• Welcome to Brann Bataljonen Bergen. Please login or sign up.
 

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - Stoffi

1
Brann / Sv: Partoutkort 2011
March 03, 2011, 13:49:27 PM
Quote from: vebo on March 03, 2011, 13:33:00 PM
Quote from: Stoffi on March 03, 2011, 10:53:32 AM


http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/201101/03/

Klaus sitt poeng var vel at flesteparten av studentene har annen inntekt i tillegg til stipend.

"I 2008 utgjorde yrkesinntektene 57 prosent av studentens samlede inntekt før skatt (inklusive studielån). Den samlede støtten fra Lånekassen utgjorde på sin side 36 prosent av studentenes samlede inntekt, mens 6 prosent var andre inntekter. «Andre inntekter» vil blant annet være kapitalinntekter, for eksempel renteinntekter og avkastning på aksjer, og ulike offentlige stønader som for eksempel barnetrygd for de av studentene som har barn."

For all del, jeg er ikke enig i at man skal ha billigere billetter for studenter og jeg er en av de største forkjempere for å øke støtten fra lånekassen slik at den skal gi godt nok grunnlag til å leve for i henhold til kvalitetsreformens mål om heltidsstudenten, men jeg synes ikke du er flink nok til å se nyansert på saken. - Ja BI-studenter trekker opp, men allikevel sier tallene klart at 57 prosent av studentens inntekt er lønn. Dvs at en gjennomsnits student ikke har 6000 i inntekt i mnd, men heller det dobbelte.


Tidligere i tråden viste det seg at snittinntekten til en student lå på 10000kr og noe. Når man sammenligner med dette: Lønnsstatistikken viser at median månedslønn for alle heltidsansatte var 31 800 kroner i 2008 (lønnsstatistikk, alle ansatte, Statistisk sentralbyrå). , så sier det seg selv at studenter har dårlig råd, noe også undersøkelsen jeg referer til viser.


"I 2008 utgjorde yrkesinntektene 57 prosent av studentens samlede inntekt før skatt (inklusive studielån)."

Dette tallet lyger veldig. En stor andel studenter er etablerte og voksne, gjerne med familie og en fast jobb. Dette tallet fant jeg tidligere og det lå vel på rundt 25-35% eller noe.

Videre så kommer store deler av inntektene til en student fra sommerferien, og som nevnt, BI-studenter og andre tradisjonelle "rikmannsstudier" trekker voldsomt opp.

Samtidig kan vi se på dette: "Fra 2002 til 2008 økte medianinntektene til denne gruppen med kun 4 prosent i faste priser. Dette var klart lavere enn reallønnsveksten i samme periode (16 prosent) eller realveksten i medianinntektene i husholdningene (23 prosent)."

Dette viser at kjøpekraften til studenter har sunket drastisk.

SSB sine undersøkelser er dårlige, lite gjennomførte og tar ikke hensyn til en lang rekke faktorer. Undersøkelsen som nettopp ble utført av studentene selv er grundigere og mer representabel, jeg kjenner selv en av de 3 som sto for denne undersøkelsen.


SSB sine undersøkelser står i sterk kontrast til realitetene, f. eks ved mitt fakultet, det Humanistiske Fakultet, der veldig mange bruker tiden på å jobbe frivillig, jobber i ferier, og eventuelt har en liten deltidsjobb som gir dem 2-4000 kr i måneden.

Det er ikke gøy å være fattig. Selv droppet jeg ferie i fjor pga dårlig råd og må tenke meg nøye om hver gang jeg skal dra noensteds. Hittil i år har jeg droppet alpetur og australiatur med diverse kameratgjenger der de aller fleste ikke lenger er studenter. Det sier vel det meste om kjøpekraften til en student.
2
Brann / Sv: Partoutkort 2011
March 03, 2011, 10:53:32 AM
3
Brann / Sv: Partoutkort 2011
February 18, 2011, 18:37:05 PM
Og videre er det slettes ikke noe sted man tar med seg familien, og dermed blir stadion for familier veldig dyrt.

Noe som bringer oss tilbake til debatten som Krøvel har hatt med Algerøy/Klaus(samme person?).
4
Brann / Sv: Partoutkort 2011
February 18, 2011, 16:41:23 PM
Klausemann, Hansa er vel ingen studenttribune i seg selv. Hansa er primært et tilholdssted for bataljonsmedlemmer, et sted der de som synger og vil stå med bataljonen.

Som du kanskje fatter ved å se på stadioner rundt om i verden, så er det langt i fra alle som ønsker å stå en hel kamp mens de synger som bare juling. Noen studenter synes garantert at det er kjempe, andre synes ikke. Batajlonsfeltet skal ikke være noe dumpingfelt for alle som vil ha billige billetter og det har heller aldri vært meningen, hvis ikke jeg har TOTALT misforstått bataljonen.
5
Brann / Sv: Partoutkort 2011
February 17, 2011, 21:34:53 PM
Quote from: Klaus_Brann on February 17, 2011, 16:16:53 PM
Quote from: dudo on February 17, 2011, 15:57:26 PM
Quote from: Klaus_Brann on February 17, 2011, 15:54:19 PM
Quote from: Spelaren on February 17, 2011, 11:52:05 AM
Av mine medstudenter i hine hårde dager var det omlag ein tredjedel (i min omgangskrets vel å merke!) som uten tvil kunne hatt råd til partoutkort. Men så hadde dei fleste av oss deltidsjobb då. At mange ikkje har råd til det er sikkert så, men av utelivet i Bergen å dømme virker det som om det er nok av likvide midler i omløp blant mesteparten av studentene...


Bare i fadderukene drikkes det opp i alle fall et partoutkort...


Fadderuken er da de fleste bare med på én gang (med mindre de bytter studium), og det er ganske viktig å skaffe seg et sosialt nettverk som ny student. Det må de få lov til. I tillegg tipper jeg at folk utenombysfra er vesentlig overrepresentert i disse tilfellene siden bergenserne gjerne har nettverket på plass fra før av, og at det således ikke er så mange potensielle partoutkortkjøpere som berøres.


På mange skoler er det stor pågang for å være faddere, noen må jo være det og.
Det er ikke noe billigere det.

Studenter lever ikke på studielånet. Enten jobber de i ferier, får støtte hjemmefra, har oppsparte midler, eller jobber ved siden av studiene.

Hvis man vil ha partoutkortet, så jobber man den uka ekstra på sommeren, legger av de 200 kr hver måned, ønsker seg det til bursdagen, eller dropper noen helger på fylla.
Alt bunner i prioriteringer.

Men at det er for dyrt de fleste steder på stadion, er jeg ikke uenig i.


6
Brann / Sv: Partoutkort 2011
February 17, 2011, 14:56:32 PM
Quote from: Klaus_Brann on February 16, 2011, 23:53:58 PM
Quote from: Stoffi on February 16, 2011, 22:50:26 PM
Til Klaus:


Du har helt sikkert rett angående studenter. Alle har masse penger, alle har jobb, alle har ekstra penger til enhver tid, alle har "oppsparte" midler, alle har rike foreldre. Ingen har 0 kroner på konto siste uken før studielånet kommer, ingen lever omtrent fra hånd til munn og sliter økonomisk.

Som mangeårig student og studentrepresentant for tusenvis av studenter både på universitetsnivå og fakultetsnivå, så vet nok ikke jeg dette bedre enn deg, en synser.


Litt ydmykhet er på sin plass, det er lov å slutte og synse når du er på tynn is. Ingen skam å ta feil.


Søder? Har du kommet tilbake for å smelle på med fakta igjen?
Jeg synser ikke, jeg har stor innsikt på dette området selv.


Klaus, klaus, klaus...


Det er vel et ordtak som sier at den ignorante aldri tar feil. Og her blir det som å diskutere med en liten unge.

Jeg prøvde å hjelpe deg med linken jeg la ut, men du greide på merkverdig vis å ignorere det, og i stedet snu det til DIN fordel, i ditt hode.


Jeg siterer:

Quote

"- Jeg har kronisk overtrekk på mitt Mastercard, innrømmer Ane Bierge (22).
Hun og venninnen Anna Camilla Bjerkan (21) studerer jus ved Universitetet i Bergen, og har begge fullt studielån. Pengene merker de derimot lite til, der de forsvinner nesten like fort ut som inn.


Quote
Den viser at hver student bruker 140.000 kroner i året på forbruksvarer, der i overkant av 40.000 kroner går til mat.


Men, min gode mann, 26% av studentene er over 30 år og har gjerne en en grei inntekt ved siden av. Dette kan man, ved hjelp av en hjerne, tenke seg drar opp snittet.

Jeg kan og tilføye at en student får rundt regnet 18000kr to ganger i året. Dvs 36000kr av totalt 89000kr. Dette er penger som brukes på bøker, treningskort, ting man trenger til semesterstart, depositum til leilighet, første husleie, innkjøp av ting til leilighet, osv.
6800kr er det man får utbetalt de andre 8 månedene.

Ved hjelp av litt enkel matte, ser man fort at da tjener gjennomsnittsstudenten 51000kr utenom studielån. Men de fleste av disse pengene tjenes om sommeren og brukes gjerne til å livsopphold og eventuell ferie, og de flinkeste greier å ha litt til høsten.

Dette vil stort sett gi inntekter på MINDRE enn 10000kr i måneden, gjennomsnittlig. På NHH, BI og Jus vil nok inntekten være høyere enn snittet ettersom disse stedene har en stor Bærumskvote og andre fra bemidlete familier.

I tillegg må jeg minne om at dette er et snitt og at mange ligger under denne summen.

Så, Klaus, hadde du greid å overleve på mindre enn 10000kr i måneden? Veldig få jeg kjenner tjener noe særlig mer enn det i måneden, de fleste mindre, noe som fører til mye nudler og vann siste uken før stipendet kommer.
Husleie 4000kr ca snitt, strømregning, mobil, bredbånd, rikstv, osv. Da har man ikke god råd, det kan jeg garantere deg, i motsetning til det du hevder.


Quote
Undersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå slår fast at norske studenter har en fleksibel økonomi. 56 prosent av de spurte mener de hadde greid en uforutsett regning på 5.000 kroner. Anna Camilla Bjerkan og Ane Bierge kjenner seg ikke igjen her.
- Vi hadde blitt nødt til å ringe hjem og få hjelp.


Ettersom 26% av studentene er det man kan kalle voksne og gjerne har familie, så er det klart de har lettere for å ta en uforutsett regning. I tillegg har man Bærumsinstitusjonene der folk gjerne klarer uforutsette regninger bedre.

Kommentaren fra studentene viser nok bedre realitetene for en student. Jeg kjenner veldig mange studenter, jeg representerer 4000 studenter i Studentparlamentet ved UiB, og det er veldig mange som hadde hatt problemer med en slik regning.
Du vil ha mer fakta, jeg ER en faktakilde. Hadde BA/BT laget en reportasje om dette, så hadde jeg vært en mulig FAKTAkilde ettersom jeg selv er student, jeg har studert i 4 år, og jeg er studentrepresentant på flere nivåer. Så vidt jeg vet, jobber du i barnehage(dvs du ikke er/har vært student) og har dermed NULL kunnskap på området utenom det du hører på puben eller leser i avisen.

Dine poster bærer preg av TOTAL uvitenhet og en voldsom arroganse overfor autoriteter, til tross for at du kun er en synser og bevisene taler sterkt i mot deg.


Poenget, som KraKra peker på, er at partoutkort er FOR dyrt og at det hindrer mange studenter i å kjøpe partoutkort og enkeltbilletter. Det må gjøres voldsomme prioriteringer for å få råd til det, og når man må velge mellom brannbillett og mat i helgen, da velger man mat.

7
Brann / Sv: Partoutkort 2011
February 16, 2011, 22:50:26 PM
Til Klaus:


Du har helt sikkert rett angående studenter. Alle har masse penger, alle har jobb, alle har ekstra penger til enhver tid, alle har "oppsparte" midler, alle har rike foreldre. Ingen har 0 kroner på konto siste uken før studielånet kommer, ingen lever omtrent fra hånd til munn og sliter økonomisk.

Som mangeårig student og studentrepresentant for tusenvis av studenter både på universitetsnivå og fakultetsnivå, så vet nok ikke jeg dette bedre enn deg, en synser.


Litt ydmykhet er på sin plass, det er lov å slutte og synse når du er på tynn is. Ingen skam å ta feil.
8
Brann / Sv: Partoutkort 2011
February 07, 2011, 13:31:29 PM
Quote from: paf on February 07, 2011, 12:46:57 PM
Quote from: Stoffi on February 07, 2011, 12:16:36 PM
Hvem satt i Algerøy sin stilling på denne tiden? Dette er tydeligvis en mann som ser realitetene i øynene, som ikke utstråler arroganse og forakt for hvert ord han uttaler.

Tja. Vet ikke det. Det var Kristian Jæger


Mannen som oppfant "produktet". Men men, han skal ha for god prispolitikk i starten.
9
Brann / Sv: Partoutkort 2011
February 07, 2011, 12:16:36 PM
Quote from: Nixon on February 06, 2011, 22:06:29 PM
Quote from: krøvel vellevold on February 06, 2011, 19:54:25 PM"Frysingen" er ikke HELT reell. Det er 75 kroner dyrere for dem som var tidlig ute i år kontra tidlig ute i fjor. I 2009 økte prisen tilsvarende de to kampene som kom ekstra, mener jeg å huske. Selsagt kan man argumentere med at "selvfølgelig, for da fikk man jo to ekstra kamper" - men har man ikke råd til de to ekstra kampene, så har man ikke råd. Eller sagt på en annen måte: Hadde Brann spilt 30 hjemmekamper i året (i stedet for 15), hadde de da solgt like mange p-kort hvis også prisen ble dobbel? Man får gjerne like mye/lite igjen for pengene pr kamp, men det er likevel en høyere pris å punge ut. De kunne f.eks. økt prisen med "én kamp" før 2009-sesongen.


He he, du frå ha meg unnskyldt, Krøvel. Men jeg hadde en følelse av at du ikke alltid har vært like forståelsesfull mot de som klager på dyre billetter. Så jeg tok et kjapt søk og fant frem dette sitatet fra april i fjor: Prisøkning: For dem som har hadde p-kort i fjor, var det ingen prisøkning. At du ikke klarte å få fingen ut og betale regningen i tide, er jo din egen skyld! Da pleier det ofte å påløpe et straffegebyr. Det var heller ingen prisøkning fra 2008 til 2009, hvis vi ser på antall kamper. Og jeg mener å huske at prisen pr kamp vel var den samme før dette.

Jada, jeg vet at tingenes tilstand har forandret seg noe. Men det er ikke til å komme forbi at du har mildnet når til og med Stoffi er enig med deg!;)
Dette stemmer forsåvidt. Såvidt jeg husker var både Krøvel og Klaus hard på at en ekte supporter skal betale hva som helst, hvis ikke er de medgangssupportere.
Det er flott at Krøvel nå endelig er enig med meg på dette punktet. ;)


Quote from: paf on February 06, 2011, 22:24:04 PM
Tok en liten titt i verdensvevens arkiv og sannelig har det skjedd mye på ti år. Dett skrev brann.no før sesongen 2000:
Quote
Billigere billetter på Stadion
Brannledelsen ønsker å øke tilskuerantallet på Stadion. Dette skal oppnåes gjennom diffrensiert prising. Klokkesvingen blir meget billig for barn. Og Brannsupporterene skal gjennom medlemsskap i BST få kjøpe billige ståplassbilletter på langsiden. BST flytter tilbake til langsiden og vil disponere 3.000 billetter der. Supporterklubben får frihet til å ha sitt eget prissystem for disse billettene. Gjestesupporterene blir plassert i hjørnet av klokkesvingen og får de dårligste plassene. Dette er blitt vanlig i Tippeligaen.

Men det blir enda flere billigbilletter på Stadion! I den nye Hansasvingen setter man av et område der familier kan gå samlet. Barna betaler kroner 40 og de voksne betaler 100. De tolv nederste radene i Hansasvingen blir solgt til ståplass-pris. Studenter, militære og skoleungdom vil kunne få rabatt.

Hvem satt i Algerøy sin stilling på denne tiden? Dette er tydeligvis en mann som ser realitetene i øynene, som ikke utstråler arroganse og forakt for hvert ord han uttaler.

Quote from: Klaus_Brann on February 06, 2011, 15:29:24 PM
Quote from: Stoffi on February 06, 2011, 14:34:24 PM
Quote from: Klaus_Brann on February 06, 2011, 05:05:56 AM

Haha, du er meg en god en Stoffi. Ja, det får virkelig være deres problem.
Jeg vet ikke om du trodde så mye på dine egne uttalelser at de ble sanne for deg, men jeg jobber altså ikke for Brann, så derfor føler jeg at jeg kan ta meg friheten til å gi min mening akkurat slik det passer meg. Veldig befriende.
Fakta som i en undersøkelse du har gjort? Hva er grunnen? Er det ok å stå på øvre Hansa??
Da kommer jeg ikke langt?
Selvfølgelig er det deres egen feil. Enten har du for få kjentfolk, eller så er alle de du kjenner like store medgangssupportere som deg.
Sist gang du var her var det vel ikke pengene som var grunnen til at du ikke fornyet partoutkortet...?


