• Welcome to Brann Bataljonen Bergen. Please login or sign up.
 

Daglig leder etter Vibeke Johannesen.

Started by 1908, December 16, 2021, 17:54:30 PM

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

nøstet

December 17, 2021, 16:09:06 PM #100 Last Edit: December 17, 2021, 16:12:10 PM by nøstet
Quote from: krakra on December 17, 2021, 15:56:56 PM
Quote from: nøstet on December 17, 2021, 15:53:00 PMSynes BA sin fremstilling av hva som foregår fremstår mye mer realistisk enn den såpeoperaen og maktspill-konspirasjonen BT legger opp til.

At det var den eksterne evalueringen som forårsaket at Grevstad ikke lenger hadde tillit og trakk seg gir vel mest mening. Alternativet som er at dette styremøtet startet med å plassere medlemmene sitt standpunkt i VJ-spørsmålet, for deretter å gjøre en forhastet innhabilitetsvurdering og kjøre en votering om styreleders tillit ut av det blå, slik at VJ fikk beholde jobben kan ikke stemme.

De tre som navngis som de som stemte for å kaste Grevstad er navn som har florert på ryktebørsen ganske lenge som de som har støttet Vibeke Johannessen i styret. Det kan umulig være tilfeldig at stemmene fordelte seg som de gjorde. Det er også veldig typisk Brann å kjøre denne typen maktkamp og skittent spill. Det var samme greiene da RBH var daglig leder.

Dette betyr jo da at de tre har gått inn i dette styremøtet med en langsiktig stragegi for å beholde Johannessen som daglig leder, og at det er hovedfokuset. Det er jo i så fall respektløst og uansvarlig mot vervet. Iflg BA så er ikke Johannessen sin posisjon evaluert ennå. Og det er vel den naturlige rekkefølgen? Man starter med å se på kritikken mot styreleder i den eksterne evalueringen, og kvitter seg med han pga manglende tillitt, for deretter å gå videre på resten av evalueringen og daglig leder?

gladiporno

Quote from: SK on December 17, 2021, 15:54:35 PMIngen tror på at dette ble gjort fordi det plutselig ble så viktig med inhabiliteten til Geddi. Dette hastet ikke på noen måte med mindre man hadde et ønske om å bli kvitt han av andre årsaker.

Du kjenner åpenbart ikke til Flatberg. Han er ekstrem opptatt av ryddighet, og jeg er nesten overbevist om at han ville trukket seg med en gang hvis han selv hadde vært inhabil. Geddi ble inhabil i det øyeblikket Brann 2 og Bremnes havnet i samme liga, og burde ha trukket seg allerede samme dag. Planleggingen av 2022-sesongen er for lengst startet. Han kan påvirke 2022-versjonen av Brann 2 gjennom avgjørelser som tas i dag. Og han har tilgang til alt til han vil vite om Brann 2. Poenget er uansett ikke om vi tror at han vil benytte seg av de fordelene han har i sin konkurransesituasjon med Brann 2, men at det skal ikke være noen slike spørsmål rettet mot styremedlemmer i Brann. Han er helt opplagt inhabil, og må ut.

Hvilke agendaer folk ellers har, får bare BT og andre spekulere videre. Jeg er fornøyd så lenge Biggen og VJ er ute av klubben i god tid før 1. divisjonen starter.


krakra

Quote from: nøstet on December 17, 2021, 16:09:06 PM
Quote from: krakra on December 17, 2021, 15:56:56 PM
Quote from: nøstet on December 17, 2021, 15:53:00 PMSynes BA sin fremstilling av hva som foregår fremstår mye mer realistisk enn den såpeoperaen og maktspill-konspirasjonen BT legger opp til.

At det var den eksterne evalueringen som forårsaket at Grevstad ikke lenger hadde tillit og trakk seg gir vel mest mening. Alternativet som er at dette styremøtet startet med å plassere medlemmene sitt standpunkt i VJ-spørsmålet, for deretter å gjøre en forhastet innhabilitetsvurdering og kjøre en votering om styreleders tillit ut av det blå, slik at VJ fikk beholde jobben kan ikke stemme.

De tre som navngis som de som stemte for å kaste Grevstad er navn som har florert på ryktebørsen ganske lenge som de som har støttet Vibeke Johannessen i styret. Det kan umulig være tilfeldig at stemmene fordelte seg som de gjorde. Det er også veldig typisk Brann å kjøre denne typen maktkamp og skittent spill. Det var samme greiene da RBH var daglig leder.

