• Welcome to Brann Bataljonen Bergen. Please login or sign up.
 

Ny flaggnekt frå NFF.

Started by MortenM, May 15, 2015, 11:02:49 AM

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

Herman1

Quote from: Bærtur on May 18, 2015, 23:27:18 PM
Quote from: Herman1 on May 18, 2015, 20:40:23 PM
Har norsk fotball et slikt problem, mener du?Når man ser på samfunnsutviklingen og hvor vanskelig det fortsatt er å være homofil idag (også i Norge) og at det er ingen som har turd å stå frem som homofil i norsk fotball så tyder absolutt alt på det ja. Bevisbyrden ligger i så måte ikke hos homofile eller homofiles organisasjoner for å bevise at det eksisterer homofobi men omvendt: Norsk fotball (bla ved NFF) bør bevise at det ikke eksisterer homofobi. Alt annet enn å fjerne rasisme og homofobi i sin helhet er totalt uakseptabelt. Man kan ikke si seg fornøyd med at man har redusert homofobien og rasismen til "litt". Så lenge fotballspillere føler at de ikke kan stå frem som den personen de er så har norsk fotball et massivt omfattende problem.

Hele denne tråden er et eksempel på bagatellisering av et megaproblem hvor man likestiller en kamp for likeverd og respekt med å ta partipolitiske standpunkter om oljeboring og hvem man skal støtte av Israel og Palestina og om det var riktig å avsette Saddam Hussein eller om man burde drept Osama Bin Laden. Dette er tvers gjennom syke sammenligninger. Totalt smakløst.

Jeg synes først det var litt rart at NFF ikke tillot det, så var jeg litt både-og, før jeg nå ser hvor mye homofobi som er selv på forumet her. Jeg tror regnbueflagg på cornerflaggene har noe for seg likevel sammen med omfattende supporteraksjoner. Her må ting gjøres.


Skjønner du fremdeles ikke hva jeg mente med å dra frem antisemittismen/jødene?

nummer9

Quote from: Henki on May 18, 2015, 22:59:13 PM
Quote from: Herman1 on May 18, 2015, 22:36:25 PM
Quote from: Henki on May 18, 2015, 21:55:26 PM
Quote from: Herman1 on May 18, 2015, 20:54:51 PM
Quote from: Henki on May 18, 2015, 20:42:43 PM
Quote from: Herman1 on May 18, 2015, 20:40:23 PM
Quote from: Henki on May 18, 2015, 18:00:11 PM
Quote from: nummer9 on May 18, 2015, 17:17:03 PM
Quote from: Henki on May 18, 2015, 15:38:01 PM
Quote from: nummer9 on May 18, 2015, 13:37:14 PM
Quote from: Henki on May 18, 2015, 10:08:09 AM
Quote from: Torvanger on May 18, 2015, 09:36:48 AM
Men det dere kjemper for eller mot, det faller inn under kategorien politikk, lik det eller ei.


Men det er jo akkurat det det ikke gjør. Dette dreier seg om grunnleggende menneskerettigheter. Man kan ikke sidestille det med en hvilken som helst annen politisk sak, men det er det du gjør.

Skal Brann/NFF forholde seg til og forventes å gi støtte med slike «stunts» for alle brudd på menneskerettigheter? Hva blir neste sak? Kanskje en skal velge en menneskerettighet Norge visstnok bryter? Alsylbarna? Bruken av varetekt og isolasjon i Norge? Sykehjemsbeboere som blir utsatt for ulovlig tvang, mishandling og omsorgssvikt? Eksemplene her var noe av det jeg fant med noen søk på Google (https://www.google.no/search?q=brudd+på+menneskerettigheter+i+norge).

Denne «er du ikke med oss er du mot oss» holdningen tjener ikke noen. At NFF sier nei fordi «innrammingen av kampen skal være standardisert» burde være kurant. Det hadde vært mange andre måter å fronte denne holdningskampanjen uten å bryte med dette prinsippet. Storskjermen er nevnt. Sikkert kreative hoder som kunne kommet opp med andre aksjonsformer som ville funket uten problem.


Men dette var jo ikke i første rekke ment som et generelt bidrag i kampen for homofiles rettigheter men som et tiltak mot homohets i fotballen. Innen fotballen er det ikke særlig mye problemer med okkupasjon, ulovlige bosetninger eller en fastlåst fredsprosess. Ei heller har fotballen et generelt problem når det gjelder menneskerettigheter. Men den har det når det gjelder holdninger til homofile. Derfor synes jeg det var et godt initiativ fra Bataljonen og fra Brann. Og ikke minst symptomatisk at NFF valgte å sette foten ned.

Er vel ikke fotballen selv som har problem med homohets eller holdninger til homofile, men enkelte mindre reflekterte personer på tribunen? Dette får i det minste meg til å tenke en supporteraksjon hadde vært mye mere effektivt og passende.


Klart fotballen har et problem og det består ikke bare av lite gjennomtenkte meldinger fra tribunen. NFF sin holdning i denne saken er symptomatisk.


Har norsk fotball et slikt problem, mener du?

Vel, NFF sin holdning kan jo tyde på det.


Mener du virkelig at NFF sitt avslag på en forespørsel om å benytte cornerflaggene til en markering er symptomatisk med homofobi?
Blir det ikke en litt enkel analyse?Nei, jeg sier da ikke at NFF er homfobe. Men de viser en veldig merkelig holdning til det som var et godt tiltak fra Brann og Bataljonen. Og ja, jeg mener de er med på å bagatellisere problemet.


Det du skriver er at "NFF sin holdning kan tyde på" [...] at organisasjonen sine handlinger er symptomatisk på at samfunnet er homofobisk.
En rimelig invalid holdning, spør du meg.

Edit: Invalid som "ikke valid"/gyldig, ikke funksjonshemmet, selvfølgelig.Jeg mener at NFF sin måte å opptre på i denne saken viser at de ikke tar homofobi i fotballen på alvor. Jeg har ikke sagt at NFF er en homofob organisasjon og det blir en avsporing å hevde at jeg mener det. Den misforståelsen er herved oppklart.