Helt seriøst, Klaus. Nå driter du deg ut igjen.

http://www.utdanningsmagasinet.no/Studier-det-praktiske/Laan/Stoetten-fra-Laanekassen-strekker-ikke-til

140000kr har altså en student å bruke i året, men man må og huske på at mange ligger langt under dette.
Gjennonsnittslønnen i Norge ligger vel på 400000kr eller noe deriblant, men dette betyr ikke at alle tjener så godt, i tilfelle du skulle lure.

140000kr er ikke noe særlig å leve for, og da blir en utgift på 4000kr veldig mye. Da går man heller på noen enkeltkamper, for å se Hønefoss eller Odd er noe faktisk mange(ja, tilskuertallet er lavere på kamper mot drittlag) ikke har et stort behov for å se.

Men her vil du vel hevde at de er noen jævla medgangssupportere og ikke fortjener å se Brann?

Dessverre er det ikke så svart og hvitt.

Alle har en smerteterskel.

I England for eksempel, vokser en hel generasjon i enkelte tilfeller opp med å se hjemmelaget sitt fra puber i stedet for å gå på stadion, rett og slett fordi det er for dyrt. "De kan jo lett spare, droppe mat 2 uker, skippe ferien sin, hvis de var ekte supportere", ville kanskje du hevdet. Det er dessverre ikke så enkelt.

Alt handler om prioriteringer. Skal man prioritere å spise mat eller partoutkort? Skal man prioritere å leve kjipt et par måneder eller partoutkort? Desto tyngre man må prioritere, desto færre velger partoutkortet, spesielt med dagens ledelse. Slik er det bare, Klaus.

Etter det jeg hører, Klaus, så har du hverken barn eller har studert(ikke det at det er noe negativt i seg selv), så kanskje det bidrar til at du ikke helt greier å se perspektivet. 4000kr for meg personlig er penger jeg ikke har råd til å bruke nå, i så fall må jeg droppe sommerferien.

Forøvrig vet jeg(og alle andre) at de færreste av stadiongjengerne ønsker å stå på bataljonsfeltet. Kan du tenke deg hvorfor alle vet dette?


Smart å linke til en artikkel som bygger opp under det jeg sier, for så å si at jeg driter meg ut:)
For endte gang må jeg presisere at jeg ikke snakker om 4000, men altså det billigste partoutkortet på stadion, som er på bataljonsfeltet.
Det er ikke så lett å få med seg detaljer, men prøv.

At du ikke vil stå der endrer ikke det faktum at det er det billigste partoutkortet.
Slutt å late som det er pga. pris du ikke går på stadion, eller bestem deg for hva du mener!
Jeg snakker her KUN om STUDENTER.
Jeg har andre utgiftsposter som er større en studielånet, så jo, jeg har ingen problemer med å forstå dette.

Du må gjerne forklare meg hvorfor.
I samme slengen kan du gjerne forklare forskjellen mellom å stå på bataljonsfeltet og øvre Hansa.
Er det greit å stå der?Hvis du tror den artikkelen hjelper deg, så sier jeg hjelpe meg, da har du ikke forstått mye, noe argumentene dine fortsatt tyder på.

La meg hjelpe deg en gang til:

Stadion er delt opp i mange deler. Syngende/stående supportere med 3 i promille står på en tribune, guttene har sin seksjon, folk som lener mot guttene står i nærheten, mannfolk som ikke orker å stå står på øvre del av hansa, VIP'en står i losjene, familier står gjerne på BT, studenter på T-feltet(som er helt forferdelig), osv osv.

Både jeg og alle andre vet at de færreste ønsker å stå på bataljonsfeltet FORDI(her kommer det) de færreste står der og mange partoutkort er ledig. Samtidig sitter de aller fleste stadiongjengere andre steder på stadion, til tross for at bataljonsfeltet er mye, mye billigere.

Dermed, Klaus, kan man trekke den konklusjon, basert på denne logikken, at de færreste ønsker å stå på bataljonsfeltet, til tross for at prisen er høyere.

Bataljonsfeltet passer ikke for alle. Hvis man tar de meste ekstreme tilfellene:

- Gammel mann på 85 ønsker å gå på stadion, men har lite penger. "hans egen feil, han kan jo gå på bataljonsfeltet", sier Klaus.
Forklaring til Klaus på hvorfor det ikke er hans egen feil: Mannen er gammel, kanskje dårlig til beins, har ingen intensjoner om å synge en hel kamp, han ønsker ikke å risikere å havne ved siden av dritafulle klovner. Bataljonsfeltet passer definitivt ikke for han.

- Familie på 4 inkludert konemor ønsker å gå på stadion en sesong, men det er så svindyrt. "Ja men bataljonsfeltet e jo der", sier Klaus. Jaja, tenker de fleste andre på feltet, og stikker et annet sted når tribunen er omgjort til en familietribune.
Forklaring til Klaus: De færreste familier ønsker å utsette barna sine for scener som kan skje i den såkalte hardcoresupporterkjernen. I tillegg ønsker nok foreldrene å sitte, og ikke ha en dritafull tulling på siden. I tillegg er ikke Hansa noen familietribune.

- Mann på 40 ønsker å ha partoutkort en sesong, men er ikke helt giret på å synge i ett sett, og vil gjerne sitte, men føler han ikke kan ta seg råd. "men i heeeelvete, bataljonsfeltet e jo billig nok, hans egen feil", sier Klaus.
Forklaring til Klaus: Ikke alle ønsker å stå en hel kamp mens man synger. Ikke alle ønsker å være i nærheten av enkelte av folkene som står på Bataljonsfeltet.

Er du klar over hvor dumt dine innlegg om dette høres ut?

Supporterfeltet er ikke for alle, Klaus. Det var aldri intensjonen at der skulle alle de som ikke hadde råd til annet gå. Intensjonen er at de som er det man kalle kjernen av supporterne skulle få rabatterte billetter slik at disse ble fristet til å samles et sted for å få til synging og god trøkk. Bataljonsfeltet er ikke et oppsamlingssted for alt rusk og rask av folk som ikke ønsker å stå på bataljonsfeltet, men ikke har råd til annet. Disse føler seg uansett ikke til rette på bataljonsfeltet.

At noen skal måtte forklare deg dette..... Gått av banen, mann.


Og det der med studenter... Du har virkelig ikke snøring. Jeg prøvde elegant å forklare det for deg ved hjelp av gjennomsnittsinntekten til en nordmann, men det er jo som å snakke til en vegg.

"De kan jo spise kaker", var den sagnomsuste ytringen til dronningen av Frankrike(denne ytringen ble tillagt dronningen, og er i dag mer symbolsk enn reell) da folket ikke hadde brød å spise.

"De kan jo gå på bataljonsfeltet", sa Klaus i februar 2011.

Ikke alle er født med en sølvskje i ræven, Klaus. Selv bodde jeg i etasjeseng med min bror til jeg var 18 og flyttet ut.

4000kr for meg, som student, er veldig mye penger. Det betyr at sommerferien må skrinlegges. Og bataljonsfeltet kommer ikke på tale noensinne igjen. Det passer ikke for meg. (ja, klaus, jeg vet jeg har andre årsaker til at jeg ikke går på stadion)
10
Brann / Sv: Partoutkort 2011
February 06, 2011, 14:34:24 PM
Quote from: Klaus_Brann on February 06, 2011, 05:05:56 AM
Quote from: Stoffi on February 05, 2011, 19:19:07 PM
Quote from: Klaus_Brann on February 05, 2011, 14:18:00 PM
Quote from: Stoffi on February 05, 2011, 13:30:13 PM
Quote from: Klaus_Brann on February 04, 2011, 11:43:39 AM
Quote from: Utmedsnolken on February 04, 2011, 08:21:20 AM
Quote from: Klaus_Brann on February 04, 2011, 01:42:12 AM
Quote from: ostraume on February 03, 2011, 21:48:41 PM
Studenter, barn ogungdom som kan bli livsstidssupportere, men som aldri noensinne dukker opp på stadion.


At studenter ikke har råd er bare piss, det er prioritering, som alt annet.
Jeg er selv student, og klarer fint å fornye partoutkortet uten å forsake fyll & fanteri. Hvis man bryr seg nok, klarer man fint å få seg et partoutkort på Hansa. Bryr man seg ikke nok, får man nøye seg med en kamp i ny og ne, eller se den på tv.


Blir det noengang for dyrt for deg eller er det bare å ofre mer da? Det sier seg selv at folk som har andre interesser enn Brann må veie prisen og tiden av disse opp mot hverandre i jo dyrere Brann blir, jo lettere blir det å velge de vekk. Så kan folk beskylde de uten sesongkort for å ikke bry seg nok så mye de vil, men tilskuertallene vil ikke gå opp av den grunn


Selvfølgelig har jeg en smerteterskel, og den er nok høy, men partourkortet på Hansa koster virkelig ikke så mye.

Interesser som fylla mener du? De fleste studenter jeg kjenner, og det er en del, drar gjerne ut hver helg/eller/i tillegg til en dag midt i uka. Det sier seg selv at det fort går med en del penger på dette, og det er slik ofring jeg snakker om.
De fleste studenter jeg kjenner, jobber også ved siden av studiene, og er ikke så lutfattige som de gjerne vil gi inntrykk av for å få sympati.

Et p-kort på Hansa klarer de 95 % av alle studenter, hvis de vil det.


Til og med Krøvel er totalt uenig med deg her, noe du kan lese i bloggen hans. Du høres ut som om du jobber i Brann. Personlig kjenner jeg en hel haug med folk som velger å kjøpe enkeltbilletter til noen kamper i stedet for partoutkort fordi det rett og slett er for dyrt.


Hva i alle dager har det med mitt innlegg å gjøre, Stoffi? Krøvel sitter ikke på noen fasit, han har sin mening og jeg har min mening.

Ja, litt over 2000 kroner i året er en voldsomt stor sum i dette fattige landet vi bor i.Jeg drar inn Krøvel her fordi det ofte virker som om du er som assistenttreneren på fotballaget til Pndus. Du gjentar det Krøvel sier.
Du ser verden fra et veldig snevert synspunkt. Du bør ta inn over deg at alle ikke har nok penger til alt, det finnes i følge EU 600000 personer som er definert fattig i Norge. Tenk deg en familie som vil dra på stadion, kanskje en far og 2 sønner. Det blir fort 12000kr for 3 partoutkort det. De færreste familier har penger til noe slikt. Men hvis derimot et barnepartoutkort kostet 1000-15000kr, og en voksen kunne få et partoutkort til 2000, så hadde det med en gang vært realistisk, 4000-5000kr. . Og nei, bataljonsfeltet passer ikke for alle, og særlig ikke en vanlig mann som går der med sine 2 sønner.

Penger er kanskje ikke noe problem for deg, men du bør ha litt innsikt. En student for eksempel, lever på 6800kr i måneden. De fleste får et par tusenlapper ekstra i form av jobb eller fra familie, men det er ikke mye penger å leve for. Selv droppet jeg ferie i fjor fordi jeg ikke hadde råd.


Jeg har mange av de samme meningene som Krøvel, ikke nødvendigvis nå, men kanskje litt for mange for din del sist omgang.
Nå må du prøve å ikke miste grepet her totalt, Stoffi. Jeg snakker om studenter, ikke om familer. Prøv å følg med, det blir lettere for alle parter om du gjør det. Skjønner du?
Nei, en student lever ikke på 6800 kroner mnd. Fåtallet av studenter gjør det, enten får de støtte hjemmefra, jobber, eller har oppsparte midler.

Quote from: Klaus_Brann on February 05, 2011, 18:14:22 PM
Quote from: nummer9 on February 05, 2011, 14:58:16 PM
Klaus: Det er ikke alle som føler at de passer på bataljonsfeltet. Jeg vil tro det gjerne gjelder mange som kan være i målgruppen for billetter til en noe lavere penge (jeg vet jeg er i denne gruppen). Hvorfor holder du fortsatt 2200kr frem som summen en må forholde seg til for å få partoutkort på stadion?


Det får etter min mening være deres problem. Det er ikke sånn at alle som står på bataljonsfeltet er en samla gruppering, langt i fram og det er mange der jeg ikke liker å identifisere meg med.

Jeg står der pga. det er best stemning der, og litt fordi det er billigst billetter der.
Hva er egentlig det store problemet? Blir man mobbet av venner hvis man sier man står der? Hvor går grensen? Er det greit å stå på øvre Hansa, fordi det ikke er på bataljonsfeltet? Selv om det bare er noen meter unna noen juletrær?


Quote from: Stoffi on February 05, 2011, 19:19:07 PM
Det får være deres problem? Det var ikke lite arrogant sagt heller. Jeg orker ikke stå på bataljonsfeltet lenger, de færreste ønsker å stå der. Det er fakta, og dermed blir det 4000kr. Grunnene kan være mange, jeg har mine og andre har sine. Av de 15-20 vennene jeg har som har pleid å gå på stadion, er det INGEN som ønsker å stå på bataljonsfeltet. Denne sesongen kjenner jeg ingen som har partoutkort. Du kan arrogant hevde at "da er det deres egen feil", men da kommer du ikke langt.

Dette er meget klønete uttalelser av deg, Klaus. Du bør ha forståelse for andre, se ting litt mer objektivt.


Haha, du er meg en god en Stoffi. Ja, det får virkelig være deres problem.
Jeg vet ikke om du trodde så mye på dine egne uttalelser at de ble sanne for deg, men jeg jobber altså ikke for Brann, så derfor føler jeg at jeg kan ta meg friheten til å gi min mening akkurat slik det passer meg. Veldig befriende.
Fakta som i en undersøkelse du har gjort? Hva er grunnen? Er det ok å stå på øvre Hansa??
Da kommer jeg ikke langt?
Selvfølgelig er det deres egen feil. Enten har du for få kjentfolk, eller så er alle de du kjenner like store medgangssupportere som deg.
Sist gang du var her var det vel ikke pengene som var grunnen til at du ikke fornyet partoutkortet...?


Helt seriøst, Klaus. Nå driter du deg ut igjen.

http://www.utdanningsmagasinet.no/Studier-det-praktiske/Laan/Stoetten-fra-Laanekassen-strekker-ikke-til

140000kr har altså en student å bruke i året, men man må og huske på at mange ligger langt under dette.
Gjennonsnittslønnen i Norge ligger vel på 400000kr eller noe deriblant, men dette betyr ikke at alle tjener så godt, i tilfelle du skulle lure.

140000kr er ikke noe særlig å leve for, og da blir en utgift på 4000kr veldig mye. Da går man heller på noen enkeltkamper, for å se Hønefoss eller Odd er noe faktisk mange(ja, tilskuertallet er lavere på kamper mot drittlag) ikke har et stort behov for å se.

Men her vil du vel hevde at de er noen jævla medgangssupportere og ikke fortjener å se Brann?

Dessverre er det ikke så svart og hvitt.

Alle har en smerteterskel.

I England for eksempel, vokser en hel generasjon i enkelte tilfeller opp med å se hjemmelaget sitt fra puber i stedet for å gå på stadion, rett og slett fordi det er for dyrt. "De kan jo lett spare, droppe mat 2 uker, skippe ferien sin, hvis de var ekte supportere", ville kanskje du hevdet. Det er dessverre ikke så enkelt.

Alt handler om prioriteringer. Skal man prioritere å spise mat eller partoutkort? Skal man prioritere å leve kjipt et par måneder eller partoutkort? Desto tyngre man må prioritere, desto færre velger partoutkortet, spesielt med dagens ledelse. Slik er det bare, Klaus.

Etter det jeg hører, Klaus, så har du hverken barn eller har studert(ikke det at det er noe negativt i seg selv), så kanskje det bidrar til at du ikke helt greier å se perspektivet. 4000kr for meg personlig er penger jeg ikke har råd til å bruke nå, i så fall må jeg droppe sommerferien.


Forøvrig vet jeg(og alle andre) at de færreste av stadiongjengerne ønsker å stå på bataljonsfeltet. Kan du tenke deg hvorfor alle vet dette?
Krøvel, jeg reagerer sterkt på Algerøy sine uttalelser, selv etter at du modifiserte de. Hvilken realitet lever den mannen i? Det er direkte hårreisende at en slik mann sitter på et sånt ansvar.
11
Brann / Sv: Partoutkort 2011
February 05, 2011, 19:41:07 PM
Quote from: psv-hasund on February 05, 2011, 19:28:26 PM
Quote from: Stoffi on February 05, 2011, 13:31:06 PM
Quote from: Spelaren on February 05, 2011, 13:27:55 PM
Quote from: Stoffi on February 05, 2011, 13:24:50 PM
Her viser Algerøy, som kostet Brann 14 millioner(husker ikke eksakt sum) eller der rundt fordi han kjøpte inn supportereffekter som om vi skulle ha vunnet mesterligaen, VM og kjøpt Ronaldo + Rooney på en gang, en total mangel på respekt overfor supporterne.


Det var nok Lokøy som gjorde dette.Her må jeg visst sjekke fakta bedre.

Beklager blingsingen.


Hadde dette vært gjort av en av de nevnte hadde det vel vært utilgivelig skandale......


