Bataljonen Familie

Meld deg inn i Bataljonen og vær med i bidra til vårt arbeid med å støtte Sportsklubben Brann! Jo flere vi er, jo mer kan vi støtte.

Kriteriet for familiemedlemskap er at alle er i familie og bor på samme adresse. Alle innmeldte blir fullverdige medlemmer.