NFF har vel ikke kategorisk avvist enhver aksjon mot homofobi? Bare fordi de ikke vil at cornerflaggene skal brukes til en slik aksjon betyr vel ikke at de ikke tar homofobi på alvor? Igjen, dette er en «enten er dere med eller så er dere mot oss» tankegang som ikke er konstruktiv. Ser en på nettsidene til NFF så har de i uttalt nulltoleranse for seksuell diskriminering:
http://www.fotball.no/nff/Inkludering/Kjonn-og-seksualitet1/
Det må da telle for noe når det gjelder NFFs holdning til tema?

Var faktisk også referanser til bal spillere som har stått frem:
http://www.fotball.no/nff/Inkludering/Kjonn-og-seksualitet1/Fotballen-er-apen-for-alle/

Torvanger


1) Homofobi er ikke et problem?  Det er et problem at det fortsatt er individer som ikke aksepterer homofili.

2) Homofobi er ikke et problemt i fotballen? Ikke spesielt og ikke alene. Det er nok røff språkbruk i mange idretter, spesielt i de idrettene der det er mye fysikk i sving, som i rugby, amerikansk fotball, ishockey, boksing etc.

3) Homofili bør generelt ikke snakkes om? Stiller du virkelig et så borti veggene idiotisk spørsmål. Ta noen runder med deg selv. Hvis jeg skal svare: Hvis den enkelte vil være åpen om det, er det hans/hennes sak, men overhodet ikke sjokkerende eller støtende, det vil være normalt. "Ok, han forteller at han er homofil, sikkert greit for ham å fortelle om det gjør det lettere for ham". Jeg tror årsaken til at idrettsutøvere ikke snakker om sitt privatliv, er at de vil holde det privat, de vil kun ha fokus på det de gjør på idrettsbanen. Når det gjelder f.eks Siv Jensen, så har flere spekulert i alle år om at hun må være lesbisk. Det kan meget vel være at hun er det, selv om hun benekter det, men det er da vel hennes business om hun velger å holde privatlivet sitt unna den offentlige sfæren. Det er hennes valg og det var Foss sitt valg å være åpen. Verre enn det er det ikke. La folk ta individuelle valg, de driver ikke idrett for å være gallionsfigurer for andre.

4) Hva med rasisme? Er disse "gi rasisme rødt kort" og "MOT"-kampanjene en uting? Helt greit og jeg hadde ikke reagert negativt om NFF hadde det kjørt en kampanje mot homofobi.

5) Eller handler det bare om at cornerflagget bør holdes hellig? Hvorfor henger man seg så fordømt opp i cornerflagget? Er det ikke mulig å fronte en sak på andre måter?


Torvanger

Quote from: krakra on May 19, 2015, 12:39:59 PM
Hadde jeg vært homofil og hadde vært nødt til å holde dette skjult i frykt for reaksjonene så hadde dette absolutt vært et problem for meg ja.  Selvfølgelig.


Hva vet du om det, når du selv ikke er homofil?

Henki

Quote from: nummer9 on May 19, 2015, 13:04:08 PM
Quote from: Henki on May 18, 2015, 22:59:13 PM
Quote from: Herman1 on May 18, 2015, 22:36:25 PM
Quote from: Henki on May 18, 2015, 21:55:26 PM
Quote from: Herman1 on May 18, 2015, 20:54:51 PM
Quote from: Henki on May 18, 2015, 20:42:43 PM
Quote from: Herman1 on May 18, 2015, 20:40:23 PM
Quote from: Henki on May 18, 2015, 18:00:11 PM
Quote from: nummer9 on May 18, 2015, 17:17:03 PM
Quote from: Henki on May 18, 2015, 15:38:01 PM
Quote from: nummer9 on May 18, 2015, 13:37:14 PM
Quote from: Henki on May 18, 2015, 10:08:09 AM
Quote from: Torvanger on May 18, 2015, 09:36:48 AM
Men det dere kjemper for eller mot, det faller inn under kategorien politikk, lik det eller ei.


Men det er jo akkurat det det ikke gjør. Dette dreier seg om grunnleggende menneskerettigheter. Man kan ikke sidestille det med en hvilken som helst annen politisk sak, men det er det du gjør.

Skal Brann/NFF forholde seg til og forventes å gi støtte med slike «stunts» for alle brudd på menneskerettigheter? Hva blir neste sak? Kanskje en skal velge en menneskerettighet Norge visstnok bryter? Alsylbarna? Bruken av varetekt og isolasjon i Norge? Sykehjemsbeboere som blir utsatt for ulovlig tvang, mishandling og omsorgssvikt? Eksemplene her var noe av det jeg fant med noen søk på Google (https://www.google.no/search?q=brudd+på+menneskerettigheter+i+norge).

Denne «er du ikke med oss er du mot oss» holdningen tjener ikke noen. At NFF sier nei fordi «innrammingen av kampen skal være standardisert» burde være kurant. Det hadde vært mange andre måter å fronte denne holdningskampanjen uten å bryte med dette prinsippet. Storskjermen er nevnt. Sikkert kreative hoder som kunne kommet opp med andre aksjonsformer som ville funket uten problem.


Men dette var jo ikke i første rekke ment som et generelt bidrag i kampen for homofiles rettigheter men som et tiltak mot homohets i fotballen. Innen fotballen er det ikke særlig mye problemer med okkupasjon, ulovlige bosetninger eller en fastlåst fredsprosess. Ei heller har fotballen et generelt problem når det gjelder menneskerettigheter. Men den har det når det gjelder holdninger til homofile. Derfor synes jeg det var et godt initiativ fra Bataljonen og fra Brann. Og ikke minst symptomatisk at NFF valgte å sette foten ned.

Er vel ikke fotballen selv som har problem med homohets eller holdninger til homofile, men enkelte mindre reflekterte personer på tribunen? Dette får i det minste meg til å tenke en supporteraksjon hadde vært mye mere effektivt og passende.