Tåpelig kommentar. Brannledelsen hadde fortsatt å hevde at Algerøy var den skyldige, hvis de hadde skrevet min kommentar. Jeg derimot, ser at det var feil, og skriver at jeg tok feil. Brannledelsen derimot, hadde sniffet litt og luktet at den som protesterte ikke var fiff, ergo boss.
12
Brann / Sv: Partoutkort 2011
February 05, 2011, 19:19:07 PM
Quote from: Klaus_Brann on February 05, 2011, 14:18:00 PM
Quote from: Stoffi on February 05, 2011, 13:30:13 PM
Quote from: Klaus_Brann on February 04, 2011, 11:43:39 AM
Quote from: Utmedsnolken on February 04, 2011, 08:21:20 AM
Quote from: Klaus_Brann on February 04, 2011, 01:42:12 AM
Quote from: ostraume on February 03, 2011, 21:48:41 PM
Studenter, barn ogungdom som kan bli livsstidssupportere, men som aldri noensinne dukker opp på stadion.


At studenter ikke har råd er bare piss, det er prioritering, som alt annet.
Jeg er selv student, og klarer fint å fornye partoutkortet uten å forsake fyll & fanteri. Hvis man bryr seg nok, klarer man fint å få seg et partoutkort på Hansa. Bryr man seg ikke nok, får man nøye seg med en kamp i ny og ne, eller se den på tv.


Blir det noengang for dyrt for deg eller er det bare å ofre mer da? Det sier seg selv at folk som har andre interesser enn Brann må veie prisen og tiden av disse opp mot hverandre i jo dyrere Brann blir, jo lettere blir det å velge de vekk. Så kan folk beskylde de uten sesongkort for å ikke bry seg nok så mye de vil, men tilskuertallene vil ikke gå opp av den grunn


Selvfølgelig har jeg en smerteterskel, og den er nok høy, men partourkortet på Hansa koster virkelig ikke så mye.

Interesser som fylla mener du? De fleste studenter jeg kjenner, og det er en del, drar gjerne ut hver helg/eller/i tillegg til en dag midt i uka. Det sier seg selv at det fort går med en del penger på dette, og det er slik ofring jeg snakker om.
De fleste studenter jeg kjenner, jobber også ved siden av studiene, og er ikke så lutfattige som de gjerne vil gi inntrykk av for å få sympati.

Et p-kort på Hansa klarer de 95 % av alle studenter, hvis de vil det.


Til og med Krøvel er totalt uenig med deg her, noe du kan lese i bloggen hans. Du høres ut som om du jobber i Brann. Personlig kjenner jeg en hel haug med folk som velger å kjøpe enkeltbilletter til noen kamper i stedet for partoutkort fordi det rett og slett er for dyrt.


Hva i alle dager har det med mitt innlegg å gjøre, Stoffi? Krøvel sitter ikke på noen fasit, han har sin mening og jeg har min mening.

Ja, litt over 2000 kroner i året er en voldsomt stor sum i dette fattige landet vi bor i.Jeg drar inn Krøvel her fordi det ofte virker som om du er som assistenttreneren på fotballaget til Pndus. Du gjentar det Krøvel sier.
Du ser verden fra et veldig snevert synspunkt. Du bør ta inn over deg at alle ikke har nok penger til alt, det finnes i følge EU 600000 personer som er definert fattig i Norge. Tenk deg en familie som vil dra på stadion, kanskje en far og 2 sønner. Det blir fort 12000kr for 3 partoutkort det. De færreste familier har penger til noe slikt. Men hvis derimot et barnepartoutkort kostet 1000-15000kr, og en voksen kunne få et partoutkort til 2000, så hadde det med en gang vært realistisk, 4000-5000kr. . Og nei, bataljonsfeltet passer ikke for alle, og særlig ikke en vanlig mann som går der med sine 2 sønner.

Penger er kanskje ikke noe problem for deg, men du bør ha litt innsikt. En student for eksempel, lever på 6800kr i måneden. De fleste får et par tusenlapper ekstra i form av jobb eller fra familie, men det er ikke mye penger å leve for. Selv droppet jeg ferie i fjor fordi jeg ikke hadde råd.

Quote from: Klaus_Brann on February 05, 2011, 18:14:22 PM
Quote from: nummer9 on February 05, 2011, 14:58:16 PM
Klaus: Det er ikke alle som føler at de passer på bataljonsfeltet. Jeg vil tro det gjerne gjelder mange som kan være i målgruppen for billetter til en noe lavere penge (jeg vet jeg er i denne gruppen). Hvorfor holder du fortsatt 2200kr frem som summen en må forholde seg til for å få partoutkort på stadion?


Det får etter min mening være deres problem. Det er ikke sånn at alle som står på bataljonsfeltet er en samla gruppering, langt i fram og det er mange der jeg ikke liker å identifisere meg med.

Jeg står der pga. det er best stemning der, og litt fordi det er billigst billetter der.
Hva er egentlig det store problemet? Blir man mobbet av venner hvis man sier man står der? Hvor går grensen? Er det greit å stå på øvre Hansa, fordi det ikke er på bataljonsfeltet? Selv om det bare er noen meter unna noen juletrær?


Det får være deres problem? Det var ikke lite arrogant sagt heller. Jeg orker ikke stå på bataljonsfeltet lenger, de færreste ønsker å stå der. Det er fakta, og dermed blir det 4000kr. Grunnene kan være mange, jeg har mine og andre har sine. Av de 15-20 vennene jeg har som har pleid å gå på stadion, er det INGEN som ønsker å stå på bataljonsfeltet. Denne sesongen kjenner jeg ingen som har partoutkort. Du kan arrogant hevde at "da er det deres egen feil", men da kommer du ikke langt.

Dette er meget klønete uttalelser av deg, Klaus. Du bør ha forståelse for andre, se ting litt mer objektivt.
13
Brann / Sv: Partoutkort 2011
February 05, 2011, 13:31:06 PM
Quote from: Spelaren on February 05, 2011, 13:27:55 PM
Quote from: Stoffi on February 05, 2011, 13:24:50 PM
Her viser Algerøy, som kostet Brann 14 millioner(husker ikke eksakt sum) eller der rundt fordi han kjøpte inn supportereffekter som om vi skulle ha vunnet mesterligaen, VM og kjøpt Ronaldo + Rooney på en gang, en total mangel på respekt overfor supporterne.


Det var nok Lokøy som gjorde dette.Her må jeg visst sjekke fakta bedre.

Beklager blingsingen.
14
Brann / Sv: Partoutkort 2011
February 05, 2011, 13:30:13 PM
Quote from: Klaus_Brann on February 04, 2011, 11:43:39 AM
Quote from: Utmedsnolken on February 04, 2011, 08:21:20 AM
Quote from: Klaus_Brann on February 04, 2011, 01:42:12 AM
Quote from: ostraume on February 03, 2011, 21:48:41 PM
Studenter, barn ogungdom som kan bli livsstidssupportere, men som aldri noensinne dukker opp på stadion.


At studenter ikke har råd er bare piss, det er prioritering, som alt annet.
Jeg er selv student, og klarer fint å fornye partoutkortet uten å forsake fyll & fanteri. Hvis man bryr seg nok, klarer man fint å få seg et partoutkort på Hansa. Bryr man seg ikke nok, får man nøye seg med en kamp i ny og ne, eller se den på tv.


Blir det noengang for dyrt for deg eller er det bare å ofre mer da? Det sier seg selv at folk som har andre interesser enn Brann må veie prisen og tiden av disse opp mot hverandre i jo dyrere Brann blir, jo lettere blir det å velge de vekk. Så kan folk beskylde de uten sesongkort for å ikke bry seg nok så mye de vil, men tilskuertallene vil ikke gå opp av den grunn


Selvfølgelig har jeg en smerteterskel, og den er nok høy, men partourkortet på Hansa koster virkelig ikke så mye.

Interesser som fylla mener du? De fleste studenter jeg kjenner, og det er en del, drar gjerne ut hver helg/eller/i tillegg til en dag midt i uka. Det sier seg selv at det fort går med en del penger på dette, og det er slik ofring jeg snakker om.
De fleste studenter jeg kjenner, jobber også ved siden av studiene, og er ikke så lutfattige som de gjerne vil gi inntrykk av for å få sympati.

Et p-kort på Hansa klarer de 95 % av alle studenter, hvis de vil det.


Til og med Krøvel er totalt uenig med deg her, noe du kan lese i bloggen hans. Du høres ut som om du jobber i Brann. Personlig kjenner jeg en hel haug med folk som velger å kjøpe enkeltbilletter til noen kamper i stedet for partoutkort fordi det rett og slett er for dyrt.
15
Brann / Sv: Partoutkort 2011
February 05, 2011, 13:24:50 PM
Er ikke ofte Krøvel og jeg er enig, men her kan det ikke gjøres noe annet enn å stå og måpe av Algerøys arrogante holdning.

QuoteDenne uttalelsen sier mye om alt som er gale i Brann. Jeg som trodde kun Moldestad var arrogant og hadde null respekt for supporterne. Her viser Algerøy en total mangel på respekt overfor supporterne.
Han mener altså at den totale underholdningsverdien bør telle for prisen. I så fall, burde billettene vært gratis, for den totale underholdningsverdien er null og ikke et hakk over. Hvis underholdningsverdien er det som teller, så burde Brann betalt oss for å komme på stadion, for å se en skakkjørt klubb med en udugelig ledelse, stille 11 slappe spillere med en middelmådig trener bli rundspilt av stort sett alle klubber.


Videre hevder Algerøy at langsiden og kortsiden er like attraktivt og dermed fortjener samme pris. Som Krøvel skriver i bloggen, da kan dere for faen sette deres trofaste på langsiden da! Vi vet alle at Algerøy preiker piss her, en kortside er mindre verdt enn en langside, hans uttalelser viser at han nesten tror på sitt eget arrogante utsagn.

Moldestad, Algerøy og RBH er sammen selve symbolet på alt som er gale i klubben vår.


Tabbe etter tabbe etter tabbe, arrogante holdninger overfor supporterene, udugelige og inkompetente.

Ut med pakket! Faen så provosert jeg blir av spesielt de 2 førstnevnte for deres arrogante holdninger. Totalt ute av kontakt med realitetene.

Brann kommer ikke til å snu skuten før ledelsen går, fordi de har mistet all tillit.


Jeg sverger på min mors fremtidige grav at jeg aldri kommer til å kjøpe nytt partoutkort så lenge disse 3 styrer skuten, hvis de ikke plutselig gjennomgår lobotomi eller psykoterapi som gjør at de totalt forandrer personlighet og plutselig blir kompetente, unnskylder seg for sin ufine og arrogante oppførsel overfor supporterne og deretter gjør ting riktig.

Jeg vil ha Brann tilbake! Og jeg oppfordrer samtidig alle andre til å ikke fornye partoutkortet sitt, men husk samtidig å sende en mail til Brann om hvorfor. Etterhvert må man få håpe at de tar hintet, for de har tydeligvis ikke skjønt det.
16
Brann / Sv: Partoutkort 2011
January 09, 2011, 14:31:21 PM
http://fotball.bt.no/england/article189689.ece
Her står vel Krøvel sitt hovedargument for fall. Supporterne uteblir fra kamp, noe som i lengden blir økonomisk utålelig og ledelsen tvinges til å ta grep. Akkurat det jeg har sagt hele tiden. Takk til Liverpool.


Kraftig lei av å skrive skolestiler, og ikke minst lese skolestiler i ett sett, og spesielt når det er fullt av vås fra en kar som mener han vet bedre enn meg selv hva jeg mener og føler. Helt utrolig. Men for all del, kjør på. Debatten er ferdig for lenge siden den, men enkelte føler et visst behov for å kverulere på absolutt alt.

Debatten mellom krøvel og meg består i hovedsak om hvorvidt jeg gir meg pga nedturer eller ikke. Det er i seg selv ingenting å diskutere. Vi har hatt EN dårlig sesong, og jeg sier selv at det har overhodet ikke noe med det å gjøre. Dermed er det ingenting mer å diskutere.

Kverulere derimot, det er det stort potensiale for og vår mann gjør dette bra.
17
Brann / Sv: Partoutkort 2011
December 25, 2010, 12:59:49 PM
svar til krøvel

Quote

Her er for øvrig et sitat fra Stoffi som klager over folk som mener noe om sine medsupportere:


Quote


Sitat slutt.

Det er altså ille at noen mener de kan omtale andre som medgangssupportere, mens det er helt OK å hetse folk for at de er for unge, for kjukke eller er damer? Det er altså ille å forvente at medsupportere stiller opp i motgang, men det er helt topp å (ønske å) stenge folk ute fordi de ikke er slik du ønsker at supportere skal være? Og så beskylder du MEG for å se på meg selv som en slags idealsupporter? Er det virkelig mulig??


Krøvel, du synger vel på kamp? "For en gjeng med bønder" for eksempel? Med andre ord, du bedriver hets mot bønder. Kanskje du har sunget mot Iversen eller Rekdal til og med?

Dette er et veldig dårlig forsøk på å prøve å latterliggjøre. :)

Uansett, denne debatten har vi hatt før. For mange damer og unger trekker faktisk ned stemningen. Du stakk vel fra Store Stå i sin tid sammen med mange andre? Hvorfor? Jo, fordi det ble altfor mange kids og dermed lite attraktivt å stå der. De siste par årene var snittalderen under 18. Hvis du liker å ha 300 kids som står med mobil rundt deg, så flott, kjør på! Flott for deg!

Men virkelig, her er du på jordet. Du prøver å latterliggjøre noe du selv bedriver, "hetsing", og noe de fleste er enig i? Latterlig. :)


Her er et annet sitat fra Stoffi lenger oppe i tråden:

QuoteJeg vil heller fremheve meg selv som en EKTE supporter, en som nekter å finne seg i at klubben blir skamkjørt som den blir nå.


Hmmm.... Hvem var det som så på seg selv som idealsupporteren, sa du?
[/quote]

Hehe, ser den. :)Kommenterer resten senere; frokost!
18
Brann / Sv: Partoutkort 2011
December 24, 2010, 14:45:54 PM
Svar til Krøvle vellevold fra Velle
Quote
*Hardball: De investerer ikke penger i håp om storgevinst, men de ønsker nok sikkert å se igjen flesteparten av disse pengene. At folk som kaller seg supportere blar opp 3-4000 for et p-kort er en langt større selvfølge enn at noen skal investere 40 mill i et prosjekt de ikke har tro på. Det blir som å kjøpe aksjer i en bedrift som kan gå konk om 2 uker.Her er du jo helt på viddene. 3-4000kr er mye for mange, og når man har en ledelse som ikke er på vei noe sted og fremstår som helt inkompetent og direkte håner supporterne, så er det naturlig at man ikke fornyer.
Bjarne Berg investerte ikke i Brann, han var brannsupporter, likeså som oss andre. Han satset ikke penger i håp om gevinst, men i håp om at Brann skulle gjøre det bra og fordi han kunne. Akkurat som oss. Du misforstår TOTALT!Quote
*Bunnlag vs 5.plass: Hvis det er bedre at vi er et bunnlag i spennende nedrykksstrid - enn å komme på 5.plass, så blir det jo håpløst. Da er du faktisk ikke opptatt av Branns beste, men derimot at du skal få spenning i hverdagen. Det kjedet deg altså at Brann egentlig var for gode denne sesongen, for hadde vi reddet plassen med et nødskrik i siste serierunde, så hadde denne sesongen vært knall. Med andre ord: Både laget og lederne har egentlig gjort en for god jobb denne sesongen, for vi reddet plassen med for god margin til at det ble interessant for deg. Men hvis du digger at sesongene er spennende, så bør du jo VIRKELIG kjøpe p-kort til 2011, for den kan bli utrolig spennende mht nedrykk! Brann-ledelsen har gjort en akkurat passe dårlig jobb til at du får den spenningen du vil ha; så hva er du misfornøyd over? Dette er jo i midt i blinken for deg! Løp og kjøp!Du er og blir en kverulant som ser verden fra et svartt/hvitt perspektiv. Ja, det blir mer spennende når Brann har nedrykkskamp, ja, det er også bra at Brann slipper å kjempe mot nedrykk. Begge deler har sine sider, det trenger jeg vel ikke engang å nevne. Du elsker virkelig å krangle og kverulere, du.
Quote
At dine penger ikke nytter: Var det ikke du som håpet at Brann fikk 7000 i snitt neste år? Den boikotten din fører jo ikke til noe som helst hvis du er alene om den. Regner jo med at du ønsker at flest mulig - og helst alle - gjør som deg. Hadde 0 kjøpt p-kort - slik som hadde vært drømmen din - så hadde Brann vært konk. Det er visst ikke så enkelt å skjønne for deg. Men hvis Brann overlever denne vinteren økonomisk, så er det oss p-kort-kjøpere du i fremtiden kan takke for at du i det hele tatt har en klubb å gå til. "Hadde Brann hatt en skikkelig ledelse...", sier du. Javel, men fansen trenger da for faen ikke  gjøre vondt verre ved å la den onde sirkelen fortsette ved å gjøre rammebetingelsene ENDA verre ved å boikotte klubben!Jeg skrev vel at jeg NESTEN håpet at Brann fikk 7000 i snitt. Jeg ber deg nok en gang om å følge med. Det er INGEN vits i å kjøpe partoutkort, slik jeg ser det. Hvorfor skal mine penger gå til å finansiere ledelsen idiotbudsjetter. 3 mill for Holmvik? Nei takk. Et svart hull, det er det det er.


