støtter dette forslaget og tror det kan gi helt nye muligheter for klubben i årene fremover.

Motstand mot sluttspill (Forslag 3)
Styret i Bataljonen har selv sendt inn forslag om at Brann bør innta en prinsipiell holdning mot sluttspill i norsk fotball, og støtter selvfølgelig dette forslaget. Vi er glad for at styret støtter forslaget vårt og oppfordrer også årsmøtet til å gjøre det samme.

Forslag til lovendringer (forslag 1)
Vi støtter disse forslagene.

Styret i Bataljonen