Pyro er ingen forbrytelse – Stopp det nye forbudet!

På banen og tribunen er vi rivaler, men Bataljonen og Klanen står sammen om et felles krav til den norske regjeringen: Stopp det nye forbudet mot pyro på norske tribuner!

Denne høsten skal regjeringen vedta ny forskrift om pyroteknikk. Forskriftsendringen handler i hovedsak om nye reguleringer av fyrverkerisalg og lignende, men dessverre er det også formuleringer der inne som rammer tribunelivet. Dersom forslaget fra Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) går gjennom, vil dette sannsynligvis gjøre pyro permanent ulovlig på norske tribuner. Trolig er dette en utilsiktet konsekvens av reguleringen. Vårt krav til justisministeren og regjeringen er derfor som følger: Ikke la la dårlig juridisk håndverk føre oss inn i en krig som ingen kan vinne! Bruk fornuft og juster forskriften slik at norsk supporterkultur kan blomstre innenfor trygge rammer!

 

Hva vil et forbud føre til?

Et permanent pyroforbud vil føre til en evig, fastlåst konflikt mellom de mest aktive supporterne på den ene siden, og myndighetene og forbundet på den andre. Klubbene vil sitte i midten og bli rammet av vilkårlige bøter og kollektiv straff for pyroshow som de ikke har mulighet til å kontrollere. Det er livsfjernt å tro at forbud vil stoppe pyro. Det har vært viktig del av supporterkulturen i mange år og vil fortsette å være det.

Lovlig pyro har vært en stor suksess på norske tribuner i flere år. Supportergruppene har i disse årene kunne planlegge trygge og gode pyroshow med hjelp og støtte fra de sikkerhetsansvarlige i klubbene. På tross av den norske suksesshistorien, valgte DSB – med god støtte fra NFF – å omdefinere sine egne regler i 2019, slik at pyro over natten i praksis ble umulig å gjennomføre lovlig. Dette førte til en rekke aksjoner på nesten alle norske stadioner. Etter pandemien ser vi at disse aksjonene bare fortsetter, noe de også kommer til å gjøre frem alle parter bidrar til å løse denne konflikten. En avgjørende del løsningen ligger nå på justisministerens bord.

 

Hva konkret forventer vi?

Våre konkrete forventninger er som følger:

  1. At justisministeren og regjeringen unngår unødig konflikt og gjør nødvendige endringer i den nye pyroforskriften, slik at pyroshow igjen kan gjennomføres i trygge og kontrollerte former. Dette gjelder spesielt paragrafene 7, 16 og 82 (Ta kontakt med oss for mer detaljerte innspill!)
  2. At klubbene, NTF og NFF entydig og offentlig støtter supporterne i kampen mot et nytt pyroforbud, slik at vi kan få slutt på denne håpløse konflikten

 

Bataljonen og Klanen

Foto: Daniel Instebø
Foto: Daniel Instebø