Quote
* At du avviser at tre år med dårlige resultater alltid vil være noe ledelsen er sterkt delskyldige i, blir nesten komisk. Du sier jo at det er et MUST med en god ledelse for å være et topplag. Javel, men da må det jo nesten være et must med en dårlig ledelse for å få et drittlag (over tid) også! Du sier at "jammen det kan også være dårlig økonomi, dårlige investeringer, dårlige spillere, dårlig trener, osv". Javel, men er det ikke nettopp dette som er ledelsen sitt ansvar å ha kontroll på? Er det ikke nettopp på disse punktene ledelsen til Brann har sviktet? Er det ikke nettopp disse tingene som gjør at du vil ha dem vekk? Med slike resultater Brann har hatt de siste tre årene, vil det alltid være veldig mye ledelsen sin skyld. Dermed kan medgangssupporterne alltid bortforklare seg med at det ikke er motgangen men ledelsen som gjør at de ikke gidder.Jaha? Skal man lynsje ledelsen i for eksempel Viking eller LSK da? Hva med FFK? Vålerengen? I noen tilfeller, så har man sett dårlig ledelse, ja. Men laaaangt i fra alltid. Uheldige investeringer, formsvikt, økonomisk svikt, dårlig økonomisk styring(ja, Krøvel, jeg vet at ledelsen er ansvarlig for økonomien), anskaffelse av udugelige trenere osv.
I Brann har ledelsen laget en deilig cocktail av alt. Ansatt feile trenere som har latt spillerne bli late og dårlige, arrogante holdninger overfor supportere, ingen kontakt med grasroten, idiotutspill, elendig økonomisk styring, forfremmelse av udugelige sportslige ledere, en styreformann som fremstår som en supporterhater, idiotiske spillerkjøp, tap av spillere til bosmann, altfor høye lønninger til benkeslitere, altfor høye priser på stadion, skusling av et GLIMRENDE økonomisk overskudd, en markedssjef som ikke har peiling, investeringer for 10-12 millioner i supporterutstyr som ikke ble solgt, etc etc.

Det er ikke en eller to punkter ledelsen har prestert dårlig på, Krøvel, slik man kanskje ser i andre klubber. Det er ALLE punkter. ALLE!!!

Ser nok ut som om din logikk faller på steingrunn.
Quote
* Dritteslenging og personangrep: Når du ber meg slutte med drittslenging og personangrep, så blir det jo komisk når du selv i forkant har lirt av deg en masse piss om meg. Blir det ikke? At du kaller det personangrep at jeg kaller deg "medgangssupporter" når du ikke gidder å gå på Stadion nå som tingene ikke tilfredsstiller deg der oppe, viser en fantastisk hårsårhet. Du skrev så fint i første innlegg; "kall meg gjerne medgangssupporter". Og når vi så kaller deg det, blir du rasende... Det var ingen som ba deg komme tilbake på forumet (etter en lang pause herfra) for å redegjøre hvorfor du nå slutter å gå på Stadion. Ingen ville lagt merke til at du forsvant. Men når du skriver et langt og tåredryppende avskjedsbrev på forumet, så må du tåle at folk kaller deg medgangssupporter og at folk er forbanna fordi du bidrar ytterligere til Branns økonomiske forfall. Men du hadde kanskje trodd at du skulle få et ras av sympatierklæringer?
Du driver jo og prøver å mobbe meg ut av forumet, kaller meg skjellsord osv. At du kaller meg medgangssupporter er en ting, men å kalle meg for skjellsord er en annen. Der har du forskjellen på oss to. Jeg kaller deg supersupporter, jeg prøver ikke mobbe deg ut av forumet og ber deg stikke og aldri komme tilbake, samt kalle deg skjellsord når ting ikke går min vei. Du tyr til dette straks du føler deg presset opp i et hjørne.
Videre bruker du mine meninger og væremåter til materiale i din mobbekampanje.

Du har visse elementer i din diskusjonsteknikk som ikke hører hjemme på et forum, kun i barnehagen. Skjerp deg.
Quote
* Insinuasjoner om at jeg støtter ledelsen:

Dette skrev du på side 2: "Du, Krøvel, gjør ikke mye godt for Brann ved å finne deg i alt. Protester, lag bannere, syng mot RBH og Skarsfjord, skriv om dette i bloggen din, da gjør du noe fornuftig. Gjør det ikke, og du forårsaker en ny periode på 64 år uten seriegull og kun middelmådighet.".

Her skriver du jo rett ut at jeg finner meg i alt. Med andre ord; at jeg er fornøyd/likegyldig med det ledesen gjør.

Så skriver du til meg på side 3: "Gå på stadion som vanlig og vær fornøyd, og ledelsen kommer aldri til å innse at de er på feil spor. Kanskje du også mener vi bør være fornøyd med det vi har og tenke på at andre klubber har det verre?"

Her skriver du jo nok en gang at jeg er fornøyde med ledelsen og insinuerer at jeg godtar deres bortforklaringer om at andre klubber har det verre.

Uansett; poenget var at du selv har tillagt meg meninger jeg ikke har - samtidig som du selv klager over at jeg gjør det samme mot deg.

Patetisk..... Virkelig. Du ser det du vil se. :) Ved flere senere anledninger har jeg skrevet at jeg ikke tillegger deg disse meningene. Det virker som om du virkelig elsker kverulering og krangling. Gå i deg selv, les alt som står. Du har et skikkelig negativt syn på mye.
Quote
I tillegg har du gått til personangrep flere ganger i denne tråden, f.eks.:

"Jeg oppfordrer ikke noen til noe som helst, folk får gjøre som de vil uten at Dommer Krøvel dømmer de medgangssupporter eller supersupporter, i kraft av at BA har utnevnt ham til brannbloggkonge, noe som tydeligvis gir han rett til å dømme. Pass på deg sjøl, "supersupporter" Krøvel. Dette blir for dumt."

Og så kommer du senere og ber meg slutte med personangrepene? Og når jeg svarer at du selv kommer med personangrep, så ber du meg feie for egen dør?Og? Les forøvrig det jeg skrev over, dette er jevngodt med at du kaller meg medgangssupporter. Du derimot, mobber.
Quote
* Tre dårlige sesonger på rad: Er egentlig en sesong dårlig når vi er ett poeng bak gull etter 17 runder og fire poeng bak gull etter 19.runde? Ja, plasseringen ble gjerne dårlig til slutt (7.plass), men det har jo vært gullstrid og spenning helt til nesten slutten av sesongen. CL-kvaliken gikk ikke bra, men den skapte jo entusiasme og det var jo spennende til siste sekund. Vi var gode i over 2/3 av sesongen.

2003-sesongen endte med en 6.plass, men høstsesongen var vi altså det nest beste laget i serien. Brann hadde med andre ord vært knall frem t.o.m. 19.runde i 2001 og høsten 2003. Den dårlige perioden var fra august 2001 til juli 2003. Det er ca 2 år, så vi har ikke tidligere hatt tre år uten gode sportslige resultater i din tid på Stadion. Men folk var heller ikke fornøyde med ledelsen i den perioden. Ivar Hanestad var ingen spesielt populær mann. Så at vi i dine 17 år på Stadion tidligere har opplevd tre år med dårlige resultater - men uten at ledelsen har vært upop, er bare tull.
Etter 17 runder? I Premier League har du vel hatt lag som Southampton og andre bunnlag som har ledet PL etter 6-7 runder, for deretter å kjempe nedrykkskamp eller ende veldig langt nede. Jeg vil nødig påstå at det kan kalles gode sesonger. Sesongen ender i november, ikke Juni/juli.

Ivar Hanestad var ingen populær mann, det stemmer. Men du kan ikke sammenligne det med i dag. :) Jeg husker den tiden godt. Pluss at han var EN mann.
Da Soltvedt ble sparket var det også mye misnøye med ledelsen, men heller ikke på samme måte.

Nok en gang, argumentene dine holder ikke vann. Brann HAR hatt 3 dårlige år uten dårlig ledelse. Og hvorfor var dette relevant igjen? For Brann har IKKE hatt 3 dårlige år nå, i følge dine kriterier.


Quote
At ikke de dårlige resulatene har noe å si for at du sier opp p-kortet? Hmmmmm.... La oss se tilbake på ditt rørende avskjedsbrev i begynnelsen av tråden:

Bl.a. dette skrev du om 2008-sesongen: "Jeg kjedet meg gjennom hele sesongen, med unntak av et par storkamper."

Bl.a. dette skrev du om 2009-sesongen: "Brann var preget av elendig ledelse, høye lønninger til møkkaspillere som Bjørnar Holmvik og et brannlag som ikke GADD å jobbe. Hvis de bare gjør så godt de kan, gjør en innsats for å vinne, da har jeg ikke noe problem med at Brann taper. Alt jeg forlangte var at de gjorde sitt beste. Men dette gjorde de veldig sjeldent. Det er ikke gøy å se på 11 mann som laffer rundt på banen og tilsynelatende gir en god faen, spesielt når man ser motstanderlag som gutser på."

Bl.a. dette skrev du om 2010-sesongen: "fortsatt kjøper vi møkkaspillere som suger ut millioner av kroner fra lønnsbudsjettet, fortsatt har vi Eirik Bakke på topp som knapt nok løper en kilometer i løpet av en kamp, fortsatt har vi backer og vinger som ikke evner å slå en eneste pasning som treffer, og fortsatt har vi en trener som ikke er god nok.
2010-sesongen har vært den kjedeligste i manns minne. Jeg har gått på hver eneste hjemmekamp og sett et brannlag som ikke gidder å jobbe, ikke evner å gjøre en innsats.

Denne gangen er det nok! Jeg nekter å betale i dyre dommer for å se et lag loffe rundt på banen, styrt av en udugelig ledelse og en middelmådig trener. Jeg er så lei av å kjede meg på stadion, jeg har holdt ut 3 sesonger nå der jeg ser på klokken annenhvert minutt. Alt jeg ber om er at spillerne gjør en innsats! Og dette er etter mine meninger trenerens ansvar. For ikke å nevne at Opdal bør komme seg til helvete vekk.
Den eneste kampen jeg nøt denne sesongen, var på Ullevål da brann spilte mot vålerengen. Brann tapte som vanlig, men de spilte ikke dårlig. De gjorde en innsats! Det er alt jeg krever!"Det skinner jo tydelig gjennom at det som skjer på banen har mye å si for ditt valg.
Hva vil du frem til?

Du fremlegger en masse sitater for å vise at dårlige resultater er grunnen til at jeg stikker, men sitatene viser vel det motsatte.... Jeg sier jo klart og tydelig hvorfor, og resultater er ikke nevnt en eneste gang. Du bruker kommentarene mine om 2009 sesongen som argument, men 2009-sesongen kjempet vi jo om europacupplass og før det medaljer, så her var det jo tydeligvis ikke mange dårlige resultater.... Dårlig spill derimot, det var det mye av. Og det er pga en elendig ledelse. (LES: grunnene til dette står over)

Ja, 2009-sesongen var jo faktisk ingen "dårlig" sesong. Dermed har vi kun hatt EN dårlig sesong, resultatmessig, når jeg nå hiver inn hanskene. Dermed er det UMULIG at jeg stikker pga dårlige resultater, fordi jeg har overlevd haugevis av dårlige enkeltsesonger og 3 sesonger på rad med dårlige resultater tidligere. Når jeg i tillegg hevder at det IKKE er pga resultatene, da lurer jeg fælt på hvordan du greier å konkludere det motsatte. Er jeg Dr. Jekyll og du er min Hyde? Du kjenner meg tydeligvis veldig godt, bedre enn meg selv....

Supersupporter, gå og legg deg. Du har tapt denne diskusjonen.

Quote from: Endre on December 23, 2010, 17:40:57 PM
Jeg og noen kompiser hadde partoutkort da det var studenpris på Hansa. Da det ble fullpris falt flere av, og det er ingen tvil om at prisen er hovedargumentet for at mange ikke skaffer seg partoutkort. 3-4000 kroner er sinnsykt mye for en student å legge ut på en gang, så da ender det med at man kjøper enkeltkamper. Men med dagens tilbud på tv og web-tv, blir det ofte veldig lett å bare se kampen hjemme fra stua, ikke minst billigere.

Tror Brann ville tjent masse, både gjennom økte tilskuerinntekter, mer effektsalg, og flere lojale supportere, om de innførte studentpris igjen.


Her trenger vi Krøvel på banen for å skrike medgangssupporter! Kom igjen, Krøvel! Se om du greier å sørge for at enda fler supportere ikke vil bli assosiert med supersupporterne!

Det er jo helt klart at denne karen er en medgangssupporter etter Krøvels kriterier. Man skal selvsagt kjøpe partoutkort selv om det koster 30000kr! Eller hva, Krøvel?

Quote from: dudo on December 23, 2010, 19:41:08 PMDette blir helt feil å hevde. Det gyldne snitt finnes et sted, der nedsatt pris og mindre inntekter veier opp for flere tilskuere og dermed flere billetter solgt.

Hvis Krøvel, eller Dudo, hevder å vite hvor den perfekte middelvei går, da har de kunnskaper som resten av Bergen, inkludert Brannledelsen ikke har, for det er vanskelig å vite før man tester det. Uansett er Brann bedre tjent med fulle tribuner enn halvfulle tribuner som skaper dårlige stemning, dårlige ramme og lite entusiasme. Man må også huske på at folk også går på stadion for opplevelsen, publikumsbrølet, man blir revet med. Desto dårligere stemning, desto færre folk. Høye tilskuertall og god stemning vil genere enda økte tilskuertall og økt effektsalg, økt interesse og dermed kanskje, litt mer suksess for Brann.

Forøvrig, GOD JUL!

19
Brann / Sv: Partoutkort 2011
December 19, 2010, 16:13:40 PM
Quote


Jo, det kan det absolutt. 4000 kr er ikke penger jeg har på lur til enhver tid. 4000kr for meg er like mye som 40 millioner er for en investorgruppe.
I tillegg så investerer de ikke pengene fordi de håper på storgevinst, de investerer fordi de håper Brann skal hevde seg i toppen, på samme måte som meg.


Quote
* Du er enig i at supportere skal stille opp i medgang og motgang, men altså ikke i ditt tilfelle??? Du kommer jo tilbake når ting går veien igjen. Spiller Brann avgjørende gullfinale mot RBK ut på høsten, kommer du med 100 % sikkerhet til å prøve å få deg billetter. (Om du får, er en annen sak. Du må jo stille deg i kø sammen med alle "grinerne") Men det er selvsagt enkelt for deg å nekte for det, for det er jo ikke særlig sannsynlig at det blir noen slik kamp i 2011, og skulle det bli det så er det vel ingen som vet hvem du er og kan avsløre din tilstedeværelse... Du har vært "trofast supporter" i 17 år. Javel, flott. Da har du gjerne ikke vært en medgangssupporter i disse årene. Men i det øyeblikk du hopper av fordi Brann presterer for dårlig (det er jo derfor du er forbanna på ledelsen - du hadde jo ikke vært forbanna på dem hvis Brann tok gull!), så er du blitt medgangssupporter - selv om du ikke har vært det tidligere. Jeg skal ikke si at du er like mye medgangssupporter som dem som bare er med når Brann tar gull, men du lar uansett det sportslige avgjøre for om du skal gå eller ikke. Og da er man pr definisjon "medgangssupporter". En annen ting er jo at vi nå møter større motgang enn du tidligere har opplevd i din supporterkarriere. Der gikk altså grensen for deg. Det var OK for deg så lenge vi kom på 12.plass og det bare var to år siden forrige sølvmedalje. Da var det tydeligvis å leve med for deg. Men denne gang kom vi på 13.plass, og det er tre år siden siste gode sesong. Da ble grensen nådd for deg, og du gidder ikke mer. Men gode supportere gir ikke opp uansett hvor mye motgang klubben er i, og i hvert fall ikke så lenge man er på øverste serienivå og det tross alt bare er tre år siden forrige gang vi tok gull. Hadde vært litt mer forståelig å hoppe av hvis vi akkurat hadde rykket ned til 2.divisjon, og det var 30 år siden forrige gull.Faen for et hakk i platen det er på deg da. Du må jo ha en direkte link inn i hjernen min siden du mener du vet bedre enn meg hvilke grunner det er til at jeg ikke kjøper partoutkort. Du tar virkelig kaken, Krøvel. Du snakker om meg som om jeg har tatt feil av meningene mine, DU har jo tydeligvis full kontroll på hva jeg EGENTLIG mener. Klovn.Quote


Jeg har stilt opp når vi var et bunnlag, så det kan ikke være meg du snakker om. En av de gøyeste sesongene var jo nettopp den sesongen vi spilte kvalikk mot Sandefjord, et av mine beste brannminner. Det er irrelevant for meg om vi er et bunnlag, det er mye kjekkere enn å ende på 5. plass.