Dette betyr jo da at de tre har gått inn i dette styremøtet med en langsiktig stragegi for å beholde Johannessen som daglig leder, og at det er hovedfokuset. Det er jo i så fall respektløst og uansvarlig mot vervet. Iflg BA så er ikke Johannessen sin posisjon evaluert ennå. Og det er vel den naturlige rekkefølgen? Man starter med å se på kritikken mot styreleder i den eksterne evalueringen, og kvitter seg med han pga manglende tillitt, for deretter å gå videre på resten av evalueringen og daglig leder?
Det betyr det og det er det, men det gjør det ikke urealistisk. Vi får se hva som skjer når tilliten til Johannessen skal voteres over, men jeg blir ikke overrasket hvis stemmefordelingen er den samme.

SK

December 17, 2021, 16:17:32 PM #103 Last Edit: December 17, 2021, 16:25:09 PM by SK
Quote from: gladiporno on December 17, 2021, 16:09:25 PM
Quote from: SK on December 17, 2021, 15:54:35 PMIngen tror på at dette ble gjort fordi det plutselig ble så viktig med inhabiliteten til Geddi. Dette hastet ikke på noen måte med mindre man hadde et ønske om å bli kvitt han av andre årsaker.

Du kjenner åpenbart ikke til Flatberg. Han er ekstrem opptatt av ryddighet, og jeg er nesten overbevist om at han ville trukket seg med en gang hvis han selv hadde vært inhabil. Geddi ble inhabil i det øyeblikket Brann 2 og Bremnes havnet i samme liga, og burde ha trukket seg allerede samme dag. Planleggingen av 2022-sesongen er for lengst startet. Han kan påvirke 2022-versjonen av Brann 2 gjennom avgjørelser som tas i dag. Og han har tilgang til alt til han vil vite om Brann 2. Poenget er uansett ikke om vi tror at han vil benytte seg av de fordelene han har i sin konkurransesituasjon med Brann 2, men at det skal ikke være noen slike spørsmål rettet mot styremedlemmer i Brann. Han er helt opplagt inhabil, og må ut.

Hvilke agendaer folk ellers har, får bare BT og andre spekulere videre. Jeg er fornøyd så lenge Biggen og VJ er ute av klubben i god tid før 1. divisjonen starter.


Ryddighet og paragrafrytteri er ikke det samme. Og skal man trekke den teorien et skritt lenger, så hadde det ryddige i så fall vært å innhente noen andre sine vurderinger på dette. Ikke konkludere bastant selv, hadde det vært så klart hadde vel alle vært av samme oppfatning og det er jo ikke tilfelle. Det fremstår heller som at det dette ikke hastet nå.
Det er langt mer uryddig å bare plutselig hive et styremedlem på dør sånn uten videre basert på dette, for ikke å snakke om måten Grevstad forsvinner ut på nå. Det er jo uryddig til tusen. Så forklaringen står ikke til troendes.

SK

Og når det er sagt, så har ikke styret noe med om å ha tillit til styreleder eller ikke. Han er ikke valgt av dem og svarer ikke til dem.

krakra

Quote from: SK on December 17, 2021, 16:24:39 PMOg når det er sagt, så har ikke styret noe med om å ha tillit til styreleder eller ikke. Han er ikke valgt av dem og svarer ikke til dem.
Det var han som spurte om deres tillit, så det får nesten stå på hans kappe.

Det viser jo langt på vei at han ikke var kvalifisert for rollen. En rar manøver. Kanskje han bare ville vekk?

nøstet

Quote from: SK on December 17, 2021, 16:24:39 PMOg når det er sagt, så har ikke styret noe med om å ha tillit til styreleder eller ikke. Han er ikke valgt av dem og svarer ikke til dem.

Det er riktig. Men utfra det som står i avisene virker det som det var Grevstad selv som tok iniativ til votering. Da det viste seg at han ikke hadde tillitt internt i styret så trakk han seg på grunn av det.

Det styrker forsåvidt heller ikke teorien om at alt som har skjedd er en konstruksjon for å beholde Johannessen i jobben.

SK

Quote from: krakra on December 17, 2021, 16:26:32 PM
Quote from: SK on December 17, 2021, 16:24:39 PMOg når det er sagt, så har ikke styret noe med om å ha tillit til styreleder eller ikke. Han er ikke valgt av dem og svarer ikke til dem.
Det var han som spurte om deres tillit, så det får nesten stå på hans kappe.

