• Welcome to Brann Bataljonen Bergen. Please login or sign up.
 

�konomitrÄd

Started by monzilla, October 04, 2007, 21:49:49 PM

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Go Down

nummer9

Quote from: panini on January 22, 2011, 16:04:41 PM
At Brann og andre eliteserie lag gÄr under definisjonen frivillige organisasjoner synes jeg er rart, spesielt hvis man leser St.meld 27(96-97), Om statens forhold til frivillige organisasjoner:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/19961997/stmeld-nr-27-1996-97-.html?id=191104

Definisjonen som brukes i meldingen er:

-I denne meldingen er frivillige organisasjoner definert som medlemsbaserte sammenslutninger med et allmennyttig siktemÄl, en demokratisk styringsstruktur og et nasjonalt ledd som binder sammen lokale enheter.

SK

Quote from: krĂžvel vellevold on January 22, 2011, 16:34:40 PM
Quote from: SK on January 22, 2011, 15:50:18 PM
Quote from: krĂžvel vellevold on January 22, 2011, 15:48:09 PM

SÄ hvis Statoil har betalende medlemmer, sÄ er det en frivillig organisasjon?


Statoil er et aksjeselskap, det er ikke Brann.SĂ„ alle bedrifter som ikke er aksjeselskap, er frivillige organisasjoner?


Selvsagt ikke. Jeg nevnte aksjeselskap fordi det er tilfellet i det spesifikke eksempelet med Statoil. Men man har jo selskapsformer som ANS, DA, EPF, KS, BA m.fl. Alle disse selskapsformene vil falle utenfor definisjonene, og da har man dekket nesten alle bedrifter. Brann er vel en forening, og disse reglene vil vel helst gjelde for foreninger, da det stort sett er disse som er ideelle organisasjoner.

krĂžvel vellevold

January 22, 2011, 19:10:12 PM #2702 Last Edit: January 22, 2011, 19:14:26 PM by krĂžvel vellevold
Quote from: Ricky on January 22, 2011, 18:38:44 PM
Quote from: krĂžvel vellevold on January 22, 2011, 17:16:34 PM
Quote from: nero on January 22, 2011, 17:09:25 PM
Er du blitt jurist ogsÄ nÄ? Du kan jo tydeligvis reglene bedre enn dem som administrerer dem.


Les innlegg #2686, sÄ ser du hvordan en frivillig organisasjon defineres."I denne meldingen er frivillige organisasjoner definert som medlemsbaserte sammenslutninger med et allmennyttig siktemÄl, en demokratisk styringsstruktur og et nasjonalt ledd som binder sammen lokale enheter. Innenfor meldingen faller ogsÄ stiftelser med allmennyttig formÄl og Þkonomisk samvirke som ikke har fortjeneste som hovedformÄl. OgsÄ trossamfunn og livssynsorganisasjoner er tatt med.

Meldingen omfatter ogsÄ frivillige tiltak,dvs. det store mangfoldet av virksomheter som eies eller drives av frivillige sammenslutninger. Eksempler pÄ slike tiltak er barnehager, behandlingsinstitusjoner og bistandsarbeid. I noen tilfeller faller organisasjon og tiltak sammen, f.eks. musikkorps, selvhjelpsgrupper og idrettslag."


Hvorfor denne trangen til Ä pÄvise at Brann ikke er en frivillig organisasjon, forresten? De er det, enten du er enig i det eller ikke. Du kan gi Grasrot-pengene dine til Brann, og det er blant annet ogsÄ derfor vi har fÄtt Þrten tilskudd, lÄn og garantier fra det offentlige, senest til innkjÞp av nytt gress pÄ Stadion. Brann er en demokratisk styrt medlemsbasert sammenslutning med et allmennyttig formÄl (deltaker og arrangÞr innenfor idrett).
"I noen tilfeller ogsÄ idrettslag", stÄr det altsÄ. Vil jo da regne med at det er breddeidrettslag det snakkes om. Hva slags argument er det at Brann er demokratisk styrt? Det er det vel mange bedrifter som er, uten at de er frivillige organisasjoner fordet. MedlemsBASERT? Tja. Det er medlemmene som velger styret, men det er ikke medlemmene som stÄr for klubbens inntekter. Allmennyttig formÄl? Har Brann allmennyttige formÄl bare fordi det er mange som bryr seg om klubben? I sÄ fall mÄ jo Rema 1000 vÊre et allmennyttig formÄl, siden mange handler der. Og statlige institusjoner har gjerne ikke fortjeneste som hovedformÄl - og de er allmennyttige ogsÄ, men er de frivillige organisasjoner fordet?


"SÞkerne mÄ kunne dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten i alle ledd det sÞkes om kompensasjon for i samsvar med fastsatt sÞknadsskjema. Gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent og gaver likestilles nÄr det gjelder kravet til frivillig innsats."

Helt seriÞst; mener du at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten i alle ledd i Brann? Den gratis arbeidsinnsatsen er vel minimal, medlemskontigenten utgjÞr mindre enn en halv prosent av omsetningen, og hvem har vi fÄtt gaver fra?