Quote
* Ja, jeg er enig med deg i at ledelsen bør byttes ut. Men det nytter ikke å klage over at inntektene går ned og at Brann derfor foreslår å selge stadionnavnet, når du selv bidrar til det. Hadde 500 flere supportere kjøpt p-kort, ville Brann hatt nok penger til å kjøpe Zsolt. Hadde 1800 flere kjøpt p-kort, ville vi hatt råd til både Zsolt og kompensere for de ca 4 millene Brann i 2011 hadde fått inn på salg av stadionnavnet. Men når såpass mange gjør som deg, så har vi ikke råd til noen ting.Hadde Brann hadde en skikkelig ledelse, så hadde vi hatt større inntekter og bedre spillere. Hva er poenget ditt? Mine penger nytter ikke. Akkurat som Bjarne Berg, ser jeg at det er et stort svart hull.

Quote
* Du mener altså seriøst at dårlig resultater over tre år ikke nødvendigvis er det samme som dårlig ledelse? For noe tull. Jeg kan garantere at du hadde vært misfornøyd med ledelsen etter tre slike sesonger som 2008-2010, uansett hvem det var som satt der. Og selvsagt er det en sammenheng. Du sier det kan være "økonomi, trener, uflaks, dårlig spillerstall og dårlige investeringer" som er forklaringen i stedet. Men hva utenom uflaks er det som ledelsen i en klubb ikke er ansvarlig for her? De tingene du nevner her, er jo akkurat det som er grunnene til at Brann pr i dag ligger der de ligger. Du motsier jo deg selv så det holder!Du tolker ting som du vil, tydeligvis. :)

Hvis det går dårlig med en klubb, hva er det man gjør oftest? Sparker treneren. Ikke ledelsen. I dette tilfellet er det ledelsen som bør sparkes. Forøvrig treneren også.

Det kan selvfølgelig være en dårlig ledelse og, men veldig sjelden viser de seg inkompetente i alle ledd som nå i Brann.Quote
* Drittslenging og personangrep: Da kan du jo begynne med deg selv som uttaler at jeg er høy på meg selv og at jeg ser på meg selv som idealsupporteren fordi jeg reiser på bortekamper og har en blogg. Uansett blir det absurd at man på et Brann-supporter-forum av andre Brann-supportere blir latterliggjort for å være "fanatiker" og for ivrig supporter. Da må du tåle at jeg påpeker dine egne fanatiske trekk som du forteller om, og som ikke har noe med Brann å gjøre.Det er som å diskutere med en unge. Jeg ber deg slutte med personangrep, og du sier "han gjorde det og". Ta vare på deg selv, du. Jeg gidder ikke diskutere med folk som oppfører seg som 15-åringer når de er godt over 30. Din person er relevant ettersom DU har delskyld i at Bataljonen blir oppfattet som et klovnested, og DU setter deg selv inn i rollen som supersupporter ettersom du innbiller deg at du har rett til å definere hva en brannsupporter er. Din forrige post var bare en lang liste med personangrep som ikke er relevant for noe som helst.

Quote

* At du liksom ikke har insinuert at jeg støtter ledelsen, er helt feil. Det kan alle se lenger foran i tråden.Her er det jo hakk i platen de siste 10 sidene i tråden. Du har vel skrevet dette sånn ca 6 ganger nå i løpet av tråden hvorpå jeg følger opp med å si at det mener jeg ikke.
Vil du ha det med store bokstaver? Lover du da å skru av repeatknappen? JEG MENER IKKE AT DU STILLER DEG UKRITISK.
Det er forresten bare til å skrolle tilbake i tråden, side 3 og 4 er særlig interessant.

Quote from: krøvel vellevold on December 18, 2010, 18:11:36 PM
Quote from: Stoffi on December 18, 2010, 17:14:19 PMBrann har hatt 3 dårlige år de siste 17 årene uten at ledelsen har blitt dømt nord og ned.


Ja har vi det?

1994: 6.plass
1995: 10.plass, cupfinale. Dette var også året der vi hadde den legendariske semien mot LSK. For øvrig var det stor misnøye med ledelsen før sesongstart og i begynnelsen av sesongen.
1996: 4.plass og vi slo ut PSV.
1997: Sølv og vi spilte kvartfinale vs Liverpool.
1998: 6.plass.
1999: Bronse og cupfinale
2000: Sølv
2001: 7.plass, men vi var ETT poeng bak gullet så sent som 17.runde. CL-kvalik.
2002: 12.plass.
2003: 6.plass, men i høstsesongen var vi seriens nest beste lag.
2004: Cupgull og bronse i serien.
2005: 6.plass.
2006: Sølv
2007: Gull og e-cup-suksess
2008: 8.plass
2009: 5.plass
2010: 13.plass

Utenom de siste tre sesongene, kan jeg ikke se at vi har hatt tre år med drittsesonger tidligere i din supporterperiode.2001, 2002 og 2003 var alle dårlige sesonger, selv om 2002-sesongen var en spennende sesong.
Forøvrig var jo CL-kvalikken en TRAGEDIE.


Så jo, vi har hatt 3 dårlige sesonger før.

Videre så vil jo du kanskje hevde(hvis det hadde passet deg) at 2009-sesongen "var sesongen vi kjempet om medaljer helt til nest siste runde". Så dermed er jo ikke det en dårlig sesong, etter dine kriterier. Med andre ord, brann har kun hatt en dårlig sesong i det jeg sier opp mitt partoutkort, og enkeltsesonger som har vært elendig har vi jo stort sett hatt annenhvert år.

Dermed faller jo hele grunnlaget for dine påstander bort. Vi har ikke en dårlig periode, vi har kun hatt en dårlig enkeltsesong, og det er jeg jo vant til. Dermed kan ikke det ha noe med at jeg sier opp partoutkortet, og når jeg i tillegg sier det ikke har noe med min grunn for å si opp, så er jo saken biff. Dermed; det kan UMULIG være dårlige resultater som gjør at jeg sier opp partoutkortet mitt, basert på fakta som ligger på bordet.

Bronse eller nedrykk denne sesongen, jeg hadde fortsatt ikke gått på stadion neste sesong.
20
Brann / Sv: Partoutkort 2011
December 18, 2010, 17:24:54 PM
Quote from: krakra on December 18, 2010, 17:22:12 PM
Bare så det er klart: Bjarne Berg lovet aldri 40 millioner hvis styret gikk av.
21
Brann / Sv: Partoutkort 2011
December 18, 2010, 17:23:54 PM
Quote from: ostraume on December 18, 2010, 09:55:18 AM
Hoho! Dette er festlig.

Bare to korte spørsmål til Stoffi:

1) Når det er snakk om benevnelsen "supporter" er det da irrelevant om man går på kampene eller ei?
2) Du er etter eget sigende en prinsippfast mann som nå boikotter stadion pga udugelig ledelse. Hvorfor gikk du på stadion i år etter år med den, etter din mening, ekstremt ubrukelige Mjelde som toppleder i Brann?


1) Jeg har ikke lyst å lage definisjonen på en supporter, det er ikke opp til meg å bestemme, og det fins nok uendelig mange meninger om dette.

2) Man kan ikke boikotte hver eneste gang man er uenig med noe. Jeg var vel ganske alene om å kritisere Mjelde, var mange som mente han var riktig mann, så man kan vel si at det var et tvilstilfelle.

Pluss at det er flere faktorer som gjør at jeg nå ikke vil fornye partoutkortet, men det meste er en konsekvens av ledelsens handlinger, som å ansette trenere som lar spillere ta seg høneblunder under størstedelen av kampene. :)
22
Brann / Sv: Partoutkort 2011
December 18, 2010, 17:14:19 PM
Quote
* Hardball: Her er det snakk om å la folk man ikke har tiltro til, få disponere 40 millioner. Hardball gir ikke GAVER - de INVESTERER og forventer i det minste at de vil få minimum en del av pengene tilbake ved videresalg. Når man ikke har tiltro til at de som skal forvalte pengene gjør dette på en måte som gjør at han vil se noe til disse 40 millionene senere; hva i himmelens navn har det med å ikke støtte i motgang å gjøre?Her er det snakk om at folk man IKKE har tiltro til går av, og folk man har tiltro til kommer inn og får bruke de 40 millionene. Det vet du jo. Han satte et ultimatum. Styret må gå(og hva nå ellers det var), og Brann får 40 millioner. Han så det samme som meg. Eller rettere sagt, jeg har lært av Bjarne Berg.
Hardball investerer, ja. Men de får jo ikke akkurat så mye igjen for pengene, og dette vet de. De gjør det for å hjelpe Brann, ikke for å tjene penger. Men det nytter lite å kaste penger inn i et stort sluk. Denne filosofien er jeg helt enig med. Er Hardball og jeg mindre brannsupportere av den grunn? Du mener kanskje våre metoder er feile, det har du full rett til. Men det betyr ikke at din måte automatisk er den beste for alle.Quote
* At jeg liksom ser på meg selv som selve definisjonen på å være supporter? Og så snakker du om at JEG legger ord i munnen på DEG? Faen til klovn altså! Jeg forventer overhodet ikke at folk skal reise på alle bortekamper og bruke flere titusener på Brann. Men det minste man burde kunne forlange fra folk i supportermiljøet er at de stiller opp i medgang og motgang på hjemmekampene. Det tror jeg de fleste i supportermiljøet er enig i.


I det du begynte å kalle andre medgangssupportere, og begynte å kalle ekte brannsupportere for medgangssupportere, oppgraderte du automatisk deg selv til en idealsupporter, en supersupporter som føler seg berettiget til å dømme andre.
Jeg er helt enig i at en supporter bør stille opp i motgang og medgang, det har jeg gjort i 17 år, og det kommer jeg til å gjøre denne sesongen i enkeltkamper og i fremtidige sesonger, kanskje med partoutkort igjen. Så hva er problemet?


Quote
* Mener du seriøst at jeg ikke har rett til å "dømme andre supportere" (som du sier), mens du selv skal ha rett til å dømme RBH og ledelsen?
Quote
* Jo, du har faktisk tillagt oss at vi støtter ledelsen og deres udugelighet. Nå må du faen meg slutte å lyve!


Jeg har sagt det mange ganger, du leser ikke postene mine, du har på deg hat-brillene når du leser postene og leser kun enkeltord som kan passe inn i din agenda. Jeg hevder ikke at dere støtter ledelsen. Du får scrolle opp og sjekke, for vi hadde den diskusjonen der for noen sider siden.


Quote
* VIFs tilskuersnitt: Nei, det har IKKE variert fra 6000 til fullt stadion de siste tre årene - slik du påstår. Det har variert fra 10788 til 13646 disse tre årene. I 2008 kom de på 10.plass med 12788 i snitt - i år tok de sølv med 13646. Men den siste sesongen talte man antall solgte billetter - ikke antall fremmøtte som man hadde gjort tidligere. Og det var også klart understreket i det jeg skrev, at det ikke var tilskuertallet totalt jeg snakket om. Jeg snakker om den syngende gjengen i Klanen. Den har vært noenlunde jevnstor gjennom et helt tiår - uavhengig av sportslige resultater og klovneledelse. For klovneledelse har de også hatt!My bad. Jeg mente enkeltkamper, og leste tydeligvis feil i posten jeg svarte på. Poenget mitt er at Ullevålspublikummet stikker med en gang det går dårlig eller er en kjedelig kamp. Tilskuertallet varierer voldsomt i enkelte sesonger. Men dette er vel strengt tatt irrelevant for diskusjonen. Det som er relevant for sammenligningen Klanen og Bataljonen er at det er prestisje knyttet til å være medlem av Klanen. Det er "kult". Det samme kan ikke sies for bataljonen og brannsupportere, som dessverre har fått stempel på seg for å være harry og dritafulle.
Quote
* Ble det for vanskelig for deg å skjønne at du med din "supersupporter"-harselerering klart og tydelig håner oss som stiller opp for klubben? Du sier jo rett ut at du ikke vil assosieres med oss "fanatikere" som stiller opp på Stadion uansett. Er det altså om å gjøre å være minst mulig lojal? Hadde vi fått mer kred hvis vi sluttet å reise på bortekamper, droppet halvparten av hjemmekampene og holdt oss helt unna når laget var dritt? At folk som driter i Brann syns det er harry å gå på Stadion og reise på bortekamper, er forsåvidt forståelig. Men at folk fra supportermiljøet regner det som harry å stille på alle hjemmekampene (og gjerne bortekamper) uansett sportslige resultater, blir komisk. Tror ikke den holdningen finnes noen andre steder enn hos oss. Hvis du tror at jeg er en som går på Fotikken, sitter og fyrer på borteturene, kler meg i Brann-klær fra topp til tå, har huset fylt opp med Brann-effekter, osv., så tar du skammelig feil og tilegner meg ting som er fullstendig på jordet.Her antar du for mye. Jeg mener ikke at enhver supporter som går på alle kamper er en supersupporter. Kun slike som deg, sånne som mener de er idealsupporteren og tror de dermed har en rett til å dømme andre. Jeg har gått på stort sett alle hjemmekamper og mange bortekamper de siste 17 årene, men jeg har ikke sett på meg selv som en supersupporter, kun en brannsupporter, en vanlig en uten et innbilt monopol på å være den "rette supporteren".

Quote
* Før øvrig har du jo skrevet rett ut at hvis Mohn hadde spyttet i 500 mill slik at Brann kunne fått gull-lag til tross for elendig ledelse, så skulle ditt prinsipp gjaldt - BORTSETT FRA ENKELTE KAMPER!!! (Ja,jeg regner jo da med at disse enkelte kampene tilfeldigvis hadde vært de avgjørende kampene om gullet). Og så påstår du rett etterpå at du ikke har sagt det? Du skriver jo også at du ville kjøpt p-kort hvis vi kjempet om gull - for da hadde vi jo hatt en god ledelse (du skriver jo at det er et must for å ta gull)... JA? Er det ikke det vi har sagt hele tiden? Dårlige resulater = dårlig ledelse. Gode resultater = god ledelse. Men i følge din åpenbare definisjon av ordet "medgangssupporter", så finnes det ikke medgangssupportere - bare ulike grader av tiltro til ledelsen. For enhver langvarig motgang kan jo forklares med at ledelsen har gjort en for dårlig jobb. Det ville jo aldri skjedd at Brann hadde tre år med motgang, og du likevel var kjempefornøyd med den gjengen som hadde styrt klubben de tre årene.
Quote
* Nei, det eneste argumentet ditt ser ut til å være at jeg "diskuterer med meg selv" og "tillgger deg meninger". Hver gang du ikke vet hva du skal svare, så kommer du med dette. Nå syns jeg du skal trekke deg tilbake til skuffen du gjemte deg i fordi du ikke kunne tilpasse deg forumets organisering. Du liker tydeligvis å være dramaqueen som skal lage et jævla nummer av at "nå forsvinner jeg fra forumet, så nå kan dere angre på hvor teit dere har lagt det opp", og "nå forsvinner jeg fra Stadion, så kan ledelsen angre på hvor teite de er der oppe", og "nå forsvinner jeg fra bataljonsfeltene, så kan dere angre på at det er tre stykker der som er så dumme at de opptrer som supersupportere". Du er åpenbart en person med tilpasningsproblemer. For noen år siden orket du ikke at forumet var "så rotete", så orket du ikke bataljonsmiljøet, og nå er det SK Brann du ikke orker. Du har jo også i det siste fortalt at du ønsker at McDonalds og Burger King skal gå til helvete fordi du ikke liker maten deres. Du kan ikke engang drikke Tuborg fordi det ikke tappes på Hansa... Med andre ord; det som du ikke liker - men som andre liker, skal gå under! Og du kaller oss andre fanatikere? Jeeeezes! Se deg selv i speilet, din klovn!Drittslenging og personangrep kan du holde deg for god for. :)
23
Brann / Sv: Partoutkort 2011
December 18, 2010, 04:34:28 AM
Og hvis noen lurer på tidspunktet, så er jeg akkurat ferdig på jobb og er helt edru. ;)
24
Brann / Sv: Partoutkort 2011
December 18, 2010, 04:34:08 AM
QuoteSvar til Stoffi:

Bjarne Berg-greiene: Det er virkelig forskjell på å kjøpe p-kortet til noen tusenlapper - slik du alltid har gjort før, og det å investere 40 mill i noe man ikke har tro på.Hardball nektet å hjelpe Brann med det sittende styret. Dette er nøyaktig hva jeg gjør, i mindre skala. Hardball er da, per din logikk, medgangssupportere.


Quote
Medgangssupporter: I likhet med din far så hopper du av når resultatene ikke lenger tilfredsstiller deg.

Dette fjaset om "rett til å dømme" fordi jeg reiser på bortekamper og har en blogg: Hva er det du egentlig vil frem til? Dette er jo så latterlig usaklig som det går an å bli. Det er åpenbart mange som er enig i at du er en medgangssupporter i den forstand at du ikke gidder å gå på Stadion når Brann ikke lenger presterer slik du ønsker. Ikke bare folk som reiser på mange bortekamper og har egen blogg.Det er åpenbart at det stort sett er 3 stykker med tusenvis av poster som dømmer folk som medgangssupportere. Det har jeg sett på i åresvis, helt siden forumet ble opprettet og videre tilbake til BST-forumene.
Dere synes å tro at dere er selve definisjonen på en brannsupporter. Takk og lov for at det ikke stemmer.


