Årsmøte i Brann

Forslag nr.1 handler om sportsvasking og forslagstillerne ber Brann ta stilling til om klubben skal spille treningskamper, ha treningsleire og inngå sponsoravtaler med firmaer fra undertrykkende eller totalitære regimer. Det handler kort og godt om at regimer som systematisk bryter menneskerettigheter ikke skal få bruke fotballen vår som et utstillingsvindu.

Slike avtaler vil naturligvis være et brudd på Brann sine verdier og styret i Bataljonen støtter forslaget.

 

Forslag nr.3: Brann skal ta initiativ til en gressallianse.

Støttes!

 

Forslag nr.4: Sportsklubben Brann skal legge frem en plan for å øke medlemstallet i klubben.

Jo flere engasjerte medlemmer vi er, jo sterkere er medlemsdemokratiet vårt. Alle som er glad i Brann og ønsker å være med å stake kursen for Brann i de kommende årene bør være medlem i Brann. Støttes!

 

Forslag nr.5 omhandler et ønske om at sportsjefen i Brann ikke skal gå på fast ansettelseskontrakt, men på åremål på samme måte som trenerapparatet.

En sportsjef skal trekke de store linjene i klubben og sikre en bærekraftig sportslig satsing i mange år fremover. Slik sportsjefsstillingen i Brann er formet så mener vi at det er en forutsetning at man er fast ansatt, nettopp fordi man skal kunne tenke langsiktig og ikke bare jobbe for de umiddelbare resultatene. Forslaget støttes dermed ikke.

 

Forslag nr. 7 handler om at Brann skal ta stilling til en boikott av Vm i Qatar.

I 11 år har man forsøkt med dialog. Nå er det nok! Boikott VM i Qatar nå!

 

Forslag nr.9 og 10: Per Arne Flatberg foreslås som styremedlem og Hallvar Husebø foreslås til kontrollkomiteen via benkeforslag.

Per Arne Flatberg har bred erfaring fra supportermiljøet både gjennom styreverv i BST og NSA og som mangeåring tribunesliter. Han har også vært politisk aktiv, sittet i klubbens egen kontrollkomite og har mange år bak seg i NFFs ankeutvalg. Vi tror Per Arne kan bidra til å styrke klubbens medlemsdemokrati, sette fokus på åpenhet og skape en bredde i styrets bakgrunn og verdigrunnlag. Styret i Bataljonen støtter Per Arnes kandidatur til styret. Hallvar Husebø er en flink advokat som kjenner godt til idrettens regelverk og er vokst opp på tribunen på stadion. Vi ønsker også at Svabø fortsetter i kontrollkomiteen da han er økonom og vi ser betydningen av økonomer i kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen skal følge opp både det økonomiske og juridiske ved driften i Brann.

 

Les alle forslagene i sin helhet her:

https://www.brann.no/nyheter/dette-er-forslagene-til-arsmotet