Klart fotballen har et problem og det består ikke bare av lite gjennomtenkte meldinger fra tribunen. NFF sin holdning i denne saken er symptomatisk.


Har norsk fotball et slikt problem, mener du?

Vel, NFF sin holdning kan jo tyde på det.


Mener du virkelig at NFF sitt avslag på en forespørsel om å benytte cornerflaggene til en markering er symptomatisk med homofobi?
Blir det ikke en litt enkel analyse?Nei, jeg sier da ikke at NFF er homfobe. Men de viser en veldig merkelig holdning til det som var et godt tiltak fra Brann og Bataljonen. Og ja, jeg mener de er med på å bagatellisere problemet.


Det du skriver er at "NFF sin holdning kan tyde på" [...] at organisasjonen sine handlinger er symptomatisk på at samfunnet er homofobisk.
En rimelig invalid holdning, spør du meg.

Edit: Invalid som "ikke valid"/gyldig, ikke funksjonshemmet, selvfølgelig.Jeg mener at NFF sin måte å opptre på i denne saken viser at de ikke tar homofobi i fotballen på alvor. Jeg har ikke sagt at NFF er en homofob organisasjon og det blir en avsporing å hevde at jeg mener det. Den misforståelsen er herved oppklart.

NFF har vel ikke kategorisk avvist enhver aksjon mot homofobi? Bare fordi de ikke vil at cornerflaggene skal brukes til en slik aksjon betyr vel ikke at de ikke tar homofobi på alvor? Igjen, dette er en «enten er dere med eller så er dere mot oss» tankegang som ikke er konstruktiv. Ser en på nettsidene til NFF så har de i uttalt nulltoleranse for seksuell diskriminering:
http://www.fotball.no/nff/Inkludering/Kjonn-og-seksualitet1/
Det må da telle for noe når det gjelder NFFs holdning til tema?

Var faktisk også referanser til bal spillere som har stått frem:
http://www.fotball.no/nff/Inkludering/Kjonn-og-seksualitet1/Fotballen-er-apen-for-alle/


Problemet er at til tross for at NFF har alskens etiske regelverk og planer og fagre ord vedtatt så skjer det rett som det er at de ikke viser den nødvendige viljen til å stå opp for disse prinsippene. Man hadde en episode på en landskamp der noen ble nektet å ta med inn et regnbueflagg. Så har man episoden med Brann nå. NFF kunne ha sagt til Brann at dette var et flott tiltak, det kunne gitt positiv oppmerksomhet til en viktig sak og det kunne ha satt fokus på et problem innad i fotballen. I stedet valgte NFF å la være. Det synes jeg de fortjener kritikk for.
Ballen skal fremover!

Henki

May 19, 2015, 13:23:03 PM #105 Last Edit: May 19, 2015, 13:27:15 PM by Henki
Quote from: Torvanger on May 19, 2015, 13:12:52 PM
Quote from: krakra on May 19, 2015, 12:39:59 PM
Hadde jeg vært homofil og hadde vært nødt til å holde dette skjult i frykt for reaksjonene så hadde dette absolutt vært et problem for meg ja.  Selvfølgelig.


Hva vet du om det, når du selv ikke er homofil?


Men du kan få være tabloid, komme med antagelser og generelt rable i vei uten å måtte tåle kritikk for det?

Tror du det er mindre ille for en homofil å måtte skjule sin seksuelle legning enn det hadde vært for deg og meg å måtte skjule vår heterofile. Denne debatten har vært helt fri for homofobi til nå, men det spørsmålet du stiller her viser en av to ting: enten skjønner du ikke hva dette går i, eller så er det en ganske stygg og homofob kommentar.
Ballen skal fremover!

Herman1

Quote from: Torvanger on May 19, 2015, 13:11:51 PM

1) Homofobi er ikke et problem?  Det er et problem at det fortsatt er individer som ikke aksepterer homofili.Det vil det dessverre alltid være.

Herman1Man hadde en episode på en landskamp der noen ble nektet å ta med inn et regnbueflagg. Så har man episoden med Brann nå.
[/quote]

Den episoden fikk et dårlig resultat; enig i det,

Herman1

Quote from: Spelaren on May 19, 2015, 07:26:11 AM
Quote from: Bærtur on May 18, 2015, 23:27:18 PM
... før jeg nå ser hvor mye homofobi som er selv på forumet her...


Her?  ???


Ja, hva mente du egentlig med det?
Er det mye homofobi her på forumet?

Herman1

Quote from: ostraume on May 18, 2015, 12:47:32 PM
Så jeg ikke går i stråmannfellen stiller jeg et spørsmål til Torvanger: Er kamp for likeverd politikk på samme måte som støtte til en side i Israel/Palestina-konflikten, eller er dette forskjellige ting?


Du misforstår eksempelet mitt.

Det handler ikke om å velge en side i konflikten, men om antisemittisme.
Og at markeringer mot jødehat, etnisk eller religiøst, også handler om menneskerettigheter, og ikke politikk.

Henki

Quote from: Herman1 on May 19, 2015, 13:41:00 PM
Quote from: ostraume on May 18, 2015, 12:47:32 PM
Så jeg ikke går i stråmannfellen stiller jeg et spørsmål til Torvanger: Er kamp for likeverd politikk på samme måte som støtte til en side i Israel/Palestina-konflikten, eller er dette forskjellige ting?


Du misforstår eksempelet mitt.

