Nye ansikter i styret!

Da var årsmøtet unnagjort med 23 stemmeberettigede tilstede.

Som vanlig så gikk årsmøtet fint for seg uten noen nevneverdige skandaler.

I år så var følgende personer i styret på valg:

Morten Talhaug, Nestleder
Stein Arild Longberg, Varamedlem
Silje Bringedal, Styremedlem
Morten Myksvoll, Styremedlem

Silje Bringedal og Morten Myksvoll ønsket ikke å stille til valg videre, i tillegg valgte Ole Kristian Mathiesen å trekke seg ett år før tiden.

Valgkomiteen hadde funnet tre nye kandidater som alle ble stemt inn: Laila Fjeldstad, Marcus Borgen Ejankowski og Camilla Hauge Martinsen.

Styret for 2018 ser slik ut:

Roger Lillebøe-Hansen, Leder
Morten Talhaug, Nestleder
Stein Arild Longberg, Medlem
Kristoffer Berg Husa, Medlem
Tord Hovland, Medlem
Laila Kristin Fjeldstad, Medlem
Camilla Hauge Martinsen, Medlem
Gjert Moldestad, Medlem
Marcus Borgen Ejankowski, Varamedlem:

Vi ønsker de nye styremedlemmene velkommen!

Samtidig ønsker vi å takke Silje, Ole Kristian og Morten for fantastisk innsats over lengre tid.