Det viser jo langt på vei at han ikke var kvalifisert for rollen. En rar manøver. Kanskje han bare ville vekk?

Har lurt på det samme men hvis han først og fremst ville ut så kunne han jo bare trukket seg direkte, uten å ha dette som bakteppe. Det hadde sett bedre ut i så fall.
Støtter meg heller til teorien om at han ville bort fordi han innså at han ikke vil få igjennom nødvendige grep han mener må på plass. Heller enn generell mistillit.

Giles

VJ har slik jeg ser det gjort en god jobb. Bare hun holder seg unna sport.
Grevstad har virket som en ustø elefant i glasshus hver gang han har vist seg offentlig. Ikke rett mann til å lede i den situasjonen Brann er i, ikke ellers heller.

krakra

Men hun holder seg jo ikke unna sport!

Jeg er i utgangspunktet enig. Hvis Johannessen hadde vært fullstendig avkuttet fra enhver faglig og strategisk avgjørelse som omhandler sport, så virker det på meg som hun er dyktig nok. Men man har nådd et punkt der såpass mye tull og rot er direkte knyttet til henne at det hadde spart klubben for mye støy hvis hun bare hadde trukket seg. Selv styret virker jo å være i en full stillingskrig.

Hun er på ingen måte uunnværlig. Hun er ikke så ekstremt kompetent at klubben må stå i dritten bare for å få beholde henne.

Tråkk

Kandidat-forslag daglig leder: Erlend Hanstveit

krakra

Quote from: SK on December 17, 2021, 16:35:32 PM
Quote from: krakra on December 17, 2021, 16:26:32 PM
Quote from: SK on December 17, 2021, 16:24:39 PMOg når det er sagt, så har ikke styret noe med om å ha tillit til styreleder eller ikke. Han er ikke valgt av dem og svarer ikke til dem.
Det var han som spurte om deres tillit, så det får nesten stå på hans kappe.

Det viser jo langt på vei at han ikke var kvalifisert for rollen. En rar manøver. Kanskje han bare ville vekk?

Har lurt på det samme men hvis han først og fremst ville ut så kunne han jo bare trukket seg direkte, uten å ha dette som bakteppe. Det hadde sett bedre ut i så fall.
Støtter meg heller til teorien om at han ville bort fordi han innså at han ikke vil få igjennom nødvendige grep han mener må på plass. Heller enn generell mistillit.
Jeg skal ikke gå for dypt inn i spekulasjoner rundt Grevstad indre tanker, men han må i alle fall ha skjønt hva utfallet ville bli da han stilte spørsmålet. Hvis bakgrunnen var uenighet om framtiden til en viss daglig leder hva hadde han gjort hvis flertallet ga ham tillit, men samtidig sa at de ikke ville sparke VJ uavhengig av hva evalueringen sier?

Det snakkes mye om denne evalueringen, men styret har da vel et ganske solid bilde av hva som har foregått det siste året, og gjort seg opp en mening på bakgrunn av det. Så jeg tror ikke noen evaluering vil vippe noen stemmer.

krakra

Quote from: Tråkk on December 17, 2021, 16:48:41 PMKandidat-forslag daglig leder: Erlend Hanstveit
Jeg slenger ut Christian Kalvenes. Særlig hvis de skal fortsette med det store sportslige ansvaret som daglig leder har.

Superjack

Ser Brochmann trekker seg fra styret også.
En til av dem som ønsket VJ ut.

På tide å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling???

For her virker det som det er feile folk som går ut...
Brannsupporter.

krakra

Dette er en tragedie. Brochmann var den mest kompetente personen der.

Henki

Det er jo litt absurd at styret skal evaluere sesongen når det snart ikke er styremedlemmer igjen til å evaluere sesongen.
Ballen skal fremover!

krakra

Quote from: Henki on December 17, 2021, 17:00:40 PMDet er jo litt absurd at styret skal evaluere sesongen når det snart ikke er styremedlemmer igjen til å evaluere sesongen.

Og det fordi styremedlemmene har konkludert før de skal evaluere.

SK

Trist. Skulle egentlig ikke tro at tragedien kunne bli så mye større etter onsdagens hendelser, men det er den jo blitt i stor grad på kort tid.

krakra

Vurderer å melde meg som styrekandidat til valgkomiteen selv. Dette går jo ikke an å bare sitte å se på og man kan bare drømme om å få satt sammen med høykompetent styre nå uansett.