Quote
Og apropos "å være høy på seg selv og tro de har rett til å dømme": Selv dømmer du jo ledelsen i Brann! Er du høy på deg selv og mener du har rett til å dømme dem fordi du har gått på Stadion i 17 år?


Er du seriøs? :)Quote
Apropos å legge ordene i munnen på andre: Selv har du jo tillagt oss "supersupportere" at vi godtar ledelsens udugelighet...


Nei, det stemmer ikke. Alle får uttrykke seg på den måten de vil.

Quote
At du ikke vil stå på bataljonsfeltene fordi det finnes folk der som forventer at supporterne stiller opp på hjemmekampene - også i motgang, blir jo direkte absurd. Vis meg den supportergjeng der det ikke forventes at man også stiller opp i de dårlige årene! Se f.eks. på Klanen. Selv om tilskuertallene på VIFs kamper har variert mye, så har Klanen vært noenlunde jevnstor de siste 10 årene - uavhengig av nedrykkskamp, toppstrid, klovneledelse, poengtrekk, rot, osv. VIF har ikke prestert noe bedre disse årene, enn det vi har.


Forøvrig har snittet til Vålerengen variert STERKT etter hvordan de har prestert. Fra 6000-7000 i bølgedaler til fullsatt stadion på topp, bare i løpet av de siste sesongene.

Og hva har å stille opp i dårlige år med saken å gjøre? De fleste år med Brann er dårlige år. En udugelig ledelse som får sitte så lenge og gang på gang viser at de ikke er god nok derimot, det har vi ikke år etter år.

Quote
At de som stiller opp på hjemmekampene - og forventer at de andre i supportergjengen gjør det samme, av medsupportere på et supporterforum blir latterliggjort som "supersupportere" som man ikke vil assosieres med, tror jeg er et fenomen man kun kan finne hos oss. Her er man tydeligvis kulere jo færre kamper man går på, jo mindre man synger, jo mer avstand man tar fra alt og alle i og rundt klubben, osv.


Hva i alle dager er det du snakker om? Nå diskuterer du med deg selv igjen.

Du forveksler tydeligvis vanlige supportere med de som tror de er supersupportere og har rett til å dømme andre som medgangssupportere. Supersupportere bidrar sterkt til at folk ikke lenger vil assosieres med visse typer brannsupportere. Det er synd at brannsupporter nesten er synonymt med harry.
Jeg foretrekker å sitte med vanlige brannsupportere neste gang jeg går på stadion, så synger jeg heller der. Problemet er bare at man risikerer at dere følger etter etter en stund.

Quote
Du skriver du vil gå på enkeltkamper hvis medgangen kommer med dagens regime: Hahahaha! Ja, da var du ikke så prinsippfast likevel, nei.... Herregud! Der klarte du jo fint å bevise at du faktisk ER medgangssupporter. Du vil ha med deg godbitene selv om du påstår at du er prinsippfast som faen! Hjelpe meg... Jeg ler meg i hjel! Jaja... da fikk vi det i hvert fall svart på hvitt.

Quote
Avslutningen på det lange klipp-og-lim-innlegget ditt viser jo også det jeg hele tiden har sagt: Du hopper av fordi det er motgang, men skylder i stedet på mistillit til ledelsen. Du innrømmer jo selv at det er en sammenheng mellom sportslige resultater og ledelsens dugelighet. Med ditt resonnement, så finnes det altså ikke medgangssupportere. Dette fordi en hver motgang som ikke måtte tilfredsstille kravene for at man skal gidde å gå på Stadion, kan forklares med at det er ledelsen som har gjort en dårlig jobb.Nok en gang, slutt å diskuter med deg selv.


Quote
Alle lag som har hatt dårlige resultater i tre år på rad, har antagelig en dårlig ledelse. Skulle Brann floppe totalt i 2011, 2012 og 2013 med en helt annen ledelse, så er antagelig ikke den ledelsen god nok heller. Og da vil du også boikotte dem.


Nei, skulle den neste ledelsen få uår, så kan det skyldes mange faktorer. Dette vet du veldig godt, og det er meget sjeldent en ledelse viser seg så udugelig som dagens Brannledelse. Men litt positivt er det jo og, vi kan jo takke RBH for at Mainz ikke lenger ville ha Huseklepp. Fryktelig dumt for han, men fryktelig bra for oss.


Krøvel, det hadde vært veldig flott for alle, deg selv inkludert, hvis du leste innleggene du svarer på og slutter å tillegge andre meninger. Du skriver så mye tull at det er skremmende. Du diskuterer med både meg og mine fiktive meninger.


Dette blir så dumt at jeg nesten ruller over. Bjarne Berg og meg selv; medgangssupportere! Ut med pakket!
25
Brann / Sv: Partoutkort 2011
December 17, 2010, 22:42:03 PM
Quote from: Langhår on December 17, 2010, 10:58:44 AM


Det kan godt hende jeg går på enkeltkamper innimellom.

Aksjoner vil kun være effektivt hvis bataljonen stiller seg bak den med full tyngde, i stedet for å snik-stå bak den via TIFO-gruppen. :)

Når det er så gale at tusener dropper Brann pga en inkompetent ledelse, så bør ledelsen etterhvert ta hintet. Får man inn en ny ledelse som tar over for "klovnestyret", så vil det føre til ny entusiasme rundt klubben. Sitter "klovnestyret" for lenge, vil det føre til at kjærligheten vil dø permanent for mange. Går det for mange år, vil mange bli for vant med godstolen og andre vaner i stedet for å gå på stadion.
Quote from: Klaus_Brann on December 17, 2010, 16:29:01 PM
Quote from: Stoffi on December 17, 2010, 10:15:28 AM
Og Klaus, jeg var her hele 90-tallet hvis ikke du har fått det med deg. Posten din er på jordet. :)


Så fordi du ikke var medgangssupporter på 90-tallet er du immun mot å være det resten av din levetid??
Jeez.Ja. Det og nedrykkskamp med Mjelde. Og forklaringen min på hvorfor jeg sier opp partoutkortet mitt. Men det er vel ikke godt nok for supersupporterne som tror de har rett til å dømme. Noe som igjen fører til at jeg, og andre, tar avstand fra supersupporterne og skyves vekk fra bataljonen. Det er mange som har blitt for høy på seg selv pga ørten bortekamper i året og eventuelle blogger og dermed tror de er hevet over alle andre og har rett til å dømme andre.

Quote from: krøvel vellevold on December 16, 2010, 18:03:12 PM
Quote from: Stoffi on December 16, 2010, 17:10:39 PMMen ja, hvis jeg fortsatt har mistillit til ledelsen neste sesong og griser flyr samtidig som brann kjemper om gull, så skal jeg ikke på stadion ut av ren prinsippsak. :)


Av prinsippsak... Så da har du egentlig lyst å gå på Stadion, men holder deg hjemme bare for å vise at du står ved ditt? Hmmmm.... Enten tror du at det svir skikkelig for RBH & co at Stoffis sete står tomt. Som om RBH ville uttalt: "Vi tok gull i dag, men jeg klarer ikke helt å glede meg over det når jeg ser at Stoffis sete står tomt." Eller så har du innsett at du av stolthetsgrunner rett og slett ikke kan komme på Stadion med RBH & co i setene - uansett hva som skjer.
Quote from: Langhår on December 17, 2010, 10:58:44 AM


Det kan godt hende jeg går på enkeltkamper innimellom.

Aksjoner vil kun være effektivt hvis bataljonen stiller seg bak den med full tyngde, i stedet for å snik-stå bak den via TIFO-gruppen. :)

Når det er så gale at tusener dropper Brann pga en inkompetent ledelse, så bør ledelsen etterhvert ta hintet. Får man inn en ny ledelse som tar over for "klovnestyret", så vil det føre til ny entusiasme rundt klubben. Sitter "klovnestyret" for lenge, vil det føre til at kjærligheten vil dø permanent for mange. Går det for mange år, vil mange bli for vant med godstolen og andre vaner i stedet for å gå på stadion.
Quote from: Klaus_Brann on December 17, 2010, 16:29:01 PM
Quote from: Stoffi on December 17, 2010, 10:15:28 AM
Og Klaus, jeg var her hele 90-tallet hvis ikke du har fått det med deg. Posten din er på jordet. :)


Så fordi du ikke var medgangssupporter på 90-tallet er du immun mot å være det resten av din levetid??
Jeez.Ja. Det og nedrykkskamp med Mjelde. Og forklaringen min på hvorfor jeg sier opp partoutkortet mitt. Men det er vel ikke godt nok for supersupporterne som tror de har rett til å dømme. Noe som igjen fører til at jeg, og andre, tar avstand fra supersupporterne og skyves vekk fra bataljonen. Det er mange som har blitt for høy på seg selv pga ørten bortekamper i året og eventuelle blogger og dermed tror de er hevet over alle andre og har rett til å dømme andre.

Quote from: krøvel vellevold on December 16, 2010, 18:03:12 PM
Quote from: Stoffi on December 16, 2010, 17:10:39 PMMen ja, hvis jeg fortsatt har mistillit til ledelsen neste sesong og griser flyr samtidig som brann kjemper om gull, så skal jeg ikke på stadion ut av ren prinsippsak. :)


Av prinsippsak... Så da har du egentlig lyst å gå på Stadion, men holder deg hjemme bare for å vise at du står ved ditt? Hmmmm.... Enten tror du at det svir skikkelig for RBH & co at Stoffis sete står tomt. Som om RBH ville uttalt: "Vi tok gull i dag, men jeg klarer ikke helt å glede meg over det når jeg ser at Stoffis sete står tomt." Eller så har du innsett at du av stolthetsgrunner rett og slett ikke kan komme på Stadion med RBH & co i setene - uansett hva som skjer.
26
Brann / Sv: Partoutkort 2011
December 17, 2010, 22:40:47 PM
Quote from: krøvel vellevold on December 17, 2010, 13:22:42 PM
Quote from: Stoffi on December 17, 2010, 10:15:28 AM
Quote from: krøvel vellevold on December 16, 2010, 17:49:59 PM


Hva i alle dager er alt dette?

Du svarer igjen på noe HEEEELT annet, og legger som vanlig ord i munnen på meg. Hvem skriver du til egentlig? Jeg leste første avsnitt, så leste jeg ikke mer.

Jeg foreslår at du slutter å legge ord i munnen på meg slik at det går an å ha en diskusjon.? støtte en klubb på feile veier vil ikke få dem til å snu. All erfaring tilsier at boikott er et bra virkemiddel. Skrur man igjen pengekranen og setter nok press på, så blir det nesten alltid et regimeskifte. Dette så vi i Sør Afrika under apartheidstyret og mange er allerede begynt boikott av Israel. Hvis bataljonen hadde satt på et press, hadde vi kommet mye lenger. Brann vet hvorfor jeg ikke fornyer mitt partoutkort.

Walt Whitman og Emerson var uenig i politikken til den amerikanske staten, så de valgte å ikke samarbeide med staten. De nektet å være en del av samfunnet, og Thoreau bosatte seg til og med i en hytte langt faen i vold for å unngå samkvem med samfunnet.
De elsket USA, men var uenig i hvordan landet ble driftet. Dermed nektet de å delta i dette.

Jeg er på mange måter en transcendentalist som disse. Jeg elsker klubben, men nekter å delta så lenge klubben blir vanstyrt på denne måten. 40 millioner kroner ble tilbudt for at de skulle gå, men de nektet! På det punktet satte de seg selv over klubben.KraKra sitt spørsmål er absurd fordi Brann aldri vinner gull med en elendig ledelse. Hvis de vinner gull, så kan ledelsen ha skjerpet seg og dermed er de blitt bedre og ikke elendig lengre. Men det er slettes ingen forutsetning, en sjeik kunne ha kjøpt klubben og.Og Klaus, jeg var her hele 90-tallet hvis ikke du har fått det med deg. Posten din er på jordet. :)


Som jeg sa, dere supersupportere skaper avstand mellom dere og vanlige supportere som meg selv. Det er ikke bra, for når jeg kommer tilbake på stadion, så er det for å sitte et annet sted. Dermed mister dere meg og fler som syngende supportere pga holdninger som dette. Folk er begynt å stikke fra bataljonsfeltene, dessverre. Og jeg skylder på dere og andre som dere.
27
Brann / Sv: Partoutkort 2011
December 17, 2010, 10:15:28 AM
Quote from: krøvel vellevold on December 16, 2010, 17:49:59 PM


Hva i alle dager er alt dette?

Du svarer igjen på noe HEEEELT annet, og legger som vanlig ord i munnen på meg. Hvem skriver du til egentlig? Jeg leste første avsnitt, så leste jeg ikke mer.

Jeg foreslår at du slutter å legge ord i munnen på meg slik at det går an å ha en diskusjon.? støtte en klubb på feile veier vil ikke få dem til å snu. All erfaring tilsier at boikott er et bra virkemiddel. Skrur man igjen pengekranen og setter nok press på, så blir det nesten alltid et regimeskifte. Dette så vi i Sør Afrika under apartheidstyret og mange er allerede begynt boikott av Israel. Hvis bataljonen hadde satt på et press, hadde vi kommet mye lenger. Brann vet hvorfor jeg ikke fornyer mitt partoutkort.

Walt Whitman og Emerson var uenig i politikken til den amerikanske staten, så de valgte å ikke samarbeide med staten. De nektet å være en del av samfunnet, og Thoreau bosatte seg til og med i en hytte langt faen i vold for å unngå samkvem med samfunnet.
De elsket USA, men var uenig i hvordan landet ble driftet. Dermed nektet de å delta i dette.

Jeg er på mange måter en transcendentalist som disse. Jeg elsker klubben, men nekter å delta så lenge klubben blir vanstyrt på denne måten. 40 millioner kroner ble tilbudt for at de skulle gå, men de nektet! På det punktet satte de seg selv over klubben.KraKra sitt spørsmål er absurd fordi Brann aldri vinner gull med en elendig ledelse. Hvis de vinner gull, så kan ledelsen ha skjerpet seg og dermed er de blitt bedre og ikke elendig lengre. Men det er slettes ingen forutsetning, en sjeik kunne ha kjøpt klubben og.Og Klaus, jeg var her hele 90-tallet hvis ikke du har fått det med deg. Posten din er på jordet. :)


Som jeg sa, dere supersupportere skaper avstand mellom dere og vanlige supportere som meg selv. Det er ikke bra, for når jeg kommer tilbake på stadion, så er det for å sitte et annet sted. Dermed mister dere meg og fler som syngende supportere pga holdninger som dette. Folk er begynt å stikke fra bataljonsfeltene, dessverre. Og jeg skylder på dere og andre som dere.
28
Brann / Sv: Partoutkort 2011
December 16, 2010, 17:10:39 PM
Quote from: krakra on December 16, 2010, 16:45:00 PM
Og da er spørsmålet til deg veldig enkelt Stoffi. Kan vi stole på at du holder deg langt unna Brann Stadion om Brann skulle kjempe om gull neste sesong med dagens ledelse?


Det spørsmålet er absurd på mange måter. Men ja, hvis jeg fortsatt har mistillit til ledelsen neste sesong og griser flyr samtidig som brann kjemper om gull, så skal jeg ikke på stadion ut av ren prinsippsak. :)Quote from: Nixon on December 16, 2010, 15:43:23 PM
Det er kanskje bare meg, men jeg synes du får en dårligere sak hver gang du forsvarer deg. Dette var en salig røre der ordet "supersupporter" ser ut til å være hovedargumentet. Jeg gidder ikke å telle, men vi er vel oppe i 10 ganger bare i dette innlegget? Men hvis en supersupporter går i branndrakt og står på Bataljonsfeltet er jeg heldigvis utenfor mistanke...Fordi jeg sier sannheten? Sannheten er der hele tiden, den blir aldri dårlig.
29
Bataljonen.no / Sv: Redgjørelse fra Bataljonen...
December 16, 2010, 16:52:47 PM

Quote
30
Brann / Sv: Partoutkort 2011
December 16, 2010, 15:41:27 PM
Kort og godt, det virker som om noen har fått det for seg at de har monopol på å være brannsupporter og retten til å definere det, samtidig som dere drar på fotballturer til England. For å kvalifisere, må man oppfylle bestemte krav, som gjerne kan forandre seg alt ettersom hva som passer seg. Til og med TV2 støtter oppom dette ved å stort sett alltid intervjue dritafulle nisser som skjemmer ut både seg selv og meg.

31
Brann / Sv: Partoutkort 2011
December 16, 2010, 15:21:43 PM
Quote from: Klaus_Brann on December 16, 2010, 12:55:23 PM
Quote from: Nixon on December 16, 2010, 11:43:49 AM
Quote from: Stoffi on December 16, 2010, 11:35:32 AMOg forøvrig er ingen her utnevnt som "supersupporter" av Brann med fullmakt til å rope ut "medgangsupporter" til alle som kritiserer klubben, selv om enkelte her er fullstendig overbevist om at så er tilfelle. Hadde vært flott hvis dere sluttet.


