• Welcome to Brann Bataljonen Bergen. Please login or sign up.
 

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - Speedy

1
Brann / Kuppe Brann?
March 27, 2010, 02:49:10 AM
Flere som har vært inne på tanken om å avsette dagens styre, uten hjelp fra Hardball og press fra media?
For det er faktisk ikke så forbanna vanskelig som det kan virke som. For å kalle inn til ekstraordinært årsmøte, må som ref. under, 1/3  av medlemmene i SK Brann stemme for det, noe som vil si 1000 medlem, om man går utifra at det er 3000 medlem i Brann (aner ikke hvor mange det faktisk er, men nekter å tro det er så mange som 3000 engang).  Det burde ikke være vanskelig, da det sikkert også er flere av dem som allerede er medlem i Brann, som ikke har tillit til styret.

Quote from: Brann on March 27, 2010, 02:49:10 AM

§ 14 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget
ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak på årsmøte i klubben.
b) Vedtak i styret i klubben.
c) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens medlemmer.
d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.
Spørsmålet er hvem som evt vil ta over etter dagens styre, og hvem som skal sette i gang hele prosessen med å avsette styret.

Er det bare en tanke som har surret rundt i hodet mitt? Er dette realistisk?