Henki

Quote from: krakra on December 17, 2021, 17:01:28 PM
Quote from: Henki on December 17, 2021, 17:00:40 PMDet er jo litt absurd at styret skal evaluere sesongen når det snart ikke er styremedlemmer igjen til å evaluere sesongen.

Og det fordi styremedlemmene har konkludert før de skal evaluere.


Ja. Det ser slik ut. Hvis noen har kompetanse på hvordan man får i gang et grasrot-opprør er kanskje dette tidspunktet for å stå frem. For slik det ser ut nå er det få voksne hjemme på Kniksens plass.
Ballen skal fremover!

krakra

Hvis Giske også trekker seg nå, så er vel ikke styret styringsdyktige lenger og da må de innkalle til ekstraordinært årsmøte. Der man kan kaste Vibeke-trioen.

Superjack

Har kompetanse på styrearbeid i virksomheter i krise....


Og ser med forundring på det som skjer.
Brannsupporter.

Superjack

Når evalueringen skal skje så er 3 av styremedlemmene ute før det er konkludert noe som helst?

Dette er jo total katastrofe.

Geddi burde helt klart være habil til å vurdere hva som skjedde i 2021.
At han trekker seg fra styret etter vurdering er gjort er rimelig, men burde være med

3 mann ute...


PAF hva gjør han? Er han bare en regel og paragrafrytter, uten mer evne å tenke helhet og sammenhenger? Om det var han som insisterte på Geddi ut?Brannsupporter.

Spelaren

Gå av.

kabelmann

Spør ikke hva Brann kan gjøre for deg. Spør hva du kan gjøre for Brann.
- John F. Kennedy, 20. januar 1961

Nixon

Dette blir bare verre og verre. Velges det bare ett varamedlem, eller er det flere å ta av uten å måtte velge på nytt?
Rød makt på Hansa!

krakra

Quote from: Nixon on December 17, 2021, 17:55:35 PMDette blir bare verre og verre. Velges det bare ett varamedlem, eller er det flere å ta av uten å måtte velge på nytt?
Det er bare ett varamedlem. Sånn som jeg har tolket reglene så er ikke Brann styringsdyktige hvis Giske trekker seg.

fortune

Quote from: krakra on December 17, 2021, 17:56:40 PM
Quote from: Nixon on December 17, 2021, 17:55:35 PMDette blir bare verre og verre. Velges det bare ett varamedlem, eller er det flere å ta av uten å måtte velge på nytt?
Det er bare ett varamedlem. Sånn som jeg har tolket reglene så er ikke Brann styringsdyktige hvis Giske trekker seg.


Kanskje det er hensiktsmessig å sende Giske en mail for å være sikker på at hun er klar over det faktum? Mailadressen ligger på Brann sider..
First is first, second is nothing

kabelmann

Hvordan kan PAF fortsette i styret etter det som er kommet frem? Altså, Brendesæter blir på PAFs initiativ skvist ut før styremøtet, og med det er en av VJs motstandere ute.

Greit, rent praktisk hadde det ingen betydning om det var Brendesæter ellr Brochmann som stod for stemmegivningen, men med Brendesæter ut var det ikke lenger flere styremedlemmer som ønsket å kvitte seg med VJ enn det var styremedlemmer som ville beholde henne. Som vara har selvfølgelig ikke Brochmann stemmerett, men det er likevel noe med å være i overtall, stemmerett eller ei.

Det er umulig å ikke anta at det som skjedde med Brendesæter hadde en sammenheng med det som skulle skje senere i møtet.

Litt konspiratorisk må det være lov være.
Spør ikke hva Brann kan gjøre for deg. Spør hva du kan gjøre for Brann.
- John F. Kennedy, 20. januar 1961

Nixon

En ting jeg ikke skjønner helt her.

Grevstad måtte ikke gå, han kunne fortsatt selv med manglende tillit fra tre styremedlemmer. Geddi ut og Brochmann inn endret ingenting, etter det som står i avisene, med tanke på tilliten til Grevstad og Johannesen.

Kunne ikke da Grevstad, Giske og Brochmann kontret og avsatt Johannesen med styreleders dobbeltstemme? I Branns regelverk står det "Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende."

Hva er det jeg går glipp av her?
Rød makt på Hansa!

