Innkalling til årsmøte

Brann Bataljonen Bergen.
Sted: Brann Stadion
Tidspunkt: tirsdag 23/3-2020 kl. 18:30

Saksliste:

Godkjenning av fremmøtte medlemmer
Godkjenning av innkallelse
Godkjenning av sakslisten
Valg av møteleder og sekretær
Behandle årsberetningen (fremlegges innen mandag 15/3)
Behandle regnskap 2020 (fremlegges sammen med årsberetningen)
Behandle budsjett 2021 (fremlegges på årsmøtet)
Fastsette kontingent for neste år
Behandle innkomne forslag
Behandle forslag til stipendutdeling
Vedtektsendringer
Valg

 

Hvis smittevernsregler tilsier at det ikke er mulig å avholde møtet på Brann Stadion vil det bli avholdt digitalt.