Det handler ikke om å velge en side i konflikten, men om antisemittisme.
Og at markeringer mot jødehat, etnisk eller religiøst, også handler om menneskerettigheter, og ikke politikk.Og det gjør det jo. Absolutt. Men fotballen og idretten har vel ikke et problem med antisemittisme? Det er vel ganske relevant all den tid denne cornerflaggkampanjen jo rettet seg direkte mot fotballen?
Ballen skal fremover!

nummer9

Quote from: Bærtur on May 18, 2015, 23:27:18 PM
Quote from: Herman1 on May 18, 2015, 20:40:23 PM
Har norsk fotball et slikt problem, mener du?Når man ser på samfunnsutviklingen og hvor vanskelig det fortsatt er å være homofil idag (også i Norge) og at det er ingen som har turd å stå frem som homofil i norsk fotball så tyder absolutt alt på det ja. Bevisbyrden ligger i så måte ikke hos homofile eller homofiles organisasjoner for å bevise at det eksisterer homofobi men omvendt: Norsk fotball (bla ved NFF) bør bevise at det ikke eksisterer homofobi. Alt annet enn å fjerne rasisme og homofobi i sin helhet er totalt uakseptabelt. Man kan ikke si seg fornøyd med at man har redusert homofobien og rasismen til "litt". Så lenge fotballspillere føler at de ikke kan stå frem som den personen de er så har norsk fotball et massivt omfattende problem.

Hele denne tråden er et eksempel på bagatellisering av et megaproblem hvor man likestiller en kamp for likeverd og respekt med å ta partipolitiske standpunkter om oljeboring og hvem man skal støtte av Israel og Palestina og om det var riktig å avsette Saddam Hussein eller om man burde drept Osama Bin Laden. Dette er tvers gjennom syke sammenligninger. Totalt smakløst.

Jeg synes først det var litt rart at NFF ikke tillot det, så var jeg litt både-og, før jeg nå ser hvor mye homofobi som er selv på forumet her. Jeg tror regnbueflagg på cornerflaggene har noe for seg likevel sammen med omfattende supporteraksjoner. Her må ting gjøres.

Bare fordi du sier at bevisbyrden ligger hos NFF, så gjør den ikke automatisk det. For det første er det vel en nyttesløs øvelse å BEVISE at noe ikke finnes (les: http://www.logicallyfallacious.com/index.php/logical-fallacies/146-proving-non-existence). Dessuten finnes det noen som har stått frem:
http://www.fotball.no/nff/Inkludering/Kjonn-og-seksualitet1/Fotballen-er-apen-for-alle/

Jeg synes også det er en uting å stemple andres meninger som syke selv om (du på egenhånd fastslår at) dette er et megaproblem. At andre prøver å finne ting å sammenligne homofobi med for å sette ting i perspektiv gjør ikke nødvendigvis at de bagatelliserer problemet. At det brukes store ting som krig/konflikter betyr vel strengt tatt at tema ikke blir tatt lett på vel?

Homofobi her på forumet? Virkelig? Dette fordi noen argumenterer for NFFs beslutning om at ikke cornerflagg er riktig sted å aksjonere kan være riktig? Synes dette grenser til herskerteknikk og burde utelates fra diskusjonen så lenge motargumentene i stor grad går på form og ikke innhold.

Herman1

Quote from: Henki on May 19, 2015, 13:44:57 PM
Quote from: Herman1 on May 19, 2015, 13:41:00 PM
Quote from: ostraume on May 18, 2015, 12:47:32 PM
Så jeg ikke går i stråmannfellen stiller jeg et spørsmål til Torvanger: Er kamp for likeverd politikk på samme måte som støtte til en side i Israel/Palestina-konflikten, eller er dette forskjellige ting?


Du misforstår eksempelet mitt.

Det handler ikke om å velge en side i konflikten, men om antisemittisme.
Og at markeringer mot jødehat, etnisk eller religiøst, også handler om menneskerettigheter, og ikke politikk.Og det gjør det jo. Absolutt. Men fotballen og idretten har vel ikke et problem med antisemittisme? Det er vel ganske relevant all den tid denne cornerflaggkampanjen jo rettet seg direkte mot fotballen?


Jeg vet ikke om jeg deler din oppfatning av at fotballen har et problem med homofobi.

Når det gjelder antisemittisme, sikter jeg til prinsippet. At en rekke andre organisasjoner og gode saker dermed vil ha samme rett til å fremme sin sak. Også omkring antisemittisme.

Henki

Quote from: Herman1 on May 19, 2015, 15:06:05 PM

Jeg vet ikke om jeg deler din oppfatning av at fotballen har et problem med homofobi.Og det kan vi jo godt være uenige om. Men vil det ikke være mer naturlig at en kampanje rettet mot noe man mener er et problem i fotballen blir markert på en fotballkamp, enn ting som er mer generelle problem? (Da må man jo selvsagt forutsette at homofobi er et problem i fotballen, men hvis du er med på et i hvert fall hypotetisk tilfelle?)
Ballen skal fremover!

nummer9

Quote from: Henki on May 19, 2015, 15:15:16 PM
Quote from: Herman1 on May 19, 2015, 15:06:05 PM

Jeg vet ikke om jeg deler din oppfatning av at fotballen har et problem med homofobi.Og det kan vi jo godt være uenige om. Men vil det ikke være mer naturlig at en kampanje rettet mot noe man mener er et problem i fotballen blir markert på en fotballkamp, enn ting som er mer generelle problem? (Da må man jo selvsagt forutsette at homofobi er et problem i fotballen, men hvis du er med på et i hvert fall hypotetisk tilfelle?)

Men det matte da være nok av andre måter å markere dette på som ikke hadde gått inn i standardiserte elementer i rammen rundt kampen? Hva med å feks teste hvor mye Brann eller supporterne ville være villige til å legge i dette selv? Enten Brann ved at de kunne brukt reklameboardsene rundt arenaen innimellom den vanlige reklamen? Eller hva med Tifo/ flagg el. fra supporternes side? At NFF ikke ønsker å myke opp i formen rundt kampen for å slippe diskusjon rundt dette for andre elementer i rammen rundt kampene for andre gode formål siden.

En kunne kanskje sett på om MOT-kampanjen skulle endres for å også inkludere kampen mot homofobi bedre?

Torvanger

Quote from: Henki on May 19, 2015, 13:23:03 PM
Quote from: Torvanger on May 19, 2015, 13:12:52 PM
Quote from: krakra on May 19, 2015, 12:39:59 PM
Hadde jeg vært homofil og hadde vært nødt til å holde dette skjult i frykt for reaksjonene så hadde dette absolutt vært et problem for meg ja.  Selvfølgelig.