Huff

Giske kan godt vente til over helgen med å trekke seg.

Her får Johansen ettertrykkelig bevis på at hun nå er et voldsomt støymoment som hindrer klubben i å komme seg videre. Har hun et fnugg av selvinnsikt trekker hun seg før ting utvikler seg til den komplette parodi.

kabelmann

Quote from: Nixon on December 17, 2021, 18:18:24 PMEn ting jeg ikke skjønner helt her.

Grevstad måtte ikke gå, han kunne fortsatt selv med manglende tillit fra tre styremedlemmer. Geddi ut og Brochmann inn endret ingenting, etter det som står i avisene, med tanke på tilliten til Grevstad og Johannesen.

Kunne ikke da Grevstad, Giske og Brochmann kontret og avsatt Johannesen med styreleders dobbeltstemme? I Branns regelverk står det "Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende."

Hva er det jeg går glipp av her?

Jeg ser for meg det handler om å bli tatt på sengen. Altså, først må Brendesæter trekke seg før styremøtet. Så blir Grevstad bedt om å forlate møterommet som det første (?) som skjer etter at møtet har startet. Så viser det seg at tre av fem ikke vil ha deg der. Nei, han MÅTTE ikke trekke seg, men jeg tipper det er veldig lett for at det blir første reaksjon.
Spør ikke hva Brann kan gjøre for deg. Spør hva du kan gjøre for Brann.
- John F. Kennedy, 20. januar 1961

nøstet

Dette er en skandale og nitrist

Det er helt utrolig hvordan de klarer å havne her. Jeg kan forstå og synes egentlig det var greit at Grevstad gikk. Men når styret kollapser og er i full oppløsing så er tragedien komplett.

Det er så frustrerende at man havner i det som åpenbart er ultimatumsituasjoner, og dette må jo være daglig leder-posisjonen. Tipper styret og/eller Johannesen krevde at det var enstemmige tillit og Brochmann gikk som en konsekvens.

Det triste her er også at i et langsiktig perspektiv har jeg alltid sett på Brochmann som Brann sin vei inn mot Kjetil Knutsen, dersom det oppstår muligheter der, i og med at han har ansatt han to ganger før. Nå kommer aldri det til å skje heller.

Utrolig at styret tror at det beste for Brann er å fortsette med Vibeke nå, og ofre Brochmann. Dette kommer jo til å bli et jævlig styr og kaos.

Jeg er også litt skuffet over at Brochmann gjør dette. Dersom han mener at det er helt feil beslutninger som tas og personer som sitter i posisjon, kunne han satt egen integritet litt til siden, tatt kampen videre og gitt valgkomite/årsmøtet muligheten til å korrigere dette.

Nixon

Quote from: kabelmann on December 17, 2021, 18:27:45 PM
Quote from: Nixon on December 17, 2021, 18:18:24 PMEn ting jeg ikke skjønner helt her.

Grevstad måtte ikke gå, han kunne fortsatt selv med manglende tillit fra tre styremedlemmer. Geddi ut og Brochmann inn endret ingenting, etter det som står i avisene, med tanke på tilliten til Grevstad og Johannesen.

Kunne ikke da Grevstad, Giske og Brochmann kontret og avsatt Johannesen med styreleders dobbeltstemme? I Branns regelverk står det "Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende."

Hva er det jeg går glipp av her?

Jeg ser for meg det handler om å bli tatt på sengen. Altså, først må Brendesæter trekke seg før styremøtet. Så blir Grevstad bedt om å forlate møterommet som det første (?) som skjer etter at møtet har startet. Så viser det seg at tre av fem ikke vil ha deg der. Nei, han MÅTTE ikke trekke seg, men jeg tipper det er veldig lett for at det blir første reaksjon.

Da er det ikke mye til maktkamp. Jeg mener, dersom dette har vært en langvarig konflikt med et delt styre, så må jo folk ha snakket sammen underveis og lagt noen planer og sett for seg ulike scenario. At man skal bli tatt på sengen virker litt svakt rett og slett.
Rød makt på Hansa!

fortune

https://www.bt.no/sport/kommentar/i/V9exe4/det-er-bare-i-brann-at-spillet-i-korridorene-er-mer-avansert-enn-paa-ba

Pamer argumenterer for at styret nå i praksis ikke har noe annet valg enn å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling. Jeg tviler for min del på at styret gjør dette frivillig, men det er vel allerede prosesser i gang for å samle de nødvendige underskriftene i medlemsmassen.
First is first, second is nothing

krakra

Hvem er det egentlig som leder en klubb som Brann til nedrykk, ser at halve styret ikke har tillit til henne og at dette er kilden til en voldsom og ødeleggende konflikt, men faen meg nekter å gi seg likevel? Det er jo helt vilt.

