• Welcome to Brann Bataljonen Bergen. Please login or sign up.
 

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - karkarkar

1
Brann / EM og Brann
April 06, 2016, 18:19:07 PM
Som de fleste har fått med seg, skal det arrangeres EM i Norden, hvis NFF og venner får det som de vil. Jeg drar en Torvanger, lager en ny tråd for dette, og håper moderatorene godtar den, siden emnet er direkte relevant til Brann, ikke passer helt i andre tråder og jeg kommer til et godt poeng. Jeg drar også en Gulløl og bruker en del feite typer og kursiv over flere avsnitt.

http://www.bt.no/100Sport/fotball/Enighet-om-nordisk-EM-soknad-721052_1.snd
http://www.nrk.no/sport/sliter-med-plassmangel-for-ny-em-soknad-1.12883567

EM kan altså ende opp i Norden. De foreløpige konkurrentene for arrangementet har visse problemer forbundet med seg, slik at et nordisk bud med dagens situasjon vil stå ganske sterkt. Per dags dato er det ikke en eneste stadion i Norge som har kapasitet til å ta i mot et slikt arrangement. Ullevål må bygges ut for å nå minimumskravet, Lerkendal likeså. Ingen andre byer i Norge har lagt opp til, eller grunnlag for en stadion på 30.000 eller mer.

http://www.bt.no/100Sport/fotball/forstediv/Brann-far-penger-til-a-utrede-flytting-av-Brann-Stadion-539981_1.snd
www.bt.no/100Sport/fotball/eliteserien/Utreder-nytt-Brann-Stadion-i-sentrum-668278_1.snd

Denne måneden skal Opus legge fram sine vurderinger av de aktuelle tomtene for en eventuell, ny stadion for Brann. Timingen er ikke helt perfekt, men nesten.

Og nå kommer snart et godt poeng. Brann skriker etter å få lettet på byrden som gjelden i dagens stadion utgjør, men å flytte er ikke gjort i en håndvending. Det er rett og slett et vrient regnestykke å få til å gå opp. Ved å gripe den muligheten en EM-søknad kan gi, med begge hender, kan både Bergen og Brann gjøre storeslem i ett samlet prosjekt.

Dagens situasjon er at Brann Stadion ligger isolert i et nabolag og ikke kan vokse. Det er så enkelt at det ikke blir snakk om å invitere til fest i vakre, fotballglade Bergen hvis Staddaen er det vi har å by på. Det er usannsynlig, men ikke utenkelig at NFF skulle beordre en ny stadion her i byen, men nå ligger uansett alt til rette for at Brann og partnere kan ta føringen og starte en dialog med NFF med tanke på EM. Forskjellen er fundamental, for der Brann må tenke på framtidig inntjening, plassering med tilhørighet, osv. ville NFF kun hatt EM i tankene.

Sjansen vi nå har i Bergen er å legge til rette for en arena som kan oppnå en kapasitet på 30.000 til et eventuelt arrangement. Edruelighet (om vi har det) tilsier at det kan være rundt 10.000 for mange seter for Brann, så det bør planlegges for en midlertidig utvidelse. Det er klart at gjennom et godt samarbeid kan NFF komme til å bidra med betydelig drahjelp, da det må være langt å foretrekke å dele på utgiftene heller enn å alene punge ut for et nytt anlegg på ett eller annet gudsforlatt sted (Skedsmo). Tenk også når de må overtale Johannesen og compagnie til å legge naturgress for kresne landslagsprofiler - ubetalelig!

Her bør vi alle som ønsker å løfte fotballen og turismen i byen kjenne vår besøkelsestid og snakke høyt, tydelig og målrettet. Det bør denne byen klare. Rapporten vi får se om stadionplassering vil neppe følges opp med stor prioritert i Branns ledelse riktig enda. Den skal likevel være startskuddet for en prosess som kan ende med en storstue for Bergens stolthet, og - med kløkt, motivasjon og hell - litt senere også for kremen av europeisk fotball. Om det var velvilje å spore blant mange tredjeparter - inkludert våre kjære politikere - da det kun var snakk om Nye Brann Stadion, må det være mulig med et koordinert, felles løft nå, når sjansen til å sammen skape Europastadion Brann byr seg!