• Welcome to Brann Bataljonen Bergen. Please login or sign up.
 

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - fisken74

1
Brann / ?rsmøte 2011, torsdag 24.2 kl 19
January 19, 2011, 11:26:21 AM
Fristen for de som vil ha stemmerett på årsmøtet, nærmer seg.

Fra Klubbens lover.
Quote§ 5 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5.
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.


Håper det kommer noen benkeforslag på nye styremedlemmer denne gangen.
Noen som vet hvilke av dagens medlemmer av styret som er på valg?
2
mer eller mindre