Det er da ikke sånn at hun ikke kan få seg en annen og godt betalt jobb?

Superjack

VJ er ansatt av styret. Styret ansetter og avsetter daglig leder.

Ikke VJ sin skyld at styret ikke klarer styre.

Mest sannsynlig er det stor forskjell for VJ økonomisk om hun får beskjed om å gå va trekke seg selv.

Denne bjellen skal henges på styret. Ikke VJ

Brannsupporter.

esp123

Sliter litt med matten her. Brochmann kommer inn for Geddi. Ingenting endres vel? Hele kommentaren er basert på at mistillit fikk flertall av at Geddi forsvant. Det er jo helt feil?

krakra

December 17, 2021, 19:29:19 PM #138 Last Edit: December 17, 2021, 19:36:44 PM by krakra
Quote from: Superjack on December 17, 2021, 19:27:07 PMVJ er ansatt av styret. Styret ansetter og avsetter daglig leder.

Ikke VJ sin skyld at styret ikke klarer styre.

Mest sannsynlig er det stor forskjell for VJ økonomisk om hun får beskjed om å gå va trekke seg selv.

Denne bjellen skal henges på styret. Ikke VJ


Styret er jo delt på midten. Da trekker man seg. Hun er da et voksent menneske som kan ta slike avgjørelser selv. Jeg tviler sterkt på at hun har noen passiv rolle her.

For å si det sånn: Hadde det vært Horneland denne konflikten omhandlet, så hadde han trukket seg for lenge siden. En mann med integritet. Tatt en sluttpakke? Sikkert, men han hadde ikke tvilholdt på en jobb som halve styret og hele byen vil at han skal forlate.

Man har ikke tillit når halve styret vil sparke en. I den situasjonen som Brann er i nå så må klubben og hele omgivelsene være samlet. Det burde forresten de tre andre i styret også forstå. Uavhengig av hvor dyktig man mener VJ er, så burde hun blitt fjernet og erstattet av noen som hele styret faktisk hadde tillit til.

Og nei, de som ikke har tillit til VJ burde ikke føye seg. Det ville vært helt umulig.

krakra

Quote from: esp123 on December 17, 2021, 19:27:23 PMSliter litt med matten her. Brochmann kommer inn for Geddi. Ingenting endres vel? Hele kommentaren er basert på at mistillit fikk flertall av at Geddi forsvant. Det er jo helt feil?
Nei, men hadde Geddi blitt så hadde det vært 3-3 i spørsmålet om VJ, om ikke annet. Så hadde Skard hatt dobbeltstemme og kunne reddet VJ.

Jeg aner ikke hva som skjer. Det kan jo være at noen vil at styret skal samle seg bak en avgjørelse, mens andre er happy med et splittet styre så lenge de får viljen sin.

Nixon

Nå fikk jeg kanskje svar på hvorfor det ikke kom noe mottiltak fra Grevstad: Han hadde ikke fått flertall da Giske ser ut til å holde seg nøytral.
Rød makt på Hansa!

Jose Arrogantio

Quote from: Nixon on December 17, 2021, 19:06:44 PM
Quote from: kabelmann on December 17, 2021, 18:27:45 PM
Quote from: Nixon on December 17, 2021, 18:18:24 PMEn ting jeg ikke skjønner helt her.

Grevstad måtte ikke gå, han kunne fortsatt selv med manglende tillit fra tre styremedlemmer. Geddi ut og Brochmann inn endret ingenting, etter det som står i avisene, med tanke på tilliten til Grevstad og Johannesen.

Kunne ikke da Grevstad, Giske og Brochmann kontret og avsatt Johannesen med styreleders dobbeltstemme? I Branns regelverk står det "Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende."

Hva er det jeg går glipp av her?

Jeg ser for meg det handler om å bli tatt på sengen. Altså, først må Brendesæter trekke seg før styremøtet. Så blir Grevstad bedt om å forlate møterommet som det første (?) som skjer etter at møtet har startet. Så viser det seg at tre av fem ikke vil ha deg der. Nei, han MÅTTE ikke trekke seg, men jeg tipper det er veldig lett for at det blir første reaksjon.

