• Welcome to Brann Bataljonen Bergen. Please login or sign up.
 

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - bbbmartin

1
Brann / Sikkerhetsproblemer på forumet!
April 01, 2008, 07:23:10 AM
2
Brann / Ny 12Mann CD
November 28, 2007, 17:29:33 PM
3
Bataljonen.no / Dugnad: Salg av armbånd
August 30, 2006, 21:49:27 PM
Lørdag 2 september trenger vi folk som kan hjelpe oss og selge våre Barneklinikk armbånd.
Vi ønsker å markere oss i bybildet og på kjøpesentre omkring i Bergen.

Vi møtes i Bataljonen Bar klokken 1200 der armbånd, bøsser blir utdelt og mer informasjon vil bli gitt.

Om du ønsker å bidra sender du en mail til martin@bataljonen.no og melder deg til tjeneste.

Vi håper at så mange som mulig har mulighet til å stille opp!!