Hva vet du om det, når du selv ikke er homofil?


Men du kan få være tabloid, komme med antagelser og generelt rable i vei uten å måtte tåle kritikk for det?

Tror du det er mindre ille for en homofil å måtte skjule sin seksuelle legning enn det hadde vært for deg og meg å måtte skjule vår heterofile. Denne debatten har vært helt fri for homofobi til nå, men det spørsmålet du stiller her viser en av to ting: enten skjønner du ikke hva dette går i, eller så er det en ganske stygg og homofob kommentar.Her ramler du rundt og knuser glass i hytt og pine, applaus! Man må etterhvert lure på hvilket nivå enkelte holder her inne. Denne skinnheligheten begynner jeg å bli mektig lei av. De som ikke har fått inn i pappskallen at hverken jeg eller andre som støtter NFF i avgjørelsen ikke er homfobe, er bare så på viddene at det knapt fortjener en kommentar.

Henki

Quote from: Torvanger on May 19, 2015, 17:29:21 PM
Quote from: Henki on May 19, 2015, 13:23:03 PM
Quote from: Torvanger on May 19, 2015, 13:12:52 PM
Quote from: krakra on May 19, 2015, 12:39:59 PM
Hadde jeg vært homofil og hadde vært nødt til å holde dette skjult i frykt for reaksjonene så hadde dette absolutt vært et problem for meg ja.  Selvfølgelig.


Hva vet du om det, når du selv ikke er homofil?


Men du kan få være tabloid, komme med antagelser og generelt rable i vei uten å måtte tåle kritikk for det?

Tror du det er mindre ille for en homofil å måtte skjule sin seksuelle legning enn det hadde vært for deg og meg å måtte skjule vår heterofile. Denne debatten har vært helt fri for homofobi til nå, men det spørsmålet du stiller her viser en av to ting: enten skjønner du ikke hva dette går i, eller så er det en ganske stygg og homofob kommentar.Her ramler du rundt og knuser glass i hytt og pine, applaus! Man må etterhvert lure på hvilket nivå enkelte holder her inne. Denne skinnheligheten begynner jeg å bli mektig lei av. De som ikke har fått inn i pappskallen at hverken jeg eller andre som støtter NFF i avgjørelsen ikke er homfobe, er bare så på viddene at det knapt fortjener en kommentar.


Jeg sier ikke at du er homofob fordi du er mot denne cornerflaggaksjonen. Men jeg sier at den kommentaren du kom med om at man ikke kan vite hvordan det vil være for en homofil å måtte skjule sin homofile legning fordi man ikke er homofil selv er totalt på viddene. Den kommentaren sier jo nettopp at homofile er annerledes, så annerledes at vi ikke kan sette oss inn i hvordan de tenker om helt grunnleggende ting fordi de er annerledes enn oss. Du maler deg selv inn i et hjørne her. Kanskje fordi du ikke forstår, kanskje fordi du med viten og vilje ønsker å bagatelliserer et problem som er helt reelt, kanskje fordi du tar samme side som vatikanet og diverse ayatollaer eller kanskje fordi du bare gir f. Det kan jo godt være du er homofob også, men det kan jo ikke jeg vite. Men kommentaren du kom med var lavmål.

Takk for meg.
Ballen skal fremover!

Torvanger

May 19, 2015, 19:13:26 PM #117 Last Edit: May 19, 2015, 19:16:22 PM by Torvanger
Jeg ser at den ser litt feil ut i retrospekt, men det jeg forsøker å si at ingen kan sette seg 100% inn i noens sko. Jeg kan ikkevite nøyaktig hvordan det er å være homofil og hva er galt med det? Norge er ikke Russland, jeg kan ikke tenke meg at fotballspillere vegrer seg for å komme ut pga evt reaksjoner. Hvorfor er det så fordømt viktig for flere å få fotballspillere til å stå frem? Homofile er som du sier, som oss, de er ikke en gjeng med forsvarsløse lam som trenger overbeskyttelse. Alle er ikke moteskruller, en jeg gikk i klasse med, en røslig kar, som senere stod frem som homofil, kunne bl.a annet vise meg arr etter tennene til en passasjer i baksetet på bilen han kjørte, som ikke klarte å oppføre seg, som bl.a prøvde å ta over rattet i fart. Definitivt ikke en type man kødder med og et bevis på at stereotypen ikke finnes. Fins det noe mer raftenn Rob Halford f.eks?

Yngve

Statistisk sett så er vel 1 av 10 homofile. Det betyr at reint statistisk sett er det minst to homofile spelarar i Brann og minst like mange i administrasjonen.

Om det er så uproblematisk, som Torvanger antydar, å vera homofil i norsk fotball, kvifor har det aldri vore ein (open) homofil spelar i Brann?

Og korleis trur du Torvanger at ein homofil Brann-spelar følte seg då hans lagkaptein følte seg tok tape i kryss over rumpa før han gjekk i dusjen med han? (med forbehald om at denne urbane myta er sann)

Så det er nok all grunn til å ta slike markeringar som det var planlagt den 16.

dudo

Quote from: Yngve on May 19, 2015, 19:31:19 PM

Og korleis trur du Torvanger at ein homofil Brann-spelar følte seg då hans lagkaptein følte seg tok tape i kryss over rumpa før han gjekk i dusjen med han? (med forbehald om at denne urbane myta er sann)


Hva faen? Er dette også en historie?

Ellers er jeg enig i spørsmålene du stiller. Jeg tror det er mørketall, og det er ikke bra - og det er heller ikke politikk.
And it's a moral to this story! Or at least it was supposed to be a moral, but since I'm dyslectic it is in fact - a marble!

Yngve

Det er ei vandrehistorie frå ikkje fjern fortid. Fleire hevdar hardnakka att det er sant.