Branns omsetning er omtrent bare basert pÄ kommersielle inntekter: Billettsalg, sponsoravtaler, tv-inntekter, spillersalg, o.l.Legg ned hele klubben!

krĂžvel vellevold

Quote from: nummer9 on January 22, 2011, 18:43:33 PM
Quote from: panini on January 22, 2011, 16:04:41 PM
At Brann og andre eliteserie lag gÄr under definisjonen frivillige organisasjoner synes jeg er rart, spesielt hvis man leser St.meld 27(96-97), Om statens forhold til frivillige organisasjoner:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/19961997/stmeld-nr-27-1996-97-.html?id=191104

Definisjonen som brukes i meldingen er:

-I denne meldingen er frivillige organisasjoner definert som medlemsbaserte sammenslutninger med et allmennyttig siktemÄl, en demokratisk styringsstruktur og et nasjonalt ledd som binder sammen lokale enheter.

Brann oppfyller vel alle disse punktene?
- det er medlemsbasert
- det er allmennyttig siktemÄl da det er fritt for alle Ä melde seg inn, og det er i teorien mulig for alle Ä delta (gitt at de er gode nok).
- det har demokratisk styrestruktur
- er bundet sammen via NFF
Men Brann er ikke dette nasjonale leddet.
Legg ned hele klubben!

Spelaren

Quote from: krĂžvel vellevold on January 22, 2011, 19:10:12 PM
(...)I sÄ fall mÄ jo Rema 1000 vÊre et allmennyttig formÄl, siden mange handler der.(...)


Men Rema 1000 gir jo utbytte til eierne.
GĂ„ av.

panini

Jeg synes du bĂžr vĂŠre litt mer presis enn:

"vi har fÄtt Þrten tilskudd, lÄn og garantier fra det offentlige".

Det er stor forskjell pÄ komune og stat. Hvis Bergen komune f.eks velger Ä betale Brann sin gjeld, sÄ har de full mulighet til det. Det har de full autonomitet til Ä gjÞre. Staten derimot har en forvaltningspraksis Ä forholde seg til, som blant annet er nedfelt i nevnte stortingsmelding. De tilskuddene Brann har fÄtt har vel i hovedsak kommet fra komunen? Det at den er fra 1997 er uvesentlig, det som er spÞrsmÄlet er om det har skjedd en endring i praksis generelt, og i momsaken spesielt.


krĂžvel vellevold

Quote from: Spelaren on January 22, 2011, 19:13:13 PM
Quote from: krĂžvel vellevold on January 22, 2011, 19:10:12 PM
(...)I sÄ fall mÄ jo Rema 1000 vÊre et allmennyttig formÄl, siden mange handler der.(...)


Men Rema 1000 gir jo utbytte til eierne.


Men statlige bedrifter da?
Legg ned hele klubben!

ostraume

Gir ogsÄ utbytte til eierne.
Sjekke faxen? Eg frykter det. Eg frykter det. Eg frykter det.

nummer9

Quote from: krĂžvel vellevold on January 22, 2011, 19:14:51 PM
Quote from: Spelaren on January 22, 2011, 19:13:13 PM
Quote from: krĂžvel vellevold on January 22, 2011, 19:10:12 PM
(...)I sÄ fall mÄ jo Rema 1000 vÊre et allmennyttig formÄl, siden mange handler der.(...)


Men Rema 1000 gir jo utbytte til eierne.


Men statlige bedrifter da?


NÄ er du bare vrang KrÞvel. REMA 1000 (som andre AS) har som formÄl Ä gi utbytte til sine eier(e), mens Branns formÄl er "Ä drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite ved samarbeid og kameratskap Ä fremme fotball, bÄde pÄ amatÞr- og profesjonelt nivÄ, og Ä skape et godt miljÞ for alle medlemmer.


Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge pÄ grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og Êrlighet." (http://www.brann.no/klubben/fakta-om-brann/klubbens-lover/). Branns nedfelte formÄl mÄ vel kunne sies Ä vÊre litt mere almennyttig enn Rema 1000 eller statlige bedrifter sitt?

Medlemmer i Brann kan vel sies Ä vÊre frivillige (de mÄ sÄgar betale selv for Ä vÊre med)? De er ogsÄ klubbens Þverste organ i form av ÄrsmÞte, sÄ Brann vil jeg si per definisjon burde lett kunne kalles en frivillig organisasjon?

Nixon

Jeg tror ikke at striden her stÄr om Brann er en frivillig organisasjon eller ikke. Det er de helt sikkert, og den debatten er et sidespor etter min mening.

Det var en tabbe av Brann Ä ikke sjekke nÞyere. Men i utgangspunktet synes jeg som sagt at de gjorde en rett antakelse. Mesteparten av Brann sin drift ikke er er basert pÄ gratis arbeidsinnsats og medlemskontigent, og Brann og de andre klubbene skal derfor ikke spise av kaken til lokale smÄklubber.
RÞd makt pÄ Hansa

krĂžvel vellevold

January 22, 2011, 20:31:49 PM #2710 Last Edit: January 22, 2011, 20:35:05 PM by krĂžvel vellevold
Quote from: nummer9 on January 22, 2011, 19:33:35 PM
Quote from: krĂžvel vellevold on January 22, 2011, 19:14:51 PM
Quote from: Spelaren on January 22, 2011, 19:13:13 PM
Quote from: krĂžvel vellevold on January 22, 2011, 19:10:12 PM
(...)I sÄ fall mÄ jo Rema 1000 vÊre et allmennyttig formÄl, siden mange handler der.(...)


Men Rema 1000 gir jo utbytte til eierne.


Men statlige bedrifter da?


NÄ er du bare vrang KrÞvel. REMA 1000 (som andre AS) har som formÄl Ä gi utbytte til sine eier(e), mens Branns formÄl er "Ä drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite ved samarbeid og kameratskap Ä fremme fotball, bÄde pÄ amatÞr- og profesjonelt nivÄ, og Ä skape et godt miljÞ for alle medlemmer.


Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge pÄ grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og Êrlighet." (http://www.brann.no/klubben/fakta-om-brann/klubbens-lover/). Branns nedfelte formÄl mÄ vel kunne sies Ä vÊre litt mere almennyttig enn Rema 1000 eller statlige bedrifter sitt?

Medlemmer i Brann kan vel sies Ä vÊre frivillige (de mÄ sÄgar betale selv for Ä vÊre med)? De er ogsÄ klubbens Þverste organ i form av ÄrsmÞte, sÄ Brann vil jeg si per definisjon burde lett kunne kalles en frivillig organisasjon?


Klubbens lover er vel skrevet for sikkert 100 Ă„r siden, og er jo bare masse flotte honnĂžrord som ikke har noe med virkeligheten Ă„ gjĂžre.

"Arbeidet skal preges av frivillighet"... Ja selvsagt. Det er jo ingen som tvinger dem. Men nÄ er det jo tross alt godt betalte mennesker som har disse jobbene. "Frivillige organisasjoner" har vel ikke noe med at folk frivillig er med i klubben. Det mÄ jo bety at man jobber uten Þkonomisk kompensasjon.

NÄr det gjelder statlige institusjoner som f.eks. sykehus, politi, rettsvesen, o.l., sÄ har jo dette allmennyttige formÄl uten at det er frivillge organisasjoner av den grunn.

Uansett burde jo dette punktet understreke at dette momsrefusjon-greiene ikke har noe med Brann Ă„ gjĂžre:

"SÞkerne mÄ kunne dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten i alle ledd det sÞkes om kompensasjon for i samsvar med fastsatt sÞknadsskjema. Gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent og gaver likestilles nÄr det gjelder kravet til frivillig innsats."


Legg ned hele klubben!

eivhelle

Sakens kjerne er at ordningen tilsynelatende bare skal tilgodese den delen av virksomheten til klubbene som ikke gir refusjon av moms, mens det i praksis viser seg at man ser fullstendig bort fra de moms refusjonene som allerede er gitt. Dette bryter med rettferdighetssansen til oss vanlige folk som dynges ned med avgifter og ser pengene forsvinne ned i et bunnlĂžst sluk.

krĂžvel vellevold

Quote from: eivhelle on January 22, 2011, 22:06:18 PM
Sakens kjerne er at ordningen tilsynelatende bare skal tilgodese den delen av virksomheten til klubbene som ikke gir refusjon av moms, mens det i praksis viser seg at man ser fullstendig bort fra de moms refusjonene som allerede er gitt. Dette bryter med rettferdighetssansen til oss vanlige folk som dynges ned med avgifter og ser pengene forsvinne ned i et bunnlĂžst sluk.


Akkurat. Skulle Brann fÄtt momsrefusjon pÄ noe, sÄ mÄtte det vel vÊrt for utgifter rundt barnefotballen. Det er det som mÄ vÊre "allmenn nytte, frivillighet, gratis arbeidsinnsats", etc. i vÄr klubb. Men at det har blitt praktisert annerledes rundt om, er jo tydelig.
Legg ned hele klubben!

haak

Burde ikke Norsk toppfotball vÊrt pÄ banen i denne saken?

psv-hasund

January 23, 2011, 00:08:33 AM #2714 Last Edit: January 23, 2011, 00:11:20 AM by psv-hasund
Quote from: Spelaren on January 22, 2011, 19:13:13 PM
Quote from: krĂžvel vellevold on January 22, 2011, 19:10:12 PM
(...)I sÄ fall mÄ jo Rema 1000 vÊre et allmennyttig formÄl, siden mange handler der.(...)


Men Rema 1000 gir jo utbytte til eierne.


Engen skulle vel gi utbytte til eierne i Ă„r

http://fotball.aftenposten.no/eliteserien/article181251.ece

Spelaren

Quote from: psv-hasund on January 23, 2011, 00:08:33 AM

Engen skulle vel gi utbytte til eierne i Ă„r

http://fotball.aftenposten.no/eliteserien/article181251.ece


I "Är" ja, om du meiner for 2010, tallene me enno ikkje har fÄtt.
GĂ„ av.

Utmedsnolken

Uansett hvordan man tolker reglene, sÄ var vi en telefonsamtale fra 4 mill. IfÞlge de som deler ut pengene, sÄ var de ment til oss ogsÄ og det visste jo alle om som fulgte med da ordningen kom istand. Brann har dummet seg ut og lagt kostnadene pÄ oss istedet gjennom Ä Þke prisene igjen. Noen bÞr ta ansvar for dette istedenfor Ä late som de har tatt en moralsk avgjÞrelse nÄr de har satt kostnadene over pÄ oss!
"og der snubler SĂŠternes igjen"

dudo

Quote from: krĂžvel vellevold on January 22, 2011, 20:31:49 PM
Uansett burde jo dette punktet understreke at dette momsrefusjon-greiene ikke har noe med Brann Ă„ gjĂžre:

"SÞkerne mÄ kunne dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten i alle ledd det sÞkes om kompensasjon for i samsvar med fastsatt sÞknadsskjema. Gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent og gaver likestilles nÄr det gjelder kravet til frivillig innsats."


Det har Äpenbart noe med Brann Ä gjÞre, all den tid vi kunne fÄtt 4 mill. Jeg er strengt tatt litt usikker pÄ hvor du vil hen i denne diskusjonen. Uansett ville jeg trodd at du ville sette pris pÄ argumentet om at "ingen (innenforstÄtt betalende) medlemmer, ingen klubb, ergo er man kvalifisert for momskompensasjon"-argumentet.