Hvem har sagt at man ikke får kritisere? Kritiser så mye du vil! Det er det god grunn til. Men kom deg på kamp!


Akkurat. Det er jo ikke det kritikken går på, her bommer du grovt Stoffi. Man trenger ikke være supersupporter for å ha en mening om dem som flykter fra stadion med en gang det går i nedoverbakke.


Dette har veldig lite med nedgang å gjøre. Det har med en fullstendig INKOMPETENT ledelse å gjøre.

Men selvfølgelig, for supersupporterne er dette kun "nok en unnskyldning" for alle medgangssupporterne.

Når man kan gå 17 år på stadion og være en medgangssupporter når man endelig setter foten ned, da vet man at supersupporterne har begynt med israelske taktikker. Enhver kritikk og boikott må møtes med ANTISEMITT/MEDGANGSSUPPORTER.
Gutter, dette blir for dumt. Det som er det dummeste av alt er at noen her er så fanatisk at de ikke selv ser dette. Men slik er det alltid, fanatikerne ser aldri at de har gått over streken.

Forresten, en annen delgrunn til at jeg ikke går på stadion, er den stive prisen. Bataljonsfeltet er dessverre uaktuelt pga supersupportere som jeg ikke vil bli assosiert med. Samtidig er jeg ingen "gutt". Dermed havner jeg mellom barken og veden.Quote from: Klaus_Brann on December 16, 2010, 13:28:16 PM
Det er veldig passende at man har noe å skylde på, slik at man slipper å måtte fronte den egentlige grunnen.

Selvfølgelig spiller det en rolle hvem som styrer og hvordan de styrer, men du trenger ikke prøve å overbevise meg om at de samme folkene som nå holder seg hjemme, holder seg hjemme hvis vi kjemper om medalje eller i gullkampen.


Den uttalelsen er selvmotsigende. Hvis vi kjemper i toppen, så betyr det at ting gjøres riktig i klubben. Med andre ord, de som styrer gjør ting riktig, og dermed faller poenget med boikott vekk. (hvis da ikke en Sheik kjøper klubben og spytter inn hundrevis av millioner av kroner)Enkelte her burde tatt seg en skikkelig titt i speilet og sluttet med fingerpekingen. Det er ingen her som har oppnevnt dere som vokter av supportertittelen. Det eneste dere får til, er å "alienate" brannsupportere fra disse forumene og bataljonsfeltet. Enkelte elementer bruker ordet "klovn", jeg mener det blir feil. Supersupporter er mye mer passende uten å være drittslenging. Mange kompiser har sluttet å bruke branndrakt fordi de blir assosiert med folk som dere. Jeg blir ertet av ikke-supersupportere fordi jeg går i branndrakt og har stått på bataljonsfeltet. Slik skal det ikke være! Man skal være stolt av å gå med drakten. Jeg er fortsatt stolt av å gå med drakten på kamp, men jeg er lei av at dere får det til å være en negativ ting for resten av samfunnet!
Dessverre er det slik at folk tror jeg er nok en supersupporter når jeg går med drakten min. Jeg er faen ingen supersupporter, jeg er en brannsupporter som elsker byen og klubben like mye som nabomannen. Jeg har intet behov for å hevde meg selv over andre supportere slik enkelte føler er nødvendig.

Dessverre filmet TV2 meg i slow motion 16. mai mot Lillestrøm mens jeg brølte og viste fing til kanaris fordi de ikke respekterte 1 minutts stillhet. Det bildet gjorde at enkelte spurte om jeg var "en sånn bataljonsklovn". Slik skal det ikke være! La meg få gå i drakten uten å bli assosiert med supersupportere. Jeg er en vanlig brannsupporter som liker å gå i drakten min.

Dere supersupportere skyver fra dere vanlige supportere. Ingen av mine 8 stadionkompiser vil bli assosiert med dere lenger og har stukket sin vei, enten på andre tribuner eller til godstolen. Synd det har blitt slik.
32
Brann / Sv: Partoutkort 2011
December 16, 2010, 11:35:32 AM
Quote from: Nixon on December 15, 2010, 07:30:11 AM
Ja, det smaker ikke noe godt. Og det betyr ikke annet enn at vi har flere medgangssupportere enn først antatt.


Faen så mye piss som kommer ut av kjeften til enkelte innimellom. Her har du hele problemet med dette forumet. Supersupportere som deg og Krøvel bruker "medgangssupporter" som Israel bruker "antisemitt". Er det noen som kritiserer noe som helst og vurderer å ta skikkelige virkemiddel i bruk, så kommer antisemitt-/medgangssupporter-uttrykket på banen med en gang. Det er HELT irrelevant og har veldig lite med saken å gjøre.

Og forøvrig er ingen her utnevnt som "supersupporter" av Brann med fullmakt til å rope ut "medgangsupporter" til alle som kritiserer klubben, selv om enkelte her er fullstendig overbevist om at så er tilfelle. Hadde vært flott hvis dere sluttet.

Jeg har forøvrig sendt mail til Brann om hvorfor jeg sier opp partoutkortet mitt.
33
Brann / Sv: Stadionnavnet selges!
December 02, 2010, 08:31:39 AM
Jeg sendte en mail til Brann der jeg blant annet sa at jeg ALDRI kommer til å sette min fot på Sparebanken Vest Stadion. Dette er intet mindre enn en skandale. Heldigvis ser det ut som om de angrer nå.
34
Brann / Sv: Stadionnavnet selges!
December 01, 2010, 23:01:48 PM
35
Brann / Sv: Partoutkort 2011
November 27, 2010, 13:21:01 PM
Quote from: krakra on November 27, 2010, 04:12:31 AM
La oss si at RBH går av, blir erstattet og vi vinner serien i 2012, 2013, 2014 og 2015.
Vil du fortsatt ikke gi et rødt øre før Moldestad, Skarsfjord osv. har gått av?


I mine øyne er det så urealistisk at det blir som å spørre om jeg hadde støttet NKP hvis politikken deres virkelig viste seg å være kjempefornuftig. Det blir en ting som det er helt umulig å ta stilling til før det skjer fordi det er så usannsynlig og absurd.


Quote from: krøvel vellevold on November 27, 2010, 04:33:31 AM
Quote from: Stoffi on November 27, 2010, 04:09:57 AM
Krøvel, jeg vil nå gjette på at tilskuerinntekten betydde mye, mye mer på 80- og 90-tallet. På 90-tallet var spillerne proffer, på 80-tallet var jeg for ung til å huske.


Du må jo skjønne at det er forskjell på

a) Ha 7000 i snitt når man budsjetterer med 7000
b) Ha 7000 i snitt når man budsjetterer med 12000

Det du egentlig sier i ditt innlegg lenger oppe i tråden, er at Barcelona bør kunne klare seg med 100 tilskuere i snitt et år, når LøvHam klarer det.

36
Brann / Sv: Partoutkort 2011
November 27, 2010, 04:09:57 AM
Det som jeg håper vil skje, er at Bataljonen kommer på banen og går ut i mediene der de erklærer NULL tillit til ledelsen, og at de må gå av. Da vil presset vokse kjapt, og de går forhåpentligvis av.Krøvel, jeg vil nå gjette på at tilskuerinntekten betydde mye, mye mer på 80- og 90-tallet. På 90-tallet var spillerne proffer, på 80-tallet var jeg for ung til å huske.
Uansett, irrelevant. Det som er relevant er at jeg vil ledelsen skal gå, inkludert Skarsfjord. Jeg gir ikke et eneste rødt øre til de i Idrettsveien som de kan skusle bort.


Forøvrig fungerer Man Utd-supporterene sin protest ytterst dårlig, så langt.Men for all del, protester på kamp. Det er et av de beste midlene vi har!


37
Brann / Sv: Partoutkort 2011
November 26, 2010, 09:36:18 AM
Quote from: krøvel vellevold on November 26, 2010, 09:33:13 AM
Quote from: Stoffi on November 26, 2010, 09:23:19 AMDette høres stygt ut, men går med et håp om at Brann sitt snitt faller langt under 10000, ned til 7000 slik det var enkelte kamper for 10-15 år siden. Det sender et kraftig signal til brannledelsen. Dessverre går det jo selvfølgelig utover spillerstallen også, men med den ledelsen som sitter nå, ønsker jeg virkelig ikke at de skal få suksess og skal kunne hevde at ting gikk bra med de i setet.Et snitt på rundt 7000 hadde gjort uopprettelig skade. Hjelper ikke med nytt styre og ny daglig leder, hvis klubben er konkurs!

Virker som at noen heller vil at Brann skal gå konk - og at RBH & co skal være dem man da kan skylde på, enn at Brann faktisk skal overleve.


Uopprettelig skade? Vi overlevde 80- og 90-tallet med lave tall, da greier vi EN sesong med et lavt snitt. Ikke krisemaksimer.
38
Brann / Sv: Partoutkort 2011
November 26, 2010, 09:23:19 AM
Bt.no skriver at Brann for to år siden hadde driftsinntekter på 186 millioner kroner. I år regner man med inntekter på 120 millioner kroner. Det er 6,4 millioner lavere enn budsjett.


Tallene er vel kjent fra før av, men det viser hvor stort fallet er. At ikke ledelsen har tatt sin  hatt og gått av er helt uforklarlig.
Dette høres stygt ut, men går med et håp om at Brann sitt snitt faller langt under 10000, ned til 7000 slik det var enkelte kamper for 10-15 år siden. Det sender et kraftig signal til brannledelsen. Dessverre går det jo selvfølgelig utover spillerstallen også, men med den ledelsen som sitter nå, ønsker jeg virkelig ikke at de skal få suksess og skal kunne hevde at ting gikk bra med de i setet.


Forøvrig savner jeg en offisiell holdning fra Bataljonen i denne saken. Press fra supporterklubben kan velte store tuer. Eller har jeg gått glipp av noe? I så fall er det ikke tydelig nok. En artikkel i BT/BA hadde vært noe. :)
39
Brann / Sv: Partoutkort 2011
November 20, 2010, 13:44:42 PM
Leste bloggen til Krøvel i dag. Meget bra skrevet og rett på kornet!
40
Brann / Sv: Partoutkort 2011
November 19, 2010, 10:49:21 AM
Nå har jeg forøvrig gitt beskjed til Brann om hvorfor jeg sier opp mitt partoutkort foran denne sesongen. Kommer de til å bry seg?
Nei, kun når konkursen truer og nedrykksspøkelset blir altfor nærgående.
41
Brann / Sv: Partoutkort 2011
November 12, 2010, 11:54:29 AM
Quote from: Langhår on November 10, 2010, 17:17:08 PM
Quote from: Alzheimer/Silverspurs on November 10, 2010, 16:44:01 PM
Forresten har Molde, i følge NRK/RB solgt 2000 sesongkort sidan i går!


Det er disse synergieffektene satsing gir men som Brann dessverre ikke har forstått. I stedet presenterer de et stadig dårligere, kjedeligere lag og klør seg i hodet over at interessen svinner hen.

Hva var det BruunH sa i sitt store "vise ydmykhet-intervju"? Han håpet at Skarsfjord-ansettelsen skulle skape entusiasme? Det blir virkelig satt i perspektiv nå når Molde henter Solskjær. Mannen er ikke i kontakt med virkeligheten. Og det blir klubben straffet knallhardt for.


Sa han faktisk det? At skarsfjord-signeringen skulle skape entusiasme? For min del var det siste spikeren i kisten, det siste håpet jeg hadde om at jeg skulle få noen som helst grunn å vurdere fornying av partoutkortet.
42
Brann / Sv: Partoutkort 2011
November 06, 2010, 17:26:55 PM
Quote from: SK on November 05, 2010, 17:27:48 PM
Quote from: Stoffi on November 05, 2010, 16:20:48 PM
Forøvrig hadde ikke dyrere priser hjulpet det spor, tvert imot motsatt. Det er dessverre ikke veldig attraktivt å stå på bataljonsfeltene, og jeg kan bare spekulere i om vi hadde sett tomme bataljonsfelt hvis prisene hadde steget opp til det skyhøye nivået resten av partoutkortene ligger på.


Hvorfor er det ikke attraktivt å stå der, da?

Hvis det er som du sier, at feltet hadde vært nærmest tomt hvis prisene ikke hadde vært lavere, kan man jo begynne å spørre seg hvilke supportere vi egentlig har i klubben. Gidder man ikke stille på kamp som supportere hvis man må betale de samme prisene som alle andre tilskuere (de som altså ikke er samme type super-supportere som mange liker å titulere seg) ?

Nå vil jo ikke prisene være like høye som det de er en del andre steder. på Staion. At Frydenbø er en kortside skal selvsagt reflekteres i en lavere pris. Men når det ikke leveres særlig bra stemning, ser jeg ikke noen grunn til at Bataljonen skal ha rabatterte billetter.Det er ikke attraktivt å stå der fordi dette:

Quote from: kapteinen on November 05, 2010, 18:16:55 PM
Problemet er at bataljonen ikke greier å organisere noe som helst som ligner stemning. Fyll og klovneriet over lang tid har fått folk til å trekke seg mer og mer vekk.
Per i dag gjør Bataljonen en dårligere jobb på sitt område enn Brann gjør på sitt.


Det er for mange testosteronkvinner og feilplasserte menn/unger på tribunen.

At folk ikke vil stå på bataljonsfeltene betyr ikke at folk er dårlige supportere. Det betyr bare at man sitter seg et annet sted på tribunen....

Kapteinen her for eksempel, er en av de jeg sto med før. Den eneste forskjellen på oss er at han er realist, og jeg er idealist. Han stakk et annet sted på Stadion og trives med det. Jeg tenkte at ting ble bedre med tiden og har gitt det noen år nå. Dette betyr ikke at bataljonsfeltene ikke er et sted folk kan trives, for all del. Men folk har forskjellig smak, og jeg ønsker i dag jeg hadde tatt følge med Kapteinen for noen år siden.16. mai i år var forøvrig helt forferdelig. Halve tribunen burde blitt kastet ut for fyll. Jeg hadde drukket endel selv, men jeg drikker ikke mer enn at jeg kan snakke og synge. Det var det mange, mange andre som ikke greide. Første gang jeg har hørt syvstemt sang på bataljonsfeltet, og det innenfor ganske små områder. Var årsverste, og jeg ga etterhvert opp å synge. Det sier sitt.
43
Brann / Sv: Partoutkort 2011
November 05, 2010, 16:20:48 PM
Quote from: SK on November 03, 2010, 17:21:14 PM
De som er mest interesserte kjøper jo partoutkort, og det er en rabatt i seg selv siden det er dyrere å kjøpe enkeltbilletter til alle kampene.

At Bataljonen får billige billetter er vel fordi man vil ha supportere som skal lage stemning på stadion. Personlig tviler jeg på om denne rabatten bidrar til noe mer stemning, for den har vært ekstremt laber de siste sesongene. Supportere som krøvel og andre sier jo selv at det er mange som står på Frydenbø som ikke bidrar med noe som helst, men som trolig er der fordi billettene er billigere. Da virker jo hele rabattordningen mot sin hensikt. Jeg tror stemningen faktisk hadde vært bedre uten disse rabattene. De som er interesserte nok til å komme og synge, hadde nok betalt det som det kostet uansett. Ikke alle kanskje, men de fleste.
Billettene på Frydenbø er uansett ikke så dyre i forhold til en del andre steder på Stadion.


Hva er denne Frydenbø du snakker om? Bataljonen har vel tilhold på Hansatribunen.

Forøvrig hadde ikke dyrere priser hjulpet det spor, tvert imot motsatt. Det er dessverre ikke veldig attraktivt å stå på bataljonsfeltene, og jeg kan bare spekulere i om vi hadde sett tomme bataljonsfelt hvis prisene hadde steget opp til det skyhøye nivået resten av partoutkortene ligger på.
44
Brann / Sv: Partoutkort 2011
November 01, 2010, 20:54:06 PM
Quote from: krøvel vellevold on November 01, 2010, 17:37:22 PM
Quote from: Stoffi on November 01, 2010, 17:33:21 PM
Quote from: Markmus on November 01, 2010, 17:07:14 PM

Er det Mjelde eller RBH som er roten til alt ondt?


Mjelde var grunnen til at RBH ble ansatt og vi mistet POL.

Quote from: krøvel vellevold on November 01, 2010, 17:45:26 PM
Sitat Stoffi:
QuoteJeg har vel forresten aldri hevdet at du stiller deg ukritisk.


Her er et par sitater fra deg:

"Du, Krøvel, gjør ikke mye godt for Brann ved å finne deg i alt. "

"Gå på stadion som vanlig og vær fornøyd, og ledelsen kommer aldri til å innse at de er på feil spor.
Kanskje du også mener vi bør være fornøyd med det vi har og tenke på at andre klubber har det verre?"Du finner jo deg i det. Så det stemmer jo bra. ^^

Quote from: Nixon on November 01, 2010, 18:07:58 PM
Quote from: Stoffi on November 01, 2010, 17:33:21 PMAlt jeg spådde har jo gått i oppfyllelse,


Nåja, ikke at Brann ALDRI kom til å ta gull med Mons Ivar Mjelde...;)


Det spådde jeg jo aldri. ;) Jeg sa jo at til og med min bestemor kunne tatt seriegull.