Henki

Quote from: Torvanger on May 19, 2015, 19:13:26 PM
Fins det noe mer raftenn Rob Halford f.eks?


Akkurat det er vi i hvert fall enig om :)
Ballen skal fremover!

Herman1

Quote from: Henki on May 19, 2015, 15:15:16 PM
Quote from: Herman1 on May 19, 2015, 15:06:05 PM

Jeg vet ikke om jeg deler din oppfatning av at fotballen har et problem med homofobi.Og det kan vi jo godt være uenige om. Men vil det ikke være mer naturlig at en kampanje rettet mot noe man mener er et problem i fotballen blir markert på en fotballkamp, enn ting som er mer generelle problem? (Da må man jo selvsagt forutsette at homofobi er et problem i fotballen, men hvis du er med på et i hvert fall hypotetisk tilfelle?)


Jo, det kan jeg være enig i.
Typen tiltak er jeg mer usikker på.

Herman1

Quote from: Henki on May 19, 2015, 18:59:23 PM
Quote from: Torvanger on May 19, 2015, 17:29:21 PM
Quote from: Henki on May 19, 2015, 13:23:03 PM
Quote from: Torvanger on May 19, 2015, 13:12:52 PM
Quote from: krakra on May 19, 2015, 12:39:59 PM
Hadde jeg vært homofil og hadde vært nødt til å holde dette skjult i frykt for reaksjonene så hadde dette absolutt vært et problem for meg ja.  Selvfølgelig.


Hva vet du om det, når du selv ikke er homofil?


Men du kan få være tabloid, komme med antagelser og generelt rable i vei uten å måtte tåle kritikk for det?

Tror du det er mindre ille for en homofil å måtte skjule sin seksuelle legning enn det hadde vært for deg og meg å måtte skjule vår heterofile. Denne debatten har vært helt fri for homofobi til nå, men det spørsmålet du stiller her viser en av to ting: enten skjønner du ikke hva dette går i, eller så er det en ganske stygg og homofob kommentar.Her ramler du rundt og knuser glass i hytt og pine, applaus! Man må etterhvert lure på hvilket nivå enkelte holder her inne. Denne skinnheligheten begynner jeg å bli mektig lei av. De som ikke har fått inn i pappskallen at hverken jeg eller andre som støtter NFF i avgjørelsen ikke er homfobe, er bare så på viddene at det knapt fortjener en kommentar.


Jeg sier ikke at du er homofob fordi du er mot denne cornerflaggaksjonen. Men jeg sier at den kommentaren du kom med om at man ikke kan vite hvordan det vil være for en homofil å måtte skjule sin homofile legning fordi man ikke er homofil selv er totalt på viddene. Den kommentaren sier jo nettopp at homofile er annerledes, så annerledes at vi ikke kan sette oss inn i hvordan de tenker om helt grunnleggende ting fordi de er annerledes enn oss. Du maler deg selv inn i et hjørne her. Kanskje fordi du ikke forstår, kanskje fordi du med viten og vilje ønsker å bagatelliserer et problem som er helt reelt, kanskje fordi du tar samme side som vatikanet og diverse ayatollaer eller kanskje fordi du bare gir f. Det kan jo godt være du er homofob også, men det kan jo ikke jeg vite. Men kommentaren du kom med var lavmål.

Takk for meg.Var det homofobt?

Slik jeg tolker det i hvert fall, vil jeg aldri helt og holdent forstå hvordan det er å være homofil, like lite som jeg kan forstå fullt ut hvordan det er å være svart eller kvinne, for eksempel.

Jeg mener jeg har en relativt god oppfatning av dette, tror jeg i hvert fall, men å forstå det helt og fullt kan jeg aldri.

Torvanger

May 19, 2015, 21:20:30 PM #124 Last Edit: May 19, 2015, 21:22:29 PM by Torvanger
Homsehateren Torvanger, the ender of all discussions!

http://m.youtube.com/watch?v=OQSNhk5ICTI&feature=youtu.be


Herman1

May 19, 2015, 21:50:32 PM #126 Last Edit: May 19, 2015, 21:53:33 PM by Herman1
Trådstarter og andre bak dette initiativet; kan ikke dere arrangere en markering fra Bataljons-feltet i stedet?

-Tifo i form av et stort banner man kan holde opp sammen ved innmarsj, homo-flagget (no pun intended) vist frem ved å holde opp ark i de respektive fargene fra hvert sete et.c.?

Jeg er gjerne med på en slik markering. (Sikkert Sportsklubben også). :)

Edit: Evt. slike fargede ark liggende klare på alle setene, om det er øk. og adm. gjennomførbart.


Herman1


Torvanger

Quote from: Herman1 on May 19, 2015, 22:59:42 PM
Quote from: Torvanger on May 19, 2015, 22:04:59 PM
Quote from: Herman1 on May 19, 2015, 21:45:43 PM
Quote from: Torvanger on May 19, 2015, 21:20:30 PM
Homsehateren Torvanger, the ender of all discussions!

http://m.youtube.com/watch?v=OQSNhk5ICTI&feature=youtu.be


WTF?
Vi trenger litt humor her, double rainbow!


Skjønte den, men hvor i h. har du funnet det klippet? Haha.
Populært klipp av en spesiell kar på syretripp ute i det fri. Det er ham selv som har postet det. 40 mill seere og den har hatt sin rundgang både her og der på nettet.

Spelaren

Quote from: Yngve on May 19, 2015, 19:31:19 PM
Statistisk sett så er vel 1 av 10 homofile. Det betyr at reint statistisk sett er det minst to homofile spelarar i Brann og minst like mange i administrasjonen.


Større utenlandske undersøkelser varierer ofte mellom 1 til 6 prosent, men sannsynliggjør fremdeles med stor sikkerhet at det både er og har vært spillere i Tippeligaen som er homofile. Er det en større "aksept" for homofili blant kvinnelige utøvere? De har jo stått frem i atskillig større grad, og ligger billedlig sett lysår foran mannsidretten hva åpenhet om emnet angår.
Gå av.