Da er det ikke mye til maktkamp. Jeg mener, dersom dette har vært en langvarig konflikt med et delt styre, så må jo folk ha snakket sammen underveis og lagt noen planer og sett for seg ulike scenario. At man skal bli tatt på sengen virker litt svakt rett og slett.

Mulig at når han så hvordan de gikk ut at han bestemte seg for at han ikke ville være med lengre om styret ikke kunne samle seg. Om han tenkte det blir kaos og dramatikk uansett så er det forståelig om han valgte å trekke seg framfor å måtte stå i det fram til årsmøtet. Ikke det beste for klubben, men forstår om noen ikke orker kaoset som er styre og stell i Brann når alternativet er å slappe av med familien gjennom romjulen.

Jose Arrogantio

Quote from: Nixon on December 17, 2021, 19:48:11 PMNå fikk jeg kanskje svar på hvorfor det ikke kom noe mottiltak fra Grevstad: Han hadde ikke fått flertall da Giske ser ut til å holde seg nøytral.

Hvordan er man nøytral i et ja/nei spørsmål? Hun ville lagt være å stemme?

krakra

Quote from: Jose Arrogantio on December 17, 2021, 19:53:32 PM
Quote from: Nixon on December 17, 2021, 19:48:11 PMNå fikk jeg kanskje svar på hvorfor det ikke kom noe mottiltak fra Grevstad: Han hadde ikke fått flertall da Giske ser ut til å holde seg nøytral.

Hvordan er man nøytral i et ja/nei spørsmål? Hun ville lagt være å stemme?
Nøytral i VJ-spørsmålet antar jeg. Den eneste som ikke hadde bestemt seg på forhånd i så fall.

SK

Det å tviholde på sentrale folk i Brann, når det er mange nok som ikke ønsker de med videre, det har aldri fungert.
Det funket ikke med Skarsfjord, det funket ikke med RBH, det funket ikke med LAN, og f.eks. etter nachspielskandalen så skjønte man at det aldri kom til å bli ro før man hadde kastet ut de tre aktuelle spillerne.
Kommer ikke til å funke med å tviholde på VJ her heller, hvis de gjenværende i styret faktisk tror dette så må de søke hjelp.

Lissabon

Det eneste jeg lurer på er om salget av lokaler er i fare pga kloveriet ?

Henki

Hvorfor har ikke den nye styrelederen uttalt seg ennå? Er ikke det litt spesielt all den tid styret holder på å implodere?
Ballen skal fremover!

krakra

Quote from: Henki on December 17, 2021, 20:29:42 PMHvorfor har ikke den nye styrelederen uttalt seg ennå? Er ikke det litt spesielt all den tid styret holder på å implodere?
Kan ikke huske å ha hørt henne si noe noen sinne. Ser at hun visstnok sa noe på et årsmøte, men jeg husker det ikke. Visste ikke hvordan hun så ut engang før i går.

Henki

Quote from: krakra on December 17, 2021, 20:30:55 PM
Quote from: Henki on December 17, 2021, 20:29:42 PMHvorfor har ikke den nye styrelederen uttalt seg ennå? Er ikke det litt spesielt all den tid styret holder på å implodere?
ikke huske å ha hørt henne si noe noen sinne. Ser at hun visstnok sa noe på et årsmøte, men jeg husker det ikke. Visste ikke hvordan hun så ut engang før i går.

Brann står i sin verste sportslige krise siden 2014 og det er de facto ikke noe styre som leder klubben, i tillegg til at daglig leders tillit blant supporterne i beste fall er syltynn. Det er spesielt.
Ballen skal fremover!

gladiporno

Quote from: krakra on December 17, 2021, 20:30:55 PM
Quote from: Henki on December 17, 2021, 20:29:42 PMHvorfor har ikke den nye styrelederen uttalt seg ennå? Er ikke det litt spesielt all den tid styret holder på å implodere?
ikke huske å ha hørt henne si noe noen sinne. Ser at hun visstnok sa noe på et årsmøte, men jeg husker det ikke. Visste ikke hvordan hun så ut engang før i går.

Det var hun og Paffen som snakket mest under det ekstraordinære årsmøtet der temaet var om Sandviken Toppfotball skulle få lov til å bruke SK Brann-navnet fra og med 2022.

Go Up