Quote from: krøvel vellevold on November 01, 2010, 17:45:26 PM
Sitat Stoffi:
QuoteJeg har vel forresten aldri hevdet at du stiller deg ukritisk.


Her er et par sitater fra deg:

"Du, Krøvel, gjør ikke mye godt for Brann ved å finne deg i alt. "

"Gå på stadion som vanlig og vær fornøyd, og ledelsen kommer aldri til å innse at de er på feil spor.
Kanskje du også mener vi bør være fornøyd med det vi har og tenke på at andre klubber har det verre?"

Quote from: Markmus on November 01, 2010, 18:33:56 PM
Quote from: Stoffi on November 01, 2010, 17:33:21 PM
Quote from: Markmus on November 01, 2010, 17:07:14 PM
Soffi, så at Brann hadde sin beste periode på mange år under Mjelde taler i mot Mjelde? En ting er at du har et annet syn på ting, men det du sier faller jo på sin egen urimelighet.

edit: Med mindre du køddet...?

Jasså?

Alt jeg spådde har jo gått i oppfyllelse, alt gikk til HELVETE etter gullsesongen etter at Mjelde fikk nøkkelmennesker til å forlate klubben, etter at den enorme satsingen tok en pause. Som jeg har sagt hele tiden, min BESTEMOR hadde vunnet det gullet.


Det var nok av spillere som var sterkt misfornøyd med Mjelde. Per Ove gikk jo som en konsekvens av Mjelde, noe som ser ut til å ha fått katastrofale følger.

Når dyktige folk rundt Mjelde gikk og pengesekken ble delvis snøret igjen, gikk det rett vest slik det måtte gå.Hvilken planet har du vært på de siste årene? "Mjelde fikk nøkkelmennesker til å forlate klubben"?

La meg spørre på en annen måte; er det deg, Roald?

Faktum er at vi ikke hadde hatt en så ekstrem suksess disse årene om ikke Mjelde hadde vært der. Uten ham hadde ikke Brann fått hele Bergen med på å dra klubben opp av dritten den befant seg i.


POL gikk jo som en direkte konsekvens av at Mjelde ikke fikk sparken. Det var vel og en debatt innad i klubben om dette, de som var for Mjelde og de som var mot. I tillegg var mange spillere sterkt kritisk til Mjelde, og vi mistet gullmannen Andresen samt flere pga Mjelde.

Så ja, han fikk mange nøkkelpersoner til å forlate klubben, og banet dermed vei for RBH. :) Han er forøvrig en fin fyr, Mjelde. Hyggelig og likandes. Men han skulle hatt endel flere år på ræven først.
45
Brann / Sv: Partoutkort 2011
November 01, 2010, 17:33:21 PM
Quote from: Markmus on November 01, 2010, 17:07:14 PM
Soffi, så at Brann hadde sin beste periode på mange år under Mjelde taler i mot Mjelde? En ting er at du har et annet syn på ting, men det du sier faller jo på sin egen urimelighet.

edit: Med mindre du køddet...?

Jasså?

Alt jeg spådde har jo gått i oppfyllelse, alt gikk til HELVETE etter gullsesongen etter at Mjelde fikk nøkkelmennesker til å forlate klubben, etter at den enorme satsingen tok en pause. Som jeg har sagt hele tiden, min BESTEMOR hadde vunnet det gullet.


Det var nok av spillere som var sterkt misfornøyd med Mjelde. Per Ove gikk jo som en konsekvens av Mjelde, noe som ser ut til å ha fått katastrofale følger.

Når dyktige folk rundt Mjelde gikk og pengesekken ble delvis snøret igjen, gikk det rett vest slik det måtte gå.
46
Brann / Sv: Partoutkort 2011
November 01, 2010, 15:54:26 PM
Quote from: krøvel vellevold on November 01, 2010, 13:37:04 PM
Nå forsvant vel ikke Saddam som Iraks leder grunnet en økonomisk boikott?

Selvfølgelig var vi opptatt av "det jævla gullet"! Hvem andre enn deg ville vært det foruten? Bestemoren din? Hadde vi ikke tatt gull i 2007, hadde det nå kanskje vært 47 år siden forrige gull. Da hadde DET vært grunnen til at folk ikke gadd å kjøpe p-kort i 2011... "Vi vinner jo aldri noe"...

Men forstår du ikke at hvis alle hadde gjort som deg (droppet å fornye p-kortet), så hadde Brann vært konk før nyttår?
47
Brann / Sv: Partoutkort 2011
November 01, 2010, 13:10:44 PM
Quote from: krøvel vellevold on November 01, 2010, 12:46:31 PM
Quote from: Stoffi on November 01, 2010, 12:26:47 PMDenne delen av innlegget derimot, er ikke like bra. Det er usaklig, urimelig, konklusjoner som er på vidden og typisk for dette forumet. "medgangssupporter" har lenge vært et skjellsord som noen supersupportere slenger ut når andre er kritisk til klubben. Dette ble forsåvidt diskutert da jeg brukte forumet aktivt for noen år siden også.


Man kan sammenligne det med et vanstyrt land. La oss ta u-hjelp som eksempel:

Det fiktive afrikanske landet Ulabanda har lenge mottatt u-hjelp fra Norge, men en diktator styrer landet rett på ræv. Norge vil så gjerne hjelpe landet og dets innbyggere, men styret greier det ikke. De ødsler pengene vekk. Norge forlanger deretter resultater før u-hjelpen gjenopptas.

Den dag i dag skjer det i f. eks Nord Korea, der man setter inn økonomiske sanksjoner for å tvinge ledelsen til å gå av.

Jeg handler i tråd med FN og den vestlige verden. Jeg nekter å bidra med penger til vanstyring, der pengene mine går til skyhøye lønninger som lønner udugelige døgendikter.Poenget er at vi har en egeninteresse av at Brann skal komme på fote igjen. Om Jens Jensen eller Ole Olsen styrer klubben i 2011, så blir det håpløst for dem hvis de skal starte med likviditetsproblemer fordi Brann-fansen nektet klubben inntekter høsten 2010. At Brann kaster penger ut av vinduet, betyr ikke at klubben hadde klart seg like "bra" med f.eks. 20 mill mindre i inntekt. De skal f.eks. betale lønninger, gjeld, faste utgifter som strøm, osv. Situasjonen blir i hvert fall ikke bedre av at Branns budsjetter sprekker så det synger. Det er heller ikke gitt at alle betaler p-kortene sine med en gang RBH & co forsvinner. Folk vil gjerne "vente og se" om de nye får suksess, så det er ikke sikkert pengene strømmer inn så snart det skjer forandringer i ledelsen. RBH & co får fjernes på andre måter enn at klubben straffes økonomisk. Og når det gjelder Nord-Korea: Ser det ut til at de økonomiske sanksjonene har virket? Har regimet trukket seg? Har 50 års boikott av Cuba virket?

Jeg kaller deg ikke "medgangssupporter" fordi du er kritisk til klubben. Jeg er også kritisk til klubben. Derimot skinner det gjennom at du ikke gidder å gå på Stadion fordi Brann er så dårlige. Og de som hopper av karusellen når Brann er dårlige, kaller jeg medgangssupportere. I hvert fall i utvidet forstand. De ekstreme medgangssupporterne er jo der bare når Brann tar gull eller spiller cupfinale. I den kategorien kommer ikke du.

Jeg stiller på Stadion fordi jeg har en interesse av det. Ikke fordi Brann er så jævlig gode, eller fordi det alltid er så utrolig moro. Men man vet aldri når Brann kan gi en god opplevelse. Brann har vunnet fem hjemmekamper i år. Altfor lite, men jeg ville ikke vært de fem kampene foruten. Jeg hadde også en god opplevelse da vi utlignet mot LSK langt på overtid - selv om det ikke ble seier i den kampen. Som sagt; man vet aldri utfallet av en kamp, og derfor stiller folk gang på gang. - selv om de har blitt skuffet de tre forrige gangene.


Det fins nok av eksempler på statsoverhoder som har gått av når kritikken har blitt for sterk. Dårlig økonomisk grunnlag kun fordi en bestemt ledelse er ved makten er en faktor som kan få hoder til å rulle. Dårlig økonomi gjør at prestasjonene blir dårligere og folket blir sulten på et regimeskifte. Om ikke det skjedde med Cuba eller Nord Korea, har det skjedd i mange andre land opp gjennom historien. Man kan på noen måter si det skjedde med Irak, der folket stort sett jublet over at Saddam ble styrtet. Om de fortsatt jubler derimot, er en annen sak.....

En aldri så liten diggresjon her.


Det økonomiske grunnlaget til Brann synker, noe som forhåpentligvis får konsekvenser i form av en vital ledelse som styrer klubben i riktig retning. Når landet ledes av fornuftige mennesker, skal jeg støtte opp. Så lenge det er håp og folk gjør sitt beste, så er jeg der. Når det ikke er håp og ingen gjør sitt beste og er styrt av folk jeg ikke har tillit til, da forsvinner min støtte som dugg for solen. Dette har ingenting med medgangssupporter å gjøre, det handler om at jeg er en ansvarlig supporter som setter foten ned og sier at nok er nok. Det får være grenser på vanstyring. Og jeg har gitt dette mye tid. Dette har vært i emning siden midten av 2000-tallet. Jeg har sittet stille og håpet at det skulle gå bedre.

I 2007(og forøvrig sesongene før), gjennom hele sesongen, mente jeg at vi burde kvitte oss med Mjelde asap. Jeg spådde at et gull under Mjelde ville bety innledningen på en ny tørkeperiode med ugudelige resultater. Mjelde ødela mye, og det ser vi fruktene av nå.

Prisen av dette betaler vi nå, som jeg sa den gang. 10 år med dritt er hva vi er inne i nå, og alt pga alle maste om det jævla gullet og hvor god Mjelde var. Mjelde var en katastrofe, han startet en periode med latskap og elendig spillerinnsats, han lot spillerne få makt og han jaget vekk de dugeligste folkene i klubben. Mjeldes dårlige fotballkunnskaper var grunnen til dette. Noe av det samme skjedde i Lyn for noen år siden, med spillere som Tommy Berntsen fikk for mye makt, noe som førte til at de avsatte trenere. Det er nå for faen ikke et jævla demokrati.


48
Brann / Sv: Partoutkort 2011
November 01, 2010, 12:26:47 PM

QuoteDenne delen av posten din er fornuftig. Du argumenterer slik som det skal gjøres. Bra skrevet, selv om jeg ikke nødvendigvis er enig i alt. Jeg har vel forresten aldri hevdet at du stiller deg ukritisk. I dag leste jeg bloggen din for første gang, siden vi begge nevner den i denne diskusjonen. Og jeg fant noe vi er enig i, at Opdal ikke er god nok nå.

Quote


Jeeeezes! Er det personangrep å si at du er medgangssupporter når du ikke gidder å være med når vi har motgang? Stakkars deg, men det er i det minste saklig. En medgangssupporter er en som hopper av når motgangen kommer, men gladelig kommer tilbake når det blir suksess. At du har "holdt ut" i 17 år som stort sett har endt med tabellplasseringer på øvre halvdel, motbeviser ikke det. Du gidder ikke betale penger inn til klubben, før "produktet" er godt nok for deg. Men en sportslig forbedring kommer neppe uten penger. Men de er det tydeligvis andre enn deg som skal komme med. Du skal bare skumme fløten og kose deg med suksessen vi andre skaper grobunn for ved å i det minste holde klubben i live økonomisk.
Denne delen av innlegget derimot, er ikke like bra. Det er usaklig, urimelig, konklusjoner som er på vidden og typisk for dette forumet. "medgangssupporter" har lenge vært et skjellsord som noen supersupportere slenger ut når andre er kritisk til klubben. Dette ble forsåvidt diskutert da jeg brukte forumet aktivt for noen år siden også.


Man kan sammenligne det med et vanstyrt land. La oss ta u-hjelp som eksempel:

Det fiktive afrikanske landet Ulabanda har lenge mottatt u-hjelp fra Norge, men en diktator styrer landet rett på ræv. Norge vil så gjerne hjelpe landet og dets innbyggere, men styret greier det ikke. De ødsler pengene vekk. Norge forlanger deretter resultater før u-hjelpen gjenopptas.

Den dag i dag skjer det i f. eks Nord Korea, der man setter inn økonomiske sanksjoner for å tvinge ledelsen til å gå av.

Jeg handler i tråd med FN og den vestlige verden. Jeg nekter å bidra med penger til vanstyring, der pengene mine går til skyhøye lønninger som lønner udugelige døgendikter.
49
Brann / Sv: Partoutkort 2011
November 01, 2010, 11:03:59 AM
Quote from: roaldinho on November 01, 2010, 10:31:47 AM
Stoffi, det har jo ikke noen som helst effekt om en gjeng supportere stikker ut i løpet av kampen. Hva slags beskjed gir det til ledelsen? De merker jo ikke om en gjeng supportere stikker ut i løpet av kampen bare for å stå på utsiden. Da er jo det mye bedre å si fra inne på stadion, for om denne gjengen begynner å rope om at RBH må gå så vil jo mange høre det og flere vil henge seg på. Da vil jo ledelsen høre det og de blir stilt i ett hjørne.
50
Brann / Sv: Partoutkort 2011
November 01, 2010, 10:24:29 AM
Quote from: krøvel vellevold on November 01, 2010, 00:23:36 AM
Quote from: Stoffi on October 31, 2010, 22:33:49 PM
Dette må være noe av det dummeste jeg har hørt fra deg, Krøvel. Det er vel det stikk motsatte av det du mener. Du evner ikke å se langt i denne debatten. Gå på stadion som vanlig og vær fornøyd, og ledelsen kommer aldri til å innse at de er på feil spor.
Kanskje du også mener vi bør være fornøyd med det vi har og tenke på at andre klubber har det verre?

Noe må gjøres, og jeg sender et signal. Når så mange mister interessen for Brann, viser det klart og tydelig at de er på feil spor.

Jeg oppfordrer ikke noen til noe som helst, folk får gjøre som de vil uten at Dommer Krøvel dømmer de medgangssupporter eller supersupporter, i kraft av at BA har utnevnt ham til brannbloggkonge, noe som tydeligvis gir han rett til å dømme. Pass på deg sjøl, "supersupporter" Krøvel. Dette blir for dumt.


OK! Der var vi igang med personangrepene i stedet for å diskutere saken.... DET blir for dumt!

At 1000 hadde ropt noe mot RBH, er mer effektfullt enn at en supportergjeng som vanligvis ikke synger, hadde tatt turen ut av Stadion. Folk hadde knapt nok merket at vi var vekke. De som går på Stadion, går for å se Brann. Ergo er de ikke så veldig keen på å gå utenfor og risikere å gå glipp av det som skjer inne. Det går fint an å kombinere aksjon og se på kamp. Men det forstår vel ikke du, for du er jo mest opptatt av å hetse undertegnede. Du har heller ikke fått mye med deg her i verden, når du insinuerer at jeg ikke er kritisk til RBH og vennene hans, eller at jeg er imot aksjoner. Ikke leser du bloggen, og ikke har du deltatt her på forumet de siste årene heller. Med andre ord: Det er direkte pinlig når du da likevel mener å ha oversikt over hva jeg mener om RBH & co.

Sammenligningen med Hardball er komisk. De gir ikke penger til Brann av veldedighet. De ønsker jo å gå noenlunde i balanse i regnskapet. De vil jo ikke gi titalls millioner til noen som risikerer å rote dem vekk, slik at Hardball går med gigantunderskudd.

Når du etter lang tids fravær kommer med en lang rettferdiggjøring for hvorfor du ikke gidd lenger, så må du jo tåle at du får motsvar! Eller var det for å få sympati du kom inn igjen her?
Personangrep? Det er vel ikke noe mer "personangrep" enn det du allerede bedrev. Medgangssupporter er flittig brukt i mange sammenhenger, ser jeg.

Sammenligningen med Hardball er ikke idiotisk. Det henger nøye sammen med at de ikke har tillit til den nåværende ledelsen, som greier å gjøre gråstein ut av gull i alle sammenhenger, også økonomiske. 3 millioner til benkeslitere? Gir ut dyre bosmannspillere i hytt og gevær? Talentløst. Akkurat det tenker Hardball også.

I en "gå ut" aksjon på stadion, hva skal man gå glipp av da? 10 spillere som loffer rundt på banen, samt en kaptein og keeper som ikke gjør jobben sin? Er ikke mye å gå glipp av det der, jeg har kjedet ræven av meg i 3 år mens jeg ser på giddalause spillere som ikke fortjener en brøkdel av lønnen sin, styrt av en rekke folk som ikke gjør jobben sin, samtidig som at prisene for å være på stadion går gjennom taket. Slikt provoserer meg, og jeg nekter å være en del av det.

Du har forhøyet deg selv til dommer og bøddel, skriker heks heks heks til de som måtte være uenig. 17 år på stadion, og du skriker HEKS til meg. Det sier vel det meste om den saken. Heller "medgangssupporter" enn "supersupporter", da holder jeg meg ihvertfall på bakken.