Torvanger

May 20, 2015, 08:25:46 AM #131 Last Edit: May 20, 2015, 08:28:36 AM by Torvanger
Quote from: Spelaren on May 20, 2015, 07:34:52 AM
Quote from: Yngve on May 19, 2015, 19:31:19 PM
Statistisk sett så er vel 1 av 10 homofile. Det betyr at reint statistisk sett er det minst to homofile spelarar i Brann og minst like mange i administrasjonen.


Større utenlandske undersøkelser varierer ofte mellom 1 til 6 prosent, men sannsynliggjør fremdeles med stor sikkerhet at det både er og har vært spillere i Tippeligaen som er homofile. Er det en større "aksept" for homofili blant kvinnelige utøvere? De har jo stått frem i atskillig større grad, og ligger billedlig sett lysår foran mannsidretten hva åpenhet om emnet angår.


5% av menn og 5% av kvinner. Dvs 1 av 20. Dersom det er viktig med fakta, så er det de harde tallene. Dvs 125.000 norske menn og 125.000 norske kvinner er homofile. Så har man dem imellom, som er bifile, har ikke helt peiling på statistikken der. Kjenner en som er bifil og som jeg har skjønt det varierer det hvilken vei dragningen er størst. Bifilitet er det vel nesten enda mindre aksept for.

Edit:

LLH (landsforeningen for lesbiske,homofile, bifile og transpersoner) skriver på sine sider: www.llh.no/nor/homofil at det antas at 3-5% av befolkningen er i gruppen LHBT (lesbisk,homofil,bifil eller transpersoner). Altså ca.1 av 20.

Så i en spillergruppe på 20-22 spillere, kan de befinne seg en homofil/bifil spiller. Men statistikk er statistikk, tilfeldigheter spiller ofte inn, av og til er det ingen i en grupp på 20, av og til 1 og noen ganger garantert 2 eller flere av 20.

Corran

For å være litt forutinntatt og full av fordommer så er jo kanskje tallene for homofile fotballspillere blant menn lavere en landssnittet da fotball gjerne er mindre populært blant homofile menn enn for heterofile menn og det er derfor at det er så få som står fram.
Er jo også en litt rå mannskultur/humor i fotballgarderoben noe som igjen kan føre til at det er litt høyere terskel å stå fram som homofil
In the beginning the universe was created. This made a lot of people angry and has widely been considered as a bad move.

Torvanger

Quote from: Corran on May 20, 2015, 09:53:57 AM
For å være litt forutinntatt og full av fordommer så er jo kanskje tallene for homofile fotballspillere blant menn lavere en landssnittet da fotball gjerne er mindre populært blant homofile menn enn for heterofile menn og det er derfor at det er så få som står fram.
Er jo også en litt rå mannskultur/humor i fotballgarderoben noe som igjen kan føre til at det er litt høyere terskel å stå fram som homofil


Homofile menn kan være hvermansen, en tøff anleggsarbeider, en litt fjollete purser, det fins ingen mal på hvordan en homofil er, på samme måte som heterofile, Corran. Så det er ingen grunn til at ikke prosentandelen også gjelder i fotballgarderoben.

Herman1

May 20, 2015, 10:34:26 AM #134 Last Edit: May 20, 2015, 10:36:29 AM by Herman1
Apropos:

Likte godt teksten på arket. Godt skrevet. (Fritt fra Gjert Moldestad/Twitter). :)

Torvanger

Quote from: Herman1 on May 20, 2015, 10:34:26 AM
Apropos:

Likte godt teksten på arket. Godt skrevet. (Fritt fra Gjert Moldestad/Twitter). :)Dette er en MYE bedre måte å gjøre det på, kudos!

Torvanger

May 20, 2015, 10:40:15 AM #136 Last Edit: May 20, 2015, 11:01:06 AM by Torvanger

Corran

Quote from: Torvanger on May 20, 2015, 10:01:26 AM
Quote from: Corran on May 20, 2015, 09:53:57 AM
For å være litt forutinntatt og full av fordommer så er jo kanskje tallene for homofile fotballspillere blant menn lavere en landssnittet da fotball gjerne er mindre populært blant homofile menn enn for heterofile menn og det er derfor at det er så få som står fram.
Er jo også en litt rå mannskultur/humor i fotballgarderoben noe som igjen kan føre til at det er litt høyere terskel å stå fram som homofil


Homofile menn kan være hvermansen, en tøff anleggsarbeider, en litt fjollete purser, det fins ingen mal på hvordan en homofil er, på samme måte som heterofile, Corran. Så det er ingen grunn til at ikke prosentandelen også gjelder i fotballgarderoben.

Som sagt så sa jeg at det var litt forutinntatt og fordomsfullt, men likevel ikke helt utenkelig at det kan være slik at det er et litt lavere snitt i toppfotballen enn i landssnittet.
In the beginning the universe was created. This made a lot of people angry and has widely been considered as a bad move.

Nixon

I Pondus spiller homsenaboene volleyball.
Jeg tror det ligger noe der!:)
Rød makt på Hansa

Torvanger

Quote from: Corran on May 20, 2015, 10:52:24 AM
Quote from: Torvanger on May 20, 2015, 10:01:26 AM
Quote from: Corran on May 20, 2015, 09:53:57 AM
For å være litt forutinntatt og full av fordommer så er jo kanskje tallene for homofile fotballspillere blant menn lavere en landssnittet da fotball gjerne er mindre populært blant homofile menn enn for heterofile menn og det er derfor at det er så få som står fram.
Er jo også en litt rå mannskultur/humor i fotballgarderoben noe som igjen kan føre til at det er litt høyere terskel å stå fram som homofil


Homofile menn kan være hvermansen, en tøff anleggsarbeider, en litt fjollete purser, det fins ingen mal på hvordan en homofil er, på samme måte som heterofile, Corran. Så det er ingen grunn til at ikke prosentandelen også gjelder i fotballgarderoben.

Som sagt så sa jeg at det var litt forutinntatt og fordomsfullt, men likevel ikke helt utenkelig at det kan være slik at det er et litt lavere snitt i toppfotballen enn i landssnittet.

Torvanger

Karen til venstre er hetero, legenden til høyre er homofil, who could have guessed?'Torvanger

Og denne karen, en av de mest beryktede gangsterne i Manchester, hvem skulle trodd? Jeg tror nok at teorien om at det ikke finnes mange homofile toppfotballspillere nok er feil.

https://youtu.be/GXBQHaoOBhI

Corran

Quote from: Torvanger on May 20, 2015, 11:03:44 AM
Quote from: Corran on May 20, 2015, 10:52:24 AM
Quote from: Torvanger on May 20, 2015, 10:01:26 AM
Quote from: Corran on May 20, 2015, 09:53:57 AM
For å være litt forutinntatt og full av fordommer så er jo kanskje tallene for homofile fotballspillere blant menn lavere en landssnittet da fotball gjerne er mindre populært blant homofile menn enn for heterofile menn og det er derfor at det er så få som står fram.
Er jo også en litt rå mannskultur/humor i fotballgarderoben noe som igjen kan føre til at det er litt høyere terskel å stå fram som homofil


Homofile menn kan være hvermansen, en tøff anleggsarbeider, en litt fjollete purser, det fins ingen mal på hvordan en homofil er, på samme måte som heterofile, Corran. Så det er ingen grunn til at ikke prosentandelen også gjelder i fotballgarderoben.

Som sagt så sa jeg at det var litt forutinntatt og fordomsfullt, men likevel ikke helt utenkelig at det kan være slik at det er et litt lavere snitt i toppfotballen enn i landssnittet.

jeg er helt enig med deg i det
In the beginning the universe was created. This made a lot of people angry and has widely been considered as a bad move.

Corran

Quote from: Torvanger on May 20, 2015, 11:06:20 AM
Karen til venstre er hetero, legenden til høyre er homofil, who could have guessed?'


Ville sagt det så ut som et søtt par
In the beginning the universe was created. This made a lot of people angry and has widely been considered as a bad move.

MortenM

Quote from: Herman1 on May 19, 2015, 21:50:32 PM
Trådstarter og andre bak dette initiativet; kan ikke dere arrangere en markering fra Bataljons-feltet i stedet?

-Tifo i form av et stort banner man kan holde opp sammen ved innmarsj, homo-flagget (no pun intended) vist frem ved å holde opp ark i de respektive fargene fra hvert sete et.c.?

Jeg er gjerne med på en slik markering. (Sikkert Sportsklubben også). :)

Edit: Evt. slike fargede ark liggende klare på alle setene, om det er øk. og adm. gjennomførbart.


Torvanger

Quote from: MortenM on May 21, 2015, 09:50:41 AM
Quote from: Herman1 on May 19, 2015, 21:50:32 PM
Trådstarter og andre bak dette initiativet; kan ikke dere arrangere en markering fra Bataljons-feltet i stedet?

-Tifo i form av et stort banner man kan holde opp sammen ved innmarsj, homo-flagget (no pun intended) vist frem ved å holde opp ark i de respektive fargene fra hvert sete et.c.?

Jeg er gjerne med på en slik markering. (Sikkert Sportsklubben også). :)

Edit: Evt. slike fargede ark liggende klare på alle setene, om det er øk. og adm. gjennomførbart.
Og det har også litt med timing å gjøre. Nå som det går så til de grader rævva med Brann og folk på tribunene blir mer og mer fed up av Norling, så er det et dårlig tidspunkt å fronte saken mot homofobi. Det drukner og det var definitivt ikke stemning for det da det glødet nede ved gjerdet etter kampslutt.

MortenM

Eg er ueinig i det, Torvanger. Det er greit å ha noko å samlast over, kanskje spesielt i vanskelege tider. Me er ueinige i kva styret bør gjere med Norling, men me kan samlast i kampen mot homofobi. Det tar ikkje ressursar eller noko som helst under kamp, slik me har lagt dette opp.

Bærtur

Quote from: Herman1 on May 19, 2015, 13:34:50 PM
Quote from: Spelaren on May 19, 2015, 07:26:11 AM
Quote from: Bærtur on May 18, 2015, 23:27:18 PM
... før jeg nå ser hvor mye homofobi som er selv på forumet her...


Her?  ???


Ja, hva mente du egentlig med det?
Er det mye homofobi her på forumet?Ja. Folk tror kanskje at homofobi bare er når du ønsker en homofil person vondt eller ikke ønsker at homofile skal ha samme rettigheter som andre, men homofobi er også når man ikke evner å se ut over sitt eget narrativ og behandler homofile som en helt egen rase, når man ikke evner å innse hvilke utfordringer dem står ovenfor og stiller dumme spørsmål som "Hva om de homofile er lei av at de heterofile skal ta deres parti hele tiden?". Det eksisterer helt klart ikke homofobi i fotballen eller samfunnet generelt. De homofile har det så lett atte.
Røff språkbruk rettet mot homofile, mørkhudede eller jøder er totalt uakseptabel. Det er totalt irrelevant å trekke inn rasismen som Joshua French blir utsatt for i Kongo, vi i Norge kan bare løse våre problemer.
Diskuterer hovedsaklig Emil Hansson, homohets og Israel & Palestinakonflikten

ostraume

Himmel og hav, jeg må visste komme meg ut mer.

7 velforeninger leverte altså protest(!) på denne talen: http://www.tb.no/Hei__Jeg_heter_Jakob__Jeg_er_feminist__ateist_og_homofil-5-76-71199.html

Kamp for likeverd er visst politikk. 17. mai skal visst være apolotisk(!). Akkurat sånn som Stadion!
Sjekke faxen? Eg frykter det. Eg frykter det. Eg frykter det.

Bærtur

Hele verden skal være apolitisk med mindre politikken passer ditt eget narrativ og din egen agenda.
Diskuterer hovedsaklig Emil Hansson, homohets og Israel & Palestinakonflikten

Go Up