Uansett, det jeg lurer pÄ er hvor i din verden skillet mellom frivillig organisasjon (f eks Fana IL) og business gÄr. Ved en viss omsetning? Et visst antall ansatte? Hva er forskjellen?
And it's a moral to this story! Or at least it was supposed to be a moral, but since I'm dyslectic it is in fact - a marble!

Nixon

Jeg ville trodd at forskjellen ligger pÄ hvordan man fÄr inn pengene sine. Brann sine medlemmer bidrar i sÄ mÄte veldig lite, mens Fana IL hadde merket det veldig dersom ingen betalte medlemskontigent eller stilte opp pÄ dugnad.

Men som sagt. Det var det jeg ville trodd. Det ser ut til at de som deler ut pengene tolker det pÄ en helt annen mÄte.
RÞd makt pÄ Hansa

dudo

Joda, men hvor skal da grensen gÄ? Ved en viss prosentandel av omsetningen? Det blir mildt sagt tÞysete nÄr man har med grensetilfeller Ä gjÞre.

Jeg er for ordens skyld enig at det virker snodig med denne kompensasjonen til bedrifter som omsetter for fryktelig mange millioner, men det er jo en fordel Ä forholde seg til virkeligheten, hvor man vitterlig fÄr kompensasjon. Dersom man sÞker, that is.
And it's a moral to this story! Or at least it was supposed to be a moral, but since I'm dyslectic it is in fact - a marble!

krĂžvel vellevold

Quote from: dudo on January 23, 2011, 14:32:14 PM
Quote from: krĂžvel vellevold on January 22, 2011, 20:31:49 PM
Uansett burde jo dette punktet understreke at dette momsrefusjon-greiene ikke har noe med Brann Ă„ gjĂžre:

"SÞkerne mÄ kunne dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten i alle ledd det sÞkes om kompensasjon for i samsvar med fastsatt sÞknadsskjema. Gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent og gaver likestilles nÄr det gjelder kravet til frivillig innsats."


Det har Äpenbart noe med Brann Ä gjÞre, all den tid vi kunne fÄtt 4 mill. Jeg er strengt tatt litt usikker pÄ hvor du vil hen i denne diskusjonen. Uansett ville jeg trodd at du ville sette pris pÄ argumentet om at "ingen (innenforstÄtt betalende) medlemmer, ingen klubb, ergo er man kvalifisert for momskompensasjon"-argumentet.

Uansett, det jeg lurer pÄ er hvor i din verden skillet mellom frivillig organisasjon (f eks Fana IL) og business gÄr. Ved en viss omsetning? Et visst antall ansatte? Hva er forskjellen?


Det fÄr du spÞrre regelmakerne om. Det er de som har skrevet at frivillig arbeid mÄ vÊre en vesentlig del av virksomheten i alle ledd. Hva "vesentlig" er, mÄ de svare for. Reglene sier uansett klart og tydelig fra at dette ikke har noe med Brann Ä gjÞre, for frivillig arbeid utgjÞr sÄ avgjort ikke en vesentlig del av virksomheten i alle ledd i Brann. At de som deler ut penger ikke fÞlger reglene, kan man ikke klandre Brann for.

At Brann ikke hadde eksistert uten medlemmene, er bare tĂžys.
Legg ned hele klubben!

dudo

Brann er en medlemsstyrt klubb. Uten medlemmer, sÄ hadde altsÄ ikke klubben eksistert i nÄvÊrende form. Det gir jo seg selv.

Jeg er for Þvrig fortsatt usikker pÄ hvor du vil i denne diskusjonen. Er det Ä ikke forholde seg til virkeligheten, eller Ä fornekte den?
And it's a moral to this story! Or at least it was supposed to be a moral, but since I'm dyslectic it is in fact - a marble!

Nixon

Quote from: dudo on January 23, 2011, 15:33:10 PM
Brann er en medlemsstyrt klubb. Uten medlemmer, sÄ hadde altsÄ ikke klubben eksistert i nÄvÊrende form. Det gir jo seg selv.


Hva er nÄvÊrende form? Kunne ikke Brann spilt i TL og hatt samme budsjett uten Ä ha medlemmer?
RÞd makt pÄ Hansa

dudo

NÄvÊrende form er som medlemsstyrt klubb. Det er selvsagt bare pirk, men all den tid alt bestemmes av generalforsamlingen, sÄ er medlemmene tvingende nÞdvendige.
And it's a moral to this story! Or at least it was supposed to be a moral, but since I'm dyslectic it is in fact - a marble!

Utmedsnolken

Men nÄ har vi medlemmer som styrer klubben, sÄ da fÄr vi forholde oss til det, uansett om vi kunne klart oss uten eller ikke.
"og der snubler SĂŠternes igjen"

SK

Quote from: Nixon on January 23, 2011, 15:45:04 PM
Quote from: dudo on January 23, 2011, 15:33:10 PM
Brann er en medlemsstyrt klubb. Uten medlemmer, sÄ hadde altsÄ ikke klubben eksistert i nÄvÊrende form. Det gir jo seg selv.


Hva er nÄvÊrende form? Kunne ikke Brann spilt i TL og hatt samme budsjett uten Ä ha medlemmer?


NÄ er jeg ikke sikker, men jeg lurer pÄ om det er regler hos NFF som sier at man mÄ vÊre organisert pÄ denne mÄten. Den gangen Brann ASA eksisterte, var det ikke dette selskapet som var pÄmeldt og som spilte tippeliga, det var det foreningen SK Brann som gjorde. Sportsklubben hadde sitt eget styre uavhengig av Brann ASA. PÄ samme mÄte tror jeg spillerne mÄtte signere kontraktene sine hos Sportsklubben, og ikke hos Brann ASA.

dudo

Quote from: Utmedsnolken on January 23, 2011, 15:58:49 PM
Men nÄ har vi medlemmer som styrer klubben, sÄ da fÄr vi forholde oss til det, uansett om vi kunne klart oss uten eller ikke.


Nettopp, og sÄvidt jeg forstÄr det sÄ medfÞrer nettopp dette at vi er kvalifisert for momskompensasjon. Man mÄ gjerne vÊre uenig med regelverket, men man mÄ forholde seg til det. Eller bÞr. Hvis man vil ha disse fire millionene.
And it's a moral to this story! Or at least it was supposed to be a moral, but since I'm dyslectic it is in fact - a marble!

Markmus

Hva med TromsÞ? De er jo et AS og de mener seg ogsÄ snytt for kompensasjon... Er det bare vanlig samegnÄl eller har de rett ogsÄ?
Ka du ve?

krĂžvel vellevold

Quote from: dudo on January 23, 2011, 15:33:10 PM
Brann er en medlemsstyrt klubb. Uten medlemmer, sÄ hadde altsÄ ikke klubben eksistert i nÄvÊrende form. Det gir jo seg selv.

Jeg er for Þvrig fortsatt usikker pÄ hvor du vil i denne diskusjonen. Er det Ä ikke forholde seg til virkeligheten, eller Ä fornekte den?


Jeg for min del lurer pÄ hvor du vil med at vi ikke hadde vÊrt noen klubb om vi ikke hadde medlemmer.

Virkeligheten er at det stÄr i reglementet at frivillig arbeid mÄ vÊre en vesentlig del av klubbens virksomhet i alle ledd. Du fÄr jo prÞve Ä argumentere for at det er det i Brann...
Legg ned hele klubben!

dudo

Frivillig innsats er ordene som brukes, ikke arbeid. Frivillig innsats i form av medlemskontingent, og uten medlemmer, ingen styringsmakt, ingen organisasjon, ingen Brann. Gjerne en spissfindighet (om det er et ord), men det er nÄ en gang sÄnn det er. Dit vil jeg.

For ordens skyld, mener du at det er RBK som har gjort feil siden de har sÞkt og fÄtt penger, eller Brann som har gjort feil siden de ikke har sÞkt, og ikke har fÄtt?
And it's a moral to this story! Or at least it was supposed to be a moral, but since I'm dyslectic it is in fact - a marble!

Brann_ruler

Dette er et nytt bevist pÄ den lukkede gutteklubben grei som styrer og driver der opp. Arrogansen er vel sÄ stor at det ikke er mulig Ä plukke opp en telefon Ä spÞrre andre om rÄd. Det er utelukkende brann sin egen feil at de ikke sjekket godt nok opp. Men konsekvensene vil vel som vanlig vÊre totalt fravÊrende. Vi mÄ tross alt ikke ansvarliggjÞre noen, det ville jo kunnet slÄ tilbake pÄ andre om det plutselig ble stilt krav til presetasjoner i idrettsveien.....

krĂžvel vellevold

Quote from: dudo on January 23, 2011, 16:40:41 PM
Frivillig innsats er ordene som brukes, ikke arbeid. Frivillig innsats i form av medlemskontingent, og uten medlemmer, ingen styringsmakt, ingen organisasjon, ingen Brann. Gjerne en spissfindighet (om det er et ord), men det er nÄ en gang sÄnn det er. Dit vil jeg.

For ordens skyld, mener du at det er RBK som har gjort feil siden de har sÞkt og fÄtt penger, eller Brann som har gjort feil siden de ikke har sÞkt, og ikke har fÄtt?


Det er de som har delt ut pengene som har gjort feil, siden de ikke har fulgt reglene.

Frivillig arbeid, frivillig innsats... potato, potato...

Medlemskontigenten utgjÞr antagelig under 0,5 % av omsetningen. Hvis du mener dette er en "vesentlig del av virksomheten i alle ledd av klubben", sÄ kan jeg dessverre ikke hjelpe.
Legg ned hele klubben!

dudo

Quote from: krĂžvel vellevold on January 23, 2011, 16:54:06 PM
Frivillig arbeid, frivillig innsats... potato, potato...

Medlemskontigenten utgjÞr antagelig under 0,5 % av omsetningen. Hvis du mener dette er en "vesentlig del av virksomheten i alle ledd av klubben", sÄ kan jeg dessverre ikke hjelpe.


1. Overhodet ikke. Det er faktisk en vesentlig forskjell. Og leser du et par linjer til sÄ ser du ogsÄ det.

2. Hvorfor i alle vide verden blander du inn omsetning i dette? Hvis du ikke skjÞnner at medlemmende er en vesentlig del av Brann, sÄ kan jeg dessverre ikke hjelpe. Vi ER ikke et AS. Vi er en medlemsstyrt klubb. NETTOPP derfor kan det hende vi kvalifiserer til momskompensasjon.
And it's a moral to this story! Or at least it was supposed to be a moral, but since I'm dyslectic it is in fact - a marble!

Kjello

Alle foreninger, organisasjoner og aksjeselskap som er registrert i frivillighetsregisteret kan sĂžke om momskompensasjon. Lov om register for frivillig virksomhet definerer frivillig virksomhet som aktiviteter som ikke er fortjenestebasert. Selv toppfotball er sjeldent fortjenestebasert. Selv om man har opplevd at klubber har utbetalt utbytte.

AngÄende punktet med frivillig innsats sÄ stÄr det fÞlgende i en PDF laget av Nordland Idrettskrets. "SÞkeren mÄ kunne dokumentere frivillig innsats --> idretten oppfyller dette kravet uten ytterligere dokumentasjon".

krĂžvel vellevold

January 23, 2011, 17:27:14 PM #2734 Last Edit: January 23, 2011, 17:30:47 PM by krĂžvel vellevold
Quote from: dudo on January 23, 2011, 16:58:01 PM
Quote from: krĂžvel vellevold on January 23, 2011, 16:54:06 PM
Frivillig arbeid, frivillig innsats... potato, potato...

Medlemskontigenten utgjÞr antagelig under 0,5 % av omsetningen. Hvis du mener dette er en "vesentlig del av virksomheten i alle ledd av klubben", sÄ kan jeg dessverre ikke hjelpe.


1. Overhodet ikke. Det er faktisk en vesentlig forskjell. Og leser du et par linjer til sÄ ser du ogsÄ det.

2. Hvorfor i alle vide verden blander du inn omsetning i dette? Hvis du ikke skjÞnner at medlemmende er en vesentlig del av Brann, sÄ kan jeg dessverre ikke hjelpe. Vi ER ikke et AS. Vi er en medlemsstyrt klubb. NETTOPP derfor kan det hende vi kvalifiserer til momskompensasjon.


SÄ bare vi er medlemstyrt, sÄ trenger man ikke dokumentere at frivillig innsats, gratis arbeidsinnsats, gaver og medlemskontigent utgjÞr en viktig del av virksomheten i alle ledd?

SÄ bare Brann har nok medlemmer til Ä fylle et styre og gjerne en i salen til Ä klappe igjennom alle saker/valg pÄ ÄrsmÞtet, sÄ utgjÞr frivillig innsats en viktig del av klubbens virksomhet i alle ledd?

Det stÄr ikke at MEDLEMMENE skal utgjÞre en viktig del av klubbens virksomhet, men at medlemsKONTIGENTEN skal gjÞre det. Derfor drar jeg inn omsetningen. Strengt tatt kunne vel Brann hatt ÄrsmÞte med en masse medlemmer som er "klubbens Þverste organ", uten at de har betalt noen kontigent - hvis det f.eks. var gratis Ä vÊre medlem. Medlemmer er ikke det samme som medlemskontigent.
Legg ned hele klubben!

dudo

Du maler avgÄrde, men hva med Ä lese det kjello skriver rett over? Jeg er en pragmatisker, og jeg liker Ä forholde meg til virkeligheten.
And it's a moral to this story! Or at least it was supposed to be a moral, but since I'm dyslectic it is in fact - a marble!

Xminator

Quote from: dudo on January 23, 2011, 16:58:01 PM
Quote from: krĂžvel vellevold on January 23, 2011, 16:54:06 PM
Frivillig arbeid, frivillig innsats... potato, potato...

Medlemskontigenten utgjÞr antagelig under 0,5 % av omsetningen. Hvis du mener dette er en "vesentlig del av virksomheten i alle ledd av klubben", sÄ kan jeg dessverre ikke hjelpe.


1. Overhodet ikke. Det er faktisk en vesentlig forskjell. Og leser du et par linjer til sÄ ser du ogsÄ det.

2. Hvorfor i alle vide verden blander du inn omsetning i dette? Hvis du ikke skjÞnner at medlemmende er en vesentlig del av Brann, sÄ kan jeg dessverre ikke hjelpe. Vi ER ikke et AS. Vi er en medlemsstyrt klubb. NETTOPP derfor kan det hende vi kvalifiserer til momskompensasjon.

I et AS er det fortsatt de som har aksjene som har makten uavhengig av hvor mange kroner som blir omsatt for. I et AS med 1000 aksjonĂŠrer har de lagt inn 100 kroner hver. Om selskapet etter to Ă„r omsetter for 100 millioner er det komplett likegyldig hvor mange % av omsetningen den opprinnelige innsatsen var.

Xminator

Det er Kjello's tolkning som er lagt til grunn av byrÄkratene som behandlet sÞknadene. Brann er ikke en virksomhet som har som mÄl Ä lage mest mulig overskudd, men sportslige resultater. Og i den senere tid virker det som talentutvikling er enda viktigere...

Fasiten er fortsatt den samme. RBK fikk 5 millioner. Brann fikk 0. De som er valgt til Ä ta vare pÄ mitt medlemsskap har ikke gjort jobben sin, det er tillitsvalgte og ansatte i Brann som har rotet bort mindre penger fÞr og fÄtt ett helvete i etterkant.

krĂžvel vellevold

Quote from: dudo on January 23, 2011, 17:38:32 PM
Du maler avgÄrde, men hva med Ä lese det kjello skriver rett over? Jeg er en pragmatisker, og jeg liker Ä forholde meg til virkeligheten.


Men jeg tviler pÄ at Brann har lest papirene til Nordland Idrettskrets. Dette med at "idretten oppfyller dette kravet uten ytterlige dokumentasjon", vet jeg ikke om har stÄtt i Branns regelpapirer. Hvorfor mÄtte Kjello inn pÄ Nordland Idrettskrets sine sider for Ä finne dette punktet?
Legg ned hele klubben!

dudo

Det viser at det er kjent informasjon, slik som ogsÄ en hel del av de andre klubbenes handlinger viser det. Det er gjort et elendig stykke arbeid i denne saken, enkelt og greit.
And it's a moral to this story! Or at least it was supposed to be a moral, but since I'm dyslectic it is in fact - a marble!

LanghÄr

Brann er en medlemstyrt idrettsklubb som drives med det mål for øyet og det er å bedrive idrettsaktivitet og ikke skape overskudd som tas ut av eiere. Den er ikke-kommersiell og et eventuelt overskudd brukes til videre drift. Medlemmene utgjør et årsmøte som er klubbens øverste organ.

Når det gjelder det konkrete arbeidet som gjøres frivillig så har vel Brann blant annet "ansatt" ca 100 verter som jobber gratis på hjemmekampene. Ikke allverden selvsagt, men det er da noe ihvertfall jeg ville puttet i søknaden for å vise til at frivillig arbeid er en sentral del. Vertene er jo utvilsomt viktige for avviklingen av klubbens hovedgeskjeft.

Uansett hvordan man vrir og vrenger på dette her så har Brann tabbet seg kraftig ut her. Under ledelse av vår omplasserte daglige leder har man gått glipp av millioner av kroner. Og hva får vi høre til svar? Joda, nok engang besvares kritikken med at det er andre som er idioter og et relativt merkelig moralsk aspekt som selv den mest naive person neppe vil tro på. Vi får jo se da om BruunH lar vær å søke på bakgrunn av dette dersom de aller nådigst får en sjanse til.
"The socialism I believe in is everyone working for each-other, everyone having a share of the rewards. It's the way I see football, it's the way I see life"
-Bill Shankly-

Kjello

Quote from: krĂžvel vellevold on January 23, 2011, 18:31:47 PM
Quote from: dudo on January 23, 2011, 17:38:32 PM
Du maler avgÄrde, men hva med Ä lese det kjello skriver rett over? Jeg er en pragmatisker, og jeg liker Ä forholde meg til virkeligheten.


Men jeg tviler pÄ at Brann har lest papirene til Nordland Idrettskrets. Dette med at "idretten oppfyller dette kravet uten ytterlige dokumentasjon", vet jeg ikke om har stÄtt i Branns regelpapirer. Hvorfor mÄtte Kjello inn pÄ Nordland Idrettskrets sine sider for Ä finne dette punktet?
Var med ren tilfeldighet at jeg kom over det. I forskriften til denne ordningen er det referert til "ordningen for kompensasjon av merverdiavgift for idrettslag". Og da jeg Googlet det sÄ traff jeg pÄ denne PDF-en. PÄ side 9 stÄr det jeg nevner. Jeg har dog til gode Ä finne "ordningen for kompensasjon av merverdiavgift for idrettslag".

Jeg er enig i at regelverket virker noe uklart. Poenget er uansett at ved Ä skaffe seg info (les ta en tlf) sÄ hadde Brann raskt funnet ut at de var sÞknadsberettiget.

krĂžvel vellevold

Quote from: dudo on January 23, 2011, 18:36:34 PM
Det viser at det er kjent informasjon, slik som ogsÄ en hel del av de andre klubbenes handlinger viser det.


Kjent info for folk i Nordland Idrettskrets, ja...

Saken er jo at noen klubber antagelig har fÄtt annen info enn andre. Det er jo en grunn til at flere klubber ikke har sÞkt, og andre klubber har sÞkt om belÞp mye lavere enn de kunne sÞkt om. I teorien kan selvsagt alle ha slurvet, men det er vel mest sannsynlig at informasjonen har vÊrt misvisende eller ulik til de forskjellige klubbene. At andre har sÞkt - og ikke Brann, kan skyldes mye annet enn slurv. Det kan vÊre andre klubber har mottatt annen/ mer info, de kan ha blitt tipset fra folk som kjente til at det var penger Ä hente her, de kan ha sÞkt "just in case", osv.
Legg ned hele klubben!

steinbygger

Quote from: krĂžvel vellevold on January 23, 2011, 20:03:24 PM
Quote from: dudo on January 23, 2011, 18:36:34 PM
Det viser at det er kjent informasjon, slik som ogsÄ en hel del av de andre klubbenes handlinger viser det.


Kjent info for folk i Nordland Idrettskrets, ja...

Saken er jo at noen klubber antagelig har fÄtt annen info enn andre. Det er jo en grunn til at flere klubber ikke har sÞkt, og andre klubber har sÞkt om belÞp mye lavere enn de kunne sÞkt om. I teorien kan selvsagt alle ha slurvet, men det er vel mest sannsynlig at informasjonen har vÊrt misvisende eller ulik til de forskjellige klubbene. At andre har sÞkt - og ikke Brann, kan skyldes mye annet enn slurv. Det kan vÊre andre klubber har mottatt annen/ mer info, de kan ha blitt tipset fra folk som kjente til at det var penger Ä hente her, de kan ha sÞkt "just in case", osv.


Har du gjort deg opp noen tanker om hvem som burde sÞke og hvor grensen gÄr? Jeg vet ikke hvem som har sÞkt og hvem som ikke har sÞkt, men det er jo adeccoklubber med bedre Þkonomi enn tl klubber og vil tro at det er 2 div klubber med bedre Þk enn adeccoklubber osv.

krĂžvel vellevold

Quote from: steinbygger on January 23, 2011, 20:31:52 PM
Quote from: krĂžvel vellevold on January 23, 2011, 20:03:24 PM
Quote from: dudo on January 23, 2011, 18:36:34 PM
Det viser at det er kjent informasjon, slik som ogsÄ en hel del av de andre klubbenes handlinger viser det.


Kjent info for folk i Nordland Idrettskrets, ja...

Saken er jo at noen klubber antagelig har fÄtt annen info enn andre. Det er jo en grunn til at flere klubber ikke har sÞkt, og andre klubber har sÞkt om belÞp mye lavere enn de kunne sÞkt om. I teorien kan selvsagt alle ha slurvet, men det er vel mest sannsynlig at informasjonen har vÊrt misvisende eller ulik til de forskjellige klubbene. At andre har sÞkt - og ikke Brann, kan skyldes mye annet enn slurv. Det kan vÊre andre klubber har mottatt annen/ mer info, de kan ha blitt tipset fra folk som kjente til at det var penger Ä hente her, de kan ha sÞkt "just in case", osv.


Har du gjort deg opp noen tanker om hvem som burde sÞke og hvor grensen gÄr? Jeg vet ikke hvem som har sÞkt og hvem som ikke har sÞkt, men det er jo adeccoklubber med bedre Þkonomi enn tl klubber og vil tro at det er 2 div klubber med bedre Þk enn adeccoklubber osv.


Jeg kan ikke vite nÞyaktig hvor grensen gÄr, men Brann kan neppe regnes som en klubb der frivillig innsats utgjÞr en viktig del i alle ledd i virksomheten.
Legg ned hele klubben!

Brann_ruler

Fasiten er at brann ikke har fÄtt en krone, der andre klubber har hÄvet inn. Flere klubber har fortolket eller rett og slett bare prÞvd seg. FÄtt penger. Noen fÄ klubber har ikke fÄtt en krone. En telefon hadde vÊrt nok til Ä finne ut at man kunne sÞke. Men neida, det er for mye kompetanse i brann til Ä sÞke rÄd utenfor bedriften.

Om brann er medlemstyrt, basert pÄ frivillighet eller sjimpansestyrt er egnentlig ikke relevant. De kunne sÞkt, og fÄtt sÄrt tiltrengte midler. Mange andre klubber har klart det, brann har ikke.

krĂžvel vellevold

Quote from: Brann_ruler on January 23, 2011, 21:26:47 PM
Fasiten er at brann ikke har fÄtt en krone, der andre klubber har hÄvet inn. Flere klubber har fortolket eller rett og slett bare prÞvd seg. FÄtt penger. Noen fÄ klubber har ikke fÄtt en krone. En telefon hadde vÊrt nok til Ä finne ut at man kunne sÞke. Men neida, det er for mye kompetanse i brann til Ä sÞke rÄd utenfor bedriften.


Hvis Brann ut i fra regelverket har oppfattet det som soleklart at dette ikke gjaldt dem, sÄ er det vel ikke sÄ rart at de ikke har tatt en tlf for Ä sjekke for sikkerhets skyld. Mange klubber har altsÄ ikke sÞkt - eller sÞkt om feil belÞp, og da har antagelig ikke informasjonen vÊrt god nok.
Legg ned hele klubben!

Huff

Quote from: Brann_ruler on January 23, 2011, 21:26:47 PM
Fasiten er at brann ikke har fÄtt en krone, der andre klubber har hÄvet inn. Flere klubber har fortolket eller rett og slett bare prÞvd seg. FÄtt penger. Noen fÄ klubber har ikke fÄtt en krone. En telefon hadde vÊrt nok til Ä finne ut at man kunne sÞke. Men neida, det er for mye kompetanse i brann til Ä sÞke rÄd utenfor bedriften.

Om brann er medlemstyrt, basert pÄ frivillighet eller sjimpansestyrt er egnentlig ikke relevant. De kunne sÞkt, og fÄtt sÄrt tiltrengte midler. Mange andre klubber har klart det, brann har ikke.


Tja, mye riktig her, men Brann forhÞrte seg vel med Ernst & Young, sÄ de sÞkte rÄd utenfor organisasjonen.

Brann_ruler

Ok, de skal fÄ et halvt poeng for Ä snakke med noen eksterne konsulenter. Kanskje andre klubber, eller noen byrÄkrater hadde vÊrt bedre... Virker som det er mye erfaringsutveksling mellom klubbene til tross for konkurransemiljÞet. Men uansett virker det som veldig slett arbeid nÄr andre har klart det som vi ikke har klart.

Likte mye bedre sogndal lederen som sporenstreks tok selvkritikk for Ă„ ikke ha prĂžvd. Heller det en lite troverdige bortforklaringer om moral og etikk.

krĂžvel vellevold

Quote from: Brann_ruler on January 23, 2011, 21:43:08 PM
Ok, de skal fÄ et halvt poeng for Ä snakke med noen eksterne konsulenter. Kanskje andre klubber, eller noen byrÄkrater hadde vÊrt bedre... Virker som det er mye erfaringsutveksling mellom klubbene til tross for konkurransemiljÞet. Men uansett virker det som veldig slett arbeid nÄr andre har klart det som vi ikke har klart.

Likte mye bedre sogndal lederen som sporenstreks tok selvkritikk for Ă„ ikke ha prĂžvd. Heller det en lite troverdige bortforklaringer om moral og etikk.


I og med at dette er fÞrste Äret med momskompensasjon, sÄ er det vel bedre Ä snakke med eksterne konsulenter enn like blanke folk i andre klubber. Hadde Brann f.eks. ringt til Sogndal og TIL, hadde det ikke vÊrt mye vits i...
Legg ned hele klubben!

Go Up