• Welcome to Brann Bataljonen Bergen. Please login or sign up.
 

Mobilisering til Tromsø kampen !

Started by Gulløl, November 03, 2013, 20:12:41 PM

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

Gulløl

November 03, 2013, 20:12:41 PM Last Edit: November 03, 2013, 20:15:34 PM by Gulløl
Nå er det nok. Noe må gjøres og det er vi supportere som må ta ansvaret. Jeg forslår enkelt og greit at vi like etter at Tromsø kampen har startet vandrer flest mulig opp på øvre Frydenbø C, på den delen av feltet som er nærmest felt Z (felt D). Der er omtrent 90 % av plassene ledig likevel og det er fint plass til minst 200 til. Oppunder taket og sammen med felt Z er det mulig å få et kraftig samstemt volum på ropene. Vi gjør tydelig uttrykk for hva vi mener om styret, RBH og Skarsfjord gjennom hele kampen:

Styret må gå !
RBH må gå !
Skarsfjord må gå !

Er det dette som skal til for å få endring til 2014 sesongen så bør vi ofre "å støtte laget" i denne kampen. Det må merkes kraftig hva vi mener så styre og media får det skikkelig med seg. RBH og Skarsfjord har skylapper uansett så regner ikke at de får budskapet med seg, men noen som forstår det kan sørge for å bidra til deres fall. De som ikke har billett eller partoutkort til denne kampen anbefaler jeg kjøper billett på denne delen av Frydenbø og er med og støtter opp under dette.
Du skal itte trø i kunstgraset...... Du er sjøl en liten vek en, du treng sjøl ......

Huff

Er på ingen måte sikker på at en trenger å rope på Skars avgang mot TIL. Dette kan ikke fortsette.

1908


BBB-mod

Vi bruker kamptråden til dette. Det vil sannsynligvis ikke bli mye diskusjon om lagopptilling og taktikk likevel der.

